1. Jogszabályi háttér

2. Szervezeti és működési szabályzat

3. Szervezeti és működési szabályzat archívum

4. A DRV Zrt. Alapszabálya (mellékletek nélkül)

5. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. közszolgáltatási területei:

1.    Ivóvíz-szolgáltatás

2.    Szennyvízelvezetés és -tisztítás

6. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatási díjai

7. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. hirdetményei, sajtószoba

8. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. közleményei

9. Tájékoztató veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó személyéről

10. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. tevékenységének tájékoztatója (angol)

11. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. kötelező statisztikai adatszolgáltatásának adatai

12. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ellátásért felelőssel kötött megállapodásai

13. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által szolgáltatott ivóvíz és tisztított szennyvíz laboradatai

14. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatán elektronikusan és telefonon elintézhető ügyek fajtája

15. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatásáért fizetendő (előzetes) díjkalkulátor

16. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által ellátott települések listája (2020)

17. A DRV Zrt. működési területe térképen (archív) 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

18. A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény szabályozza a közadatok újrahasznosításának feltételrendszerét. A törvény szerint közadat az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az újrahasznosíthatóként értelmezett közadatait a honlapon közzéteszi. A honlapon közzétett közadatok nyilvánosak, bárki által hozzáférhetők és külön díj fizetése nélkül újrahasznosíthatók.

Közadatok újrahasznosítására vonatkozó tájékoztató

19. Éves energetikai szakreferens jelentés: 2019, 2020, 2021

20. Adatkezelési szabályzat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan

21. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartások azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

22. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igény teljesítésének eljárás rendje

23. A DRV Zrt. által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk (2020)

A DRV Zrt. által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk (2019)

24. A DRV Zrt. szolgáltatási területén található köztéri ivókutak