Vízveszteség felkutatása SEBA típusú mérőkocsival

A csővezetéken keresztüli ivóvíz-szolgáltatásnál a vezetékek meghibásodása folytán esetenként igen jelentős lehet a termelt és értékesített víz mennyiségi különbsége – az úgynevezett hálózati vízveszteség –, ami súlyos probléma.

A csőhálózat repedései, szivárgásai nehezen fedezhetők fel szemrevételezéssel, ezért e célra a jóval hatékonyabb vízveszteségmérő műszercsaládot alkalmazzuk. A vízveszteség-elemző eljárás a tervszerű, rendszeres hálózatvizsgálat jelenleg legkorszerűbb és legeredményesebb módja. Alapja az úgynevezett nullfogyasztás vagy minimumfogyasztás. Célszerűen választott körzetnagyság esetén elérhető, hogy a folyamatosan változó vízfogyasztásnak rövid mérési periódus alatt 2-3 alkalommal nulla vagy következetesen azonos minimumértéke legyen. Az ismétlődően megjelenő azonos minimumfogyasztás hiba jelenlétére utal. A leválasztott hálózatrész fokozatos szűkítésével behatárolhatjuk a hibahelyet két tolózár közötti vezetékszakaszra. 

Vízveszteség-felkutatást végző, SEBA típusú mérőautó

A pontos helymeghatározás korrelációs eljárással történik. Minden mérés után jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a mérés helyét, időpontját, a megvizsgált vezeték átmérőjét, a mért veszteséget, a veszteséget okozó sérülés helyét és a meghibásodás jellegét.

A mérőkocsi beépített és mobil felszerelése tehát lehetővé teszi a hálózat komplex vizsgálatát – a vízveszteség meglétének és mértékének ismeretétől a hiba pontos helyének megállapításáig. Értékes információk nyerhetők általa a vizsgált hálózatrészekre jellemző felhasználói szokásokról, a hálózati szerelvények állapotáról, továbbá lehetőséget nyújt a vezeték szállítókapacitásának, terhelhetőségének minősítésére.