Számlázási rend

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ivóvíz-szolgáltatás és a szennyvízelvezetés és -tisztítás ellenértékét az alábbi számlázási rend szerint számolja el.

 

Felhasználási hely besorolása Igénybe vett víziközmű-szolgáltatás elszámolásának rendje
Állandó lakossági felhasználási hely (felhasználó) Hathavonta, az időszakos vízmérő-leolvasás alapján készül elszámolás és elszámoló számla. A köztes hónapokban részszámlák készülnek a bekötési vízmérőre, melyek alapja az előző 12 hónap tényleges vízfogyasztásából számított átlagmennyiség vagy a felhasználó által megadott havi átlagmennyiség. 
Idényes lakossági felhasználási hely (felhasználó) Negyedévente készül elszámolás és elszámoló számla. Az első negyedéves elszámoló számla csak alapdíjat tartalmaz. A második és negyedik negyedévben kibocsátásra kerülő elszámoló számla az alapdíjak mellett – a locsolási kedvezmény mennyiségi korrekciós elszámolása érdekében – tartalmazhat fogyasztási díjat is, mely az előző 12 hónap átlagfogyasztása alapján számítással kerül megállapításra. A harmadik negyedévben az időszakos évi egy vízmérő-leolvasás alapján készül elszámolás és elszámoló számla. Az idényes lakossági felhasználónak lehetősége van évközi vízmérőállás-bejelentésre, amivel az esetleges nyári szezon előtti vagy nyári szezon utáni vízfogyasztását jelezheti a víziközmű-szolgáltatónak. A bejelentett mérőállásadatokat a soron következő negyedéves elszámolásban vesszük figyelembe. 
Állandó nem lakossági felhasználási hely (felhasználó) 1000 m3
/év vízfogyasztás felett
Havonta, az időszakos vízmérő-leolvasás alapján készül elszámolás és elszámoló számla.
Állandó nem lakossági felhasználási hely (felhasználó) 1000 m3/év vízfogyasztás alatt Hathavonta, az időszakos vízmérő-leolvasás alapján készül elszámolás és elszámoló számla, míg a köztes hónapokban havi részszámlák készülnek, melyek alapja az előző 12 hónap tényleges fogyasztásából számított átlagmennyiség, vagy a felhasználó által megadott havi átlagmennyiség. 
Idényes nem lakossági felhasználási hely (felhasználó) Negyedévente – a nyári szezonban az időszakos leolvasások alapján – készül elszámolás és elszámoló számla. A nyári szezonon kívüli időszakban készített elszámolások és elszámoló számlák csak időszaki alapdíjakat tartalmaznak. Az idényes nem lakossági felhasználónak lehetősége van évközi vízmérőállás-bejelentésre, amivel az esetleges nyári szezon előtti vagy nyári szezon utáni vízfogyasztását jelezheti a víziközmű-szolgáltatónak. A bejelentett mérőállásadatokat a soron következő időszaki elszámolásban vesszük figyelembe. 
Felhasználó negyedéves gyakoriságú vízmérő-leolvasásra irányuló kérelme esetén Negyedéves időszakos vízmérő-leolvasások alapján negyedévente készül elszámolás és elszámoló számla. A felhasználó ilyen esetben kérheti a köztes hónapokra részszámla kiállítását is. 
Elkülönített felhasználási hely (elkülönített vízhasználó) Az elkülönített felhasználási hely számlázása, függetlenül a besorolásától, a bekötési vízmérő (főmérő) számlázási rendjéhez igazodik. Az elkülönített felhasználási helyen a főmérő és az elkülönített felhasználási helyek vízfogyasztásai különbözetének mérséklése érdekében havonta, diktálásalapú elszámolást alkalmazunk, és ennek megfelelően készülnek el a havi számlák. A havi számlák az időszaki leolvasások vagy merőállás-bejelentések, vagy ezek hiányában az előző 12 hónap tényleges vízfogyasztásából számított átlagmennyiség alapján készülnek.
Walk by („sétálós”) távleolvasásra és/vagy okosmérésre alkalmas fogyasztásmérővel rendelkező állandó felhasználási hely  Havonta, az időszakos kiolvasás alapján készül elszámolás és elszámoló számla.
Walk by (sétálós) távleolvasásra és/vagy okosmérésre alkalmas fogyasztásmérővel rendelkező idényes felhasználási hely Havonta, illetve félévente – a felhasználó mérőkiolvasási kérésének megfelelően – a kiolvasás alapján készül elszámolás és elszámoló számla.
Szerveres típusú távleolvasásra és/vagy okosmérésre alkalmas fogyasztásmérővel rendelkező állandó felhasználási hely Havonta, a felhasználó által megküldött adatszolgáltatás alapján készül elszámoló számla.
Szerveres típusú távleolvasásra és/vagy okosmérésre alkalmas fogyasztásmérővel rendelkező idényes felhasználási hely Havonta, illetve félévente a felhasználó által megküldött adatszolgáltatatás alapján készül elszámolás és elszámoló számla.

 

Amennyiben a részszámla összege nem éri el a nettó 3000 forintot, úgy a víziközmű-szolgáltató jogosult a számlát összevontan, de legalább negyedévente kibocsátani. 

A számlák első oldalán, a kék színű mezőben található információ arra vonatkozóan, hogy a számlák mely időszakra vonatkoznak, illetve azok fizetendő összege és fizetési határideje is ott olvasható.

A havi részszámlákban számlázott mennyiség az elszámoló számla kibocsátását követően automatikusan újraszámolódik az előző 12 hónap átlagfogyasztása alapján. 

Amennyiben a fogyasztói szokásokban változás következik be, a felhasználó kérheti a részszámlában számlázásra kerülő mennyiség módosítását. 

A részszámlában szereplő havi mennyiség értékét (m3) honlapunkon is módosíthatja. 

Elektronikus számla

Társaságunk elkötelezett a fenntartható és környezettudatos működés irányába, ezért felhasználóinkat is a kényelmes, biztonságos és környezetkímélő  elektronikus számlaügyintézésre ösztönözzük.

A DRV Zrt.-nél kétféle papírmentes számlaügyintézési mód közül választhat: 

1. Az e-mailes e-számlát egyszerűen és gyorsan, regisztráció nélkül igényelheti – a részletekért keresse fel az E-mailes e-számla weboldalt.

2. Szolgáltató partnerünkön, a Díjneten keresztül is fogadhatja elektronikus vízdíjszámláit – ennek módjáról a Díjnetes e-számla oldalon tájékozódhat.

 

 

Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásba történő felvétele és meghosszabbítása iránt

Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók nyilvántartásba történő felvétele és meghosszabbítása iránt 

Fizetési módok, bankszámlaszámunk

Felhasználóink az alábbi módon egyenlíthetik ki a szolgáltatásaink ellenértékét:

  • Készpénzfizetési átutalás (csekk)

A csekkpótlás ügyintézésének menete:

A felhasználó az alábbi csatornák egyikén kérheti a víz- és/vagy csatornaszámla befizetéséhez szükséges csekkek pótlását a kért azonosító adatok (pl. partnerazonosító szám, számla száma stb.) megadásával:

Amennyiben a csekkhez tartozó számlája is hiányzik, illetve más jellegű a csekkpótlási igénye (pl. bekötési díj, közműfejlesztési hozzájárulás, részletfizetés, felszólítás stb.), kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

A DRV Zrt. a számla befizetéséhez kért csekket rendelkezésre bocsátja/megküldi a felhasználónak postai úton.

Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a csekk pótlása a hozzá tartozó számla fizetési határidejét nem módosítja! A fizetési határidő lejártát követő kiegyenlítés esetén a késedelmes napokra kamatot állapítunk meg.

Ezúton kérjük a csekkes fizetési móddal (készpénzfizetési átutalás) rendelkező felhasználóinkat, hogy kövessék fokozott figyelemmel a számláikban feltüntetett fizetési határidőket, és a lejárat előtt legalább két nappal korábban fizessék be csekkjeiket a postán. 2010. május 1-jétől a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján a fizetési megbízás azon a napon teljesül, amikor a pénz a szolgáltató számláján megjelenik. A posta részére a jogszabály ugyanis maximum 2 napot engedélyez a befizetett összeg címzetthez történő átutalására.

  • Csoportos beszedés

Legkényelmesebben úgy fizethetnek felhasználóink, ha csoportos beszedési megbízást adnak a folyószámlájukat vezető pénzintézetnek, hogy az rendezze a díj kifizetését.

Ha Ön csoportos beszedési megbízást szeretne adni számlavezető pénzintézeténél, kérjük, jelezze ügyintézőjüknek a DRV Zrt. kódját: A11226002T210. A csoportos beszedési megbízáson a „Szerződő fél azonosítója a kedvezményezettnél” rovatban a számláján szereplő felhasználóazonosító szám utolsó 9 számjegyét kell megadnia (az első számjegyet kell elhagyni).

A csoportos beszedésre vonatkozó megbízását társaságunk ügyfélszolgálatának is leadhatja: Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére

  • Átutalás

Bankszámlaszámunk: MBH Bank Nyrt. 10102952-03524700-01005005
IBAN: HU22-10102952-03524700-01005005
SWIFT-kód: BIC-kód: MKKBHUHB

  • Díjnetes e-számla-szolgáltatás esetén a dijnet.hu weboldalon keresztül tudják kiegyenlíteni számlájukat.