A víziközmű olyan speciális létesítmények elnevezése, amelyek a települések vízellátását, illetve szennyvízelvezetését szolgálják. Víziközmű például a kút vagy a felszíni vízkivételi mű, a víztisztítómű, a víztároló, a vízvezeték, a szennyvízcsatorna és a szennyvíztisztítómű stb. A víziközművek a magyar állam és az önkormányzatok tulajdonában vannak. Ezeket a  DRV Zrt. különböző szerződések (koncessziós, üzemeltetési, vagyonkezelési szerződések) keretében üzemelteti.

Ellátott települések száma

A társaság 378 település ivóvíz-szolgáltatását biztosítja. A települések vízellátására társasági szinten mintegy 438 831 m3/nap kapacitású ivóvízbázis áll rendelkezésünkre, melynek 77%-a felszín alatti (41% karsztvíz, 21% rétegvíz és 15% parti szűrésű víz), míg 23%-a felszíni vízbázisból származik (Balaton).

A településlistában a felhasználási helyet megadva megtekintheti, hogy az érintett településen kinek a tulajdonában van a víziközmű.

Működtetett rendszerek

Balatoni regionális ivóvízrendszer:

 • Délkelet-balatoni Regionális Vízmű
 • Északkelet-balatoni Regionális Vízmű
 • Nyugat-balatoni Regionális Vízmű
 • Fonyód–Marcali regionális távvezeték

Egyéb regionális ivóvízrendszerek:

 • Velencei-tavi Regionális Vízmű
 • Sümegi Regionális Vízmű
 • Nyirád–Ajka Regionális Vízmű
 • Rákhegyi Regionális Vízmű
 • Dunai Regionális Vízmű
 • Pécs–Mohács és Pécs–Komló Regionális Vízmű

Iparivíz-ellátás:

 • Pécs–Mohács és Pécs–Komló Regionális Vízmű

Állami tulajdonban lévő víziközművek:

 • a Balaton és a Velencei-tó üdülőkörzetét ellátó regionális rendszerek, valamint a Pécs–Mohács és a Székesfehérvár közelében található rákhegyi regionális főművek

Önkormányzati tulajdonban levő víziközműveket üzemeltet a társaság:

 • többségében a Somogy és Baranya, valamint Zala, Veszprém és Fejér vármegyében található települések ellátása érdekében

A társaság üzemeltetési tevékenységével egyrészt közvetlenül kiszolgál:

 • lakossági, közületi felhasználókat a balatoni és velencei-tavi regionális vízközművekről és egyéb helyi vízbázisokból;
 • másrészt az alábbi társvízművek részére biztosít ivóvíz-szolgáltatást:
  - Fejérvíz Zrt.
  - Bakonykarszt Zrt.
  - Mohács Víz Kft.
  - Tettye Forrásház Zrt.
  - Mezőföldvíz Kft.