Általános információk

A lakástulajdonosok távolléte miatt akadozik a társasházi mellékvízmérők egyidejű leolvasása? A társasházi közösség számára nehezen kivitelezhető a közel azonos időben történő leolvasás, emiatt a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők által mért fogyasztás különbözetét csak pontatlanul lehet megállapítani? Szüksége van pontos fogyasztási adatokra?

A távleolvasási rendszerek megoldást kínálnak ezekre a problémákra. A távjeladós modullal szerelt fogyasztásmérőket nem kell személyesen leolvasni, ezek a készülékek a mérőállásokat digitálisan továbbítják társaságunkhoz. A távjeladós modullal szerelt mellékmérők tulajdonosainak minden hónapban az aktuális mérőállás alapján készül a számlájuk, nincs szükség diktálásra vagy mérőállás-becslésre. Emellett megszűnik a féléves ellenőrző leolvasás, a lakástulajdonosoknak nem kell időpontot egyeztetniük leolvasó kollégánkkal.

 

A távjeladós rendszer előnyei

A lakástulajdonos távollétében is minden hónapban elvégezhető a mellékmérők pontos, hiteles leolvasása.

A leolvasás a teljes társasházban azonos időben történik, ezáltal pontosabban meghatározható a főmérő és a mellékmérők összes fogyasztása közötti különbözet.

Felderíthetővé válnak a méretlen vízvételezések, láthatóvá válnak a belső hálózat hibái, így lehetőség nyílik a célirányos intézkedésre.

 

Gyakori kérdések

Mi az a távjeladós/távleolvasási rendszer?

A távjeladós leolvasási rendszer lehetővé teszi a vízmérők távolról történő leolvasását.

Milyen távjeladós rendszerek léteznek?

A DRV Zrt. szolgáltatási területén kétféle távjeladós rendszer érhető el.

  • Az úgynevezett sétálós jellegű leolvasó rendszert használó társasházak esetében a leolvasást a helyszínen kollégánk egy vezeték nélküli leolvasó eszközzel végzi el.
  • A szerveres megoldással havi rendszerességgel a társasház fogyasztási adatait előre meghatározott formátumban a forgalmazó/vagy egyes rendszerek esetén a társasházi közös képviselő küldi közvetlenül a DRV számlázási rendszerébe.

Hogyan történik a mérőadatok átadása?

A mérőadatok átadása műszaki megoldásonként eltérő. Az együttműködési megállapodás részletesen tárgyalja a folyamatot, illetve a szereplők feladatait, felelősségét. Olyan folyamatot alakítottunk ki, amely minden lehetséges ponton automatizált.

Miért jó a távjeladós rendszer?

Távjeladós rendszer használatával

  • megvalósítható a vízmérők egyidejű leolvasása;
  • nincs szükség személyes jelenlétre (a tulajdonosoknak nem kell otthon tartózkodniuk a leolvasás pillanatában, a leolvasást végző munkatársunkat nem kell beengedni a lakásba;
  • pontosan és egyszerűen meghatározható a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők által mért fogyasztások közti különbözet;
  • pontos, hiteles, személyi jellegű hibáktól mentes elszámolást biztosítunk;
  • lehetőség nyílik a szabálytalan közműhasználat, méretlen vízvételezés feltárására;
  • a számlák minden hónapban a pontos mérőállás alapján készülnek, nem kell többet diktálni, és társaságunk sem állít ki becsült számlát.

Csökkenthető a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők által mért fogyasztások közti különbözet?

Mivel a bekötési vízmérő és a mellékmérők leolvasása egyidejűleg és teljes körűen történik, a különbözet jelentősen csökken. Ha nincs méretlen vízvételezés, akkor gyakorlatilag megszűnik.

Minden mérőnek csatlakoznia kell a távleolvasási rendszerhez a társasház részéről?

Igen, a rendszerhez való csatlakozás és az elszámolási, számlázási előnyök csak akkor elérhetők, ha a társasház minden mérője távjeladósított. Ide tartozik az esetleges locsolási vízmérő, a medence mellékvízmérője stb.

Akkor is le kell cserélni a mellékvízmérőket, ha távleolvasó berendezés fogadására alkalmasak és még hitelesek?

Hitelességi időn belül nem szükséges lecserélni a mellékvízmérőket, ha azok a kiválasztott forgalmazó rendszerével távjeladósíthatók.

A DRV épít ki távjeladós rendszert a szolgáltatási területén?

A DRV Zrt. nem foglalkozik sem távjeladós rendszer kiépítésével, sem mellékmérők távjeladósításával. A társasházi közösség feladata a hazai piacon rendelkezésre álló távjeladós rendszereket forgalmazó kivitelezők kiválasztása.

Távjeladós rendszert szeretnénk. Hol és kinek tudom jelezni az igényünket a távjeladós rendszer kialakítására?

Távjeladós rendszer kialakításával kapcsolatos igényét írásban a DRV. Zrt felé a tavleolvasas@drv.hu címen jelezheti.

A nyilvántartásban nem lévő mellékvízmérők esetében mit kell tenni?

A nyilvántartásban nem lévő mellékvízmérők esetében a távleolvasási rendszer beüzemelését megelőzően le kell folytatni a nyilvántartásba vételi eljárást. Ennek részleteiről honlapunkon tájékozódhat.

Van-e költsége a nyilvántartásba vételnek?

Igen, van, erről bővebb tájékoztatást a honlapunkon megtalálható leírásban talál.

Milyen költségei vannak a távleolvasási rendszer kialakításának?

A DRV Zrt. nem foglalkozik sem távjeladós rendszer kiépítésével, sem mellékmérők távjeladósításával. Erre vonatkozó ajánlatot a piacon lévő forgalmazóktól kérhet.

Ki végzi a jeladózható mellékvízmérők szerelését?

A jeladózható mellékvízmérők szerelését a társasház által választott üzemeltető vagy annak megbízott alvállalkozója végzi.

Ki szereli fel a jeladókat a mellékmérőkre?

Egyes termékek gyárilag rendelkeznek távjeladós modullal. Amennyiben ezeket külön kell felszerelni, úgy a szerelést minden esetben a választott forgalmazó végzi.

Bármilyen távleolvasó rendszert be tud fogadni a DRV számlázási rendszere?

Nem, a kiépített távjeladós rendszernek meg kell felelnie a Megállapodási nyilatkozat 2. számú mellékletében foglalt technikai specifikációknak.

Ki felelős a távleolvasási rendszer rendeltetésszerű üzemeltetéséért?

A távleolvasási rendszer rendeltetésszerű üzemeltetéséért a társasház üzemeltetési szerződés keretében szerződött partnere (forgalmazó) felel. Üzemeltetési szerződés hiányában maga a társasház.

Szükséges az évi egyszeri leolvasás távleolvasási rendszerben lévő mellékvízmérők esetében?

Az olyan távleolvasási rendszerben működő társasházak esetében, ahol a vízmérők számlázásban vannak, a jogszabály lehetővé teszi, hogy a távleolvasott adatok kiváltsák az éves (fizikai) leolvasást. Ennek feltétele, hogy a távjeladós adatszolgáltatás havonta megtörténjen. Igény, illetve egyéb észlelt rendellenesség esetén fizikai leolvasás is megvalósulhat.

Kinek kell jelezni, ha meghibásodnak az eszközök?

A mellékvízmérő és a hozzá tartozó távjeladó, esetlegesen a társasházba telepített adatgyűjtő meghibásodását a forgalmazó és társaságunk felé kell jelezni. Ha a főmérő és a hozzá tartozó távjeladó hibásodik meg, arról társaságunkat kell értesíteni.

Mi történik, ha a távjeladó meghibásodik, ki fizeti a javítás költségeit?

Ezt a forgalmazóval való megállapodásban kell rögzíteni, amit a társasház köt a forgalmazóval.

Az eszközök meghibásodása okozhat-e problémát az elszámolásban?

A mérők elszámolását minden esetben elvégezzük. Abban az esetben, ha a vízmérőtől nem érkezik mérőállás valamely eszköz meghibásodása miatt, akkor becsült mérőállás alapján lehetséges a számla kiállítása.

Leolvasás alkalmával a távjeladó hibáját észreveszi a szolgáltató?

A sétálós – walk by – rendszer esetén a leolvasást végző kolléga azonnal észleli, ha meghibásodott egy eszköz. A szerveres megoldásnál pedig a forgalmazó/üzemeltető észleli a meghibásodást.

 

Csatlakozási szándék esetén a távleolvasási rendszerrel kapcsolatos kérdéseit a tavleolvasas@drv.hu címen teheti fel.

Várjuk megkeresését, forduljon hozzánk bizalommal!