TÁJÉKOZTATÁS
 

Komoly büntetés jár az illegális vízvételezésért!

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a DRV Zrt. szolgáltatási területén az ideiglenesen – mezőgazdasági, építési vagy egyéb munkák kapcsán – felmerülő többlet-vízvételezési igény minden esetben bejelentésköteles. A vízvételezéshez szükséges ügyintézési folyamatot az alábbiakban ismertetjük:
 

BEJELENTÉS

Többletvízigény felmerülésekor vegye fel a kapcsolatot a társaság területileg illetékes üzemvezetőségével, hiszen ott tudnak tájékoztatást adni a település ivóvízhálózatának kapacitásáról, valamint arról, hogy a vízellátás biztonságának veszélyeztetése nélkül milyen mértékben teljesíthető a többlet-vízvételezés.  Üzemvezetőségeink elérhetőségei a www.drv.hu/uzemvezetosegeink weboldalon, a Vízvételezéshez kapcsolódó elérhetőségek linkre kattintva megtalálhatók.

A kérelmet a vételezés tervezett időpontjánál legalább 2 héttel korábban, írásban kell benyújtania a szolgáltató felé. 
 

ADATEGYEZTETÉS

Az egyeztetés során tájékoztassa az üzemvezetőség ügyintézőjét a vízvételezés céljáról, várható időtartamáról, a napi vételezési igény mértékéről, valamint a vízvételezés módjáról (pl. tartálykocsival, tartállyal történő elszállítás, kiépített vezetéken történő vételezés), illetve töltse ki a szerződéskötéshez szükséges adategyeztető lapot.
 

SZERZŐDÉSKÖTÉS

Amennyiben felmerült vízvételezési igénye biztosítható, a társaság azt elsősorban az érintett üzemvezetőség telephelyén kialakított vízvételezési ponton keresztül, vagy a településen kijelölt tűzcsap igénybevételével teszi lehetővé. (A tűzcsap mérősítésének költsége a megrendelőt terheli.) Az egyedi vízvételezést a felhasználó és DRV Zrt. által írásban megkötött szerződés szabályozza, mely tartalmazza a vételezett víz díját, a mennyiség mérésének módját, és a vízvételezés egyéb feltételeit. A vízvételezési szerződés másolatának minden esetben a helyszínen rendelkezésre kell állnia.

A DRV Zrt. a víz tűzcsapról történő szolgáltatását az alábbi esetekben tagadhatja meg:

  • Korábbi szabálytalan vízvételezés esetében.
  • A felhasználó a felhasználási helyen rendelkezik vízbekötéssel, amelyről a vízigény biztosítható, vagy nincs a településen az igény kielégítésére alkalmas tűzcsap.
  • Ha az igénybejelentő szerződéses folyószámláján lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást tart nyilván társaságunk, illetve a kérelmező szervezet ellen felszámolási vagy csődeljárás folyik.
  • Ha a vízigény kielégítése egyéb módon, tűzcsap igénybevétele nélkül is megoldható.
     

JOGI KÖVETKEZMÉNYEK

A tűzcsapról történő engedély nélküli vagy nem a vonatkozó szerződésben vagy engedélyben foglaltak szerinti vízvételezés szabálytalan közműhasználatnak minősül, mely esetben a DRV Zrt. feljelentés megtételére jogosult a szabálytalan közműhasználóval szemben. A vízvételezést a DRV Zrt. munkatársain kívül az illetékes rendőrkapitányság, illetve a katasztrófavédelem munkatársai is ellenőrizhetik, szabálytalanság esetén pedig a 259/2011. (XII. 7.) kormányrendelet 1. számú mellékletében leírtak alapján 30 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírságot szabhatnak ki.