Számlázási rend

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés szolgáltatásának ellenértékét a következő számlázási rendben számolja el:

Lakossági állandó Felhasználóinknak vízmérő-leolvasás alapján hathavonta készítünk elszámoló számlát. A vízmérő leolvasások közötti öt hónapra részszámlát bocsátunk ki. Egy levélborítékban, az elszámoló számla mellé egy, majd kettő-kettő részszámlát kapnak kézhez. Az elszámoló számlával az aktuális elszámolási időszakot követő, első (1/5.) részszámlát postázzuk. A fél éves ciklus második hónapján kerül kézbesítésre a második (2/5.) és a harmadik (3/5.) részszámla. A periódus negyedik hónapjában a negyedik (4/5.) és az ötödik (5/5.) részszámlákat juttatjuk el Önhöz. Az alábbi ábrán illusztráljuk a számlák kiküldésének ütemét:

A kép a számlák kiküldésének ütemét szemlélteti. A képre kattintva a fotó nagyobb felbontásban nyílik meg.

A számlák első oldalán, a kék színű mezőben talál információt arra, hogy az egy borítékban kézbesített számlák mely hónapra vonatkoznak, illetve azok fizetési határidejét is itt olvashatja.

Kérjük szíves közreműködésüket a számlák sorrendben történő rendezésére és a fizetési határidők betartására. A részszámlákban szereplő mennyiséget a féléves elszámoló számlák kibocsátását követően automatikusan pontosítjuk az előző egy év átlagfogyasztásának megfelelően. Amennyiben fogyasztói szokásaikban változás következik be, Felhasználóink is kérhetik ennek módosítását az elszámoló számláink kézhezvételétől számított 15 napon belül, a soron következő részszámlától kezdődően.

A részletes vízmérő leolvasási rendet a településlistában is megtalálja, ha beírja a fogyasztási helyéhez tartozó település nevét.

A részszámlában szereplő fogyasztást (m3) honlapunk segítségével is módosíthatja.

Lakossági idény Felhasználóknak negyedévente küldünk elszámoló számlát. A lakossági idény Felhasználóknak módjuk van évközi vízmérőállás bejelentésére, mely fogyasztás a soron következő negyedéves elszámoló számlában kerül kiszámlázásra.

A szezont (05.01. - 09.30.) megelőző időszakban kibocsátott első elszámoló számla jellemzően csak a rendelkezésre állási alapdíjakat tartalmazza.  A szezon időszaka alatt kibocsátott második elszámoló számlában szerepeltetjük az előző év átlagfogyasztása alapján számított időarányos mennyiséget vagy a Felhasználó által bejelentett évközi mérőállást. A harmadik elszámoló számla a Társaság által júliusban/augusztusban/szeptemberben leolvasott mérőállás alapján készül. Kérjük lakossági idény Felhasználóinkat, hogy a szezont követően, október 15-ig, önleolvasás alapján a megküldött levelezőlapon vagy a DRV Info Vonalon jelentik be a júliusi/augusztusi/szeptemberi leolvasásunk utáni fogyasztást magában foglaló szezonzáró (09.30.) mérőállást! Az utolsó elszámoló számlában az önleolvasás alapján bejelentett szezonzáró mérőállásnak megfelelően számlázzuk a fogyasztást. Amennyiben idény Felhasználónk nem jelent be szezonzáró mérőállást a fenti határidőig és a tavalyi összes éves fogyasztása magasabb, mint a DRV Zrt. munkatársa által leolvasott (július/augusztus/szeptember) mérőállásig tárgyévben már számlázott fogyasztás, úgy az utolsó elszámoló számlában szerepeltetjük a különbözetet a szeptember 30-ig terjedő időszakra. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a bejelentett szezonzáró (09.30) mérőálláshoz képest idény Felhasználónknak további fogyasztása is van, akkor december 15-ig van lehetőség az év végi záró mérőállás megadására, hogy a számlázást tárgyévi díjon végezhessük el a soron következő elszámoló számlában. Az idény Felhasználó által bejelentett mérőállást az adott év december 31-ei záró mérőállásának tekintjük.

A vízmérő állását honlapunk segítségével elektronikusan is megadhatja a vízmérőállás bejelentése űrlap kitöltésével és elküldésével.

Közületi állandó Felhasználóink vízmérő-leolvasás alapján havonta kapnak számlát.

Közületi idény Felhasználóinknál az idényen kívüli időszakban a havi számlák jellemzően csak a rendelkezésre állási alapdíjakat tartalmazzák. A közületi idény Felhasználóknak módjuk van a szezonon kívüli időszakban mérőállás bejelentésére, mely fogyasztás a havi számlákban kerül elszámolásra, kiszámlázásra. A közületi idény Felhasználók részére az idény alatt (május 1. - szeptember 30.) havonta készül vízmérő leolvasáson alapuló elszámoló számla.

Elektronikus számla:

Tájékoztatjuk, hogy lehetőség van a Társaságnál a számlákat elektronikus úton fogadni. Szolgáltató partnerünk a DÍJNET.
A regisztráció menete:

 • Keresse fel a fenti partnerünk honlapját.
 • Regisztráljon a kért személyes adatainak megadásával az e-számla bemutató cég honlapján. (Amennyiben Ön már regisztrált felhasználó a Díjnetnél, akkor ez a lépés kihagyható, külön regisztráció nem szükséges.)
 • A sikeres regisztrációról az e-számla szolgáltató e-mail értesítést küld Önnek.
 • Ezt követően kell kiválasztania a Díjnet honlapján a számlakibocsátói regisztráció menüpontban a DRV Zrt.-t.
 • A DRV Zrt. számlakibocsátói regisztrációjához szükséges adatok.
 • 10 jegyű partnerazonosító szám
 • 12 jegyű folyószámla-azonosító szám
 • Vevő neve
 • Számlafogadó neve, ha eltérő a vevőtől
 • Számlafogadó címe
 • A DRV Zrt. legkésőbb 5 munkanapon belül e-mailben visszajelzi Önnek, hogy a regisztráció megfelelő volt-e.
 • A regisztráció elfogadását követő naptól elkészített számláit már elektronikus formában tekintheti meg a bemutató cég honlapján. A számlák beérkezéséről a bemutató cég e-mailben értesítést is küld Önnek.

Fizetési módok, bankszámla számunk:

Felhasználóink az alábbi módon egyenlíthetik ki a szolgáltatásaink ellenértékét:

 • Készpénzfizetési átutalás (csekk)

A csekkpótlás ügyintézésének menete:

A Felhasználó az alábbi csatornák egyikén kérheti a víz- és/vagy csatornaszámla befizetéséhez szükséges csekkek pótlását a kért azonosító adatok (pl. partnerazonosító szám, számla száma, stb.) megadásával:

Amennyiben a csekkhez tartozó számlája is hiányzik, illetve más jellegű a csekkpótlási igénye (pl. bekötési díj, közműfejlesztési hozzájárulás, részletfizetés, felszólítás, stb.), kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.

A DRV Zrt. a számla befizetéséhez kért csekket rendelkezésre bocsátja / megküldi a Felhasználónak postai úton.

Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy a csekk pótlása a hozzá tartozó számla fizetési határidejét nem módosítja! A fizetési határidő lejártát követő kiegyenlítés esetén a késedelmes napokra kamat megállapítása történik.

Ezúton kérjük a csekkes fizetési móddal (készpénzfizetési átutalás) rendelkező Felhasználóinkat, hogy kövessék fokozott figyelemmel a számláikban feltüntetett fizetési határidőket, és a lejárat előtt legalább két nappal korábban fizessék be csekkjeiket a postán. 2010. május 1-jétől a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján, a fizetési megbízás azon a napon teljesül, amikor a pénz a Szolgáltató számláján megjelenik. A posta részére a jogszabály ugyanis maximum 2 napot engedélyez a befizetett összeg címzetthez történő átutalására.

 • Csoportos beszedés

Legkényelmesebben úgy fizethetnek Felhasználóink, ha csoportos beszedési megbízást adnak a folyószámlájukat vezető pénzintézetnek, hogy az rendezze a díj kifizetését.

Ha Ön csoportos beszedési megbízást szeretne adni számlavezető pénzintézeténél, kérjük jelezze a DRV Zrt. kódját: A11226002T210. A csoportos beszedési megbízáson a "Szerződő fél azonosítója a kedvezményezettnél" rovatban a számláján szereplő felhasználó azonosító szám utolsó 9 számjegyét kell megadnia (első számjegyet kell elhagyni).

A csoportos beszedésre vonatkozó megbízását a Társaság Ügyfélszolgálatának is leadhatja: Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére

 • Átutalás

Bankszámlaszámunk: Budapest Bank: 10102952-03524700-01005005
IBAN: HU22-10102952-03524700-01005005
SWIFT Kód: BIC kód: BUDAHUHB

 • E-számla szolgáltatás esetén a bemutató cég honlapján