Működési engedély

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény előírása szerint Magyarországon víziközmű-szolgáltatást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által kiadott víziközmű-szolgáltatói engedély és működési engedély alapján lehet végezni.

A víziközmű-szolgáltató a Hivatal által kiadott működési engedélyben meghatározott ellátási területen kizárólagosan jogosult és köteles víziközmű-szolgáltatást végezni.

A Hivatal döntése értelmében a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 2013. 09. 30. óta rendelkezik víziközmű-szolgáltatói működési engedéllyel, 2016. 07. 27. óta víziközmű-szolgáltatói engedéllyel. A kiadott engedélyt a Hivatal háromévente felülvizsgálja, de a köztes időben is ellenőrzi az engedélyben foglalt feltételek megvalósulását, illetve az előírt színvonal fenntartását.

A Hivatal továbbá vizsgálja a szolgáltató cégek működését, valamint ellenőrzi, hogy a szolgáltatók felelősséggel bánjanak a rájuk bízott nemzeti vagyonnal, és hogy hatékonyan működjenek.