Használatba vételi engedélyhez, tervezéshez, vagy egyéb okok miatt szükséges oltóvízintenzitás-mérést a DRV Zrt. az üzemeltetésében lévő tűzcsapokon elvégzi.

A megrendelés folyamata:

A tevékenységet az 54/2014. (XII.5.) BM-rendelet szerint végezzük, az előírt tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező személyekkel.

A szolgáltatás igényléséhez a megrendelő nyomtatvány kitöltése szükséges. A megrendelőben fel kell tüntetni a megrendelő adatait, az érintett ingatlan pontos címét, végzendő tevékenységet és az előírt oltóvíz-intenzitás mennyiségét (l/perc).

Kérjük, hogy a megrendelőt a megrendelo@drv.hu e-mail-címre küldjék meg, vagy személyesen adják le ügyfélszolgálati irodáink valamenyikében.

Társaságunk a megrendelés beérkezését követően 30 napon belül elvégzi a mérést, elkészíti a jegyzőkönyvet és a számlával együtt a megrendelőben megjelöltek szerint átadja a megrendelőnek.

A munka ellenértékének megfizetését a jegyzőkönyv és a számla átvétele után 30 napon belül rendezni szükséges.

A mérés díjának összege az érvényben lévő, aktuális ÁRNYILVÁNTARTÁS alapján kerül megállapításra.