A bekötési vízmérő hitelesítési cseréje

A vízmérőcserével kapcsolatos általános és részletes tudnivalókat az Ügyintézés menüponton belül, a Lakossági és közületi felhasználók almenüpontban, a Mérőcsere, hitelesítés menüben találja.

Kiegészítésként a következőkre hívjuk fel szíves figyelmét:

A bekötési mérő cseréjének napján kérjük, olvassák le a mellékmérőket is. A pontos elszámolás érdekében a mérőcsere-kiértesítővel egyidejűleg megküldött táblázatba vezessék fel a mellékmérők állását. A listát adják le a cserét végző munkatársunknak, vagy küldjék meg ügyfélszolgálatunknak.
Felhívjuk a közös képviselők figyelmét a vízmérőcserét rögzítő bizonylat aláírása előtt a kiszerelt főmérő záró, illetve a beszerelt főmérő induló állásának gondos ellenőrzésére.

Az igénybe vehető kedvezmények miatt célszerű a tárgyévben lejáró mellékmérőket egyidejűleg lecserélni. Adott közösségen belüli, legalább 10 db mellékmérő cseréje, illetve átvétele esetében a társaság csoportos, azaz az egyedi átvételhez képest kedvezményes díjszabás szerint számlázza a mérő átvételének költségeit az érintettek részére.
Kérjük továbbá, hogy a mellékmérős felhasználók részére mérőcsere-értesítő levelünkkel csatoltan megküldött, a kiszerelt és beszerelt mellékvízmérők adatairól szóló nyilatkozatot aláírásával ellátni szíveskedjék. A nyilatkozat kitöltésével a mellékmérőcseréket követő esetleges elszámolási problémák elkerülhetők.

Vízmérők, a fogyasztás mérése

Az ingatlanon felhasznált víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatot mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles megfizetni a szolgáltatónak. Minden társasházi közösség esetében a „bekötési vízmérő szerinti felhasználó” meghatározás alatt magát a lakóközösséget értjük.
A bekötési főmérő és a mellékmérők közötti felhasználás különbözetről a legpontosabb képet abban az esetben kapjuk, amennyiben az aktuális vízmérő-leolvasás az összes mellékmérő és bekötési vízmérő esetében egyidejűleg megtörténik.
Fogyasztási különbözetet számos műszaki és emberi tényező okozhat.

Műszaki okok lehetnek például:

  • A bekötési vízmérő és a költségek megosztására szolgáló mellékvízmérők közötti mérési pontosság, illetve a mérők érzékenysége közötti különbség. A bekötési vízmérőt követően, de a költségmegosztó mérőket megelőző, házi vezetékszakaszon bekövetkezett meghibásodás miatti vízelfolyás.
  • Az úgynevezett méretlen vízvételezési helyek, például a bekötési vízmérőt követően kialakított, mindenki számára hozzáférhető kerti csap, közös használatban levő tárolóhelyiségekben létrehozott vízvételezési hely stb.

Emberi tényezők például:

  • Sikertelen mérőleolvasást követően becsült vízmérőállások.
  • Az esetleges illegális vízvételezés, illetve a szolgáltatást szabálytalanul igénybe vevő felhasználók.

Rendkívüli mérőhitelesítés a felhasználó kezdeményezésére

A felhasználó kezdeményezésére végrehajtott rendkívüli mérőhitelesítés ügyintézésének menete:

Ha a bekötési főmérő működésének helyességét a közösség kétségbe vonja, a költségek megelőlegezésével kérheti a szolgáltatótól annak rendkívüli vizsgálatát és hitelesítését. Az egyébként költséges felülvizsgálat előtt mindenképpen célszerű a házi ivóvízhálózatot leellenőrizni, az esetleges meghibásodások (pl. csőtörés, szivárgás stb.) feltárása érdekében.

Az ügyintézés menete megegyezik az önálló bekötési vízmérő rendkívüli vizsgálatával, amelynek részletes leírását honlapunk ide vonatkozó lakossági és közületi felhasználók részére készült Mérőcsere, hitelesítés tájékoztató rovatában találja.

Kiegészítésként a következőkre hívjuk fel szíves figyelmét:

A rendkívüli pontossági vizsgálat eredményének függvényében, azaz „nem felelt meg” minősítést kapott mérőeszköz esetében a vitatott időszak felhasználását felülvizsgáljuk. A korrekt elszámolás érdekében javasoljuk, hogy a vizsgálatra történő mérő kiszerelése napján, saját érdekükben a kapcsolódó mellékmérőket teljeskörűen leolvasni szíveskedjenek.