Leolvasás, elszámolás, fizetés

A mérőleolvasási és elszámolási renddel kapcsolatos általános és részletes tudnivalókat honlapunk ide vonatkozó, a lakossági és közületi felhasználók részére készült Mérőállás, fizetés, továbbá a Részletfizetéssel kapcsolatos menüpontjában találja.

Kiegészítésként a következőkre hívjuk fel szíves figyelmét:

Késedelmes fizetés következményei

A bekötési főmérőre a bekötési mérő és a mellékmérők felhasználási különbözete alapján készülő számlák nemfizetése, a felhasználás időben és/vagy mennyiségben való korlátozását vonhatja maga után. A szolgáltatást ez esetben a bekötési mérőt követő szakaszon korlátozzuk, amely azt követően az összes mellékmérővel elkülönített felhasználási helyet is érinti.

Amennyiben a közösségen belüli elkülönített felhasználási hely tulajdonosa díjhátralékot halmoz fel, úgy felszólítási eljárásunk során Önt mint közös képviselőt is tájékoztatjuk erről, konkrét számadat megadása nélkül. Természetesen az elkülönített felhasználó részére ezzel egyidejűleg szintén fizetési felszólító számlalevelet küldünk, a tartozás rendezéséhez szükséges készpénzátutalási megbízást csatolva.

Amennyiben a mellékmérős felhasználási helyen felhalmozott tartozás miatt a mellékszolgáltatást felmondjuk, úgy az adott felhasználó a felhasználás ellenértékét a közösség felé tartozik megfizetni. Természetesen a szerződés felmondásáról az érintett közös képviselőket minden esetben tájékoztatjuk.

Elszámolás

Társasházi közösségek érdekében a korrekt elszámolás, illetőleg felhasználási különbözet szempontjából nagy jelentőséggel bírnak a ténylegesen és teljeskörűen leolvasott mérőállások. Kérjük tehát a képviselők szíves együttműködését annak érdekében, hogy a leolvasás előre értesített időpontjában minél nagyobb arányban tudja társaságunk leolvasni a mellékmérőket.
Amennyiben a mellékmérővel elkülönített felhasználási helyre leolvasás céljából bejutni nem tudunk, a felhasználó az értesítésen megadott elérhetőségre az adott időpontig mérőállást nem jelent be, úgy az adott mellékmérőre nem számlázunk felhasználást becsült mérőállás alapján. Ez azt jelenti, hogy az aktuális időszakban az ilyen felhasználási helyek fogyasztását a bekötési vízmérőre készülő számlában, a mindenkori felhasználási különbözet részeként számoljuk el.

Részszámlázás

Társasházi közösségek esetében is lehetőség van már a lakossági állandó felhasználói körben biztosított havi részszámlák kibocsátására. Amennyiben tehát a közösség úgy dönt, hogy a várható felhasználási különbözet alapján készülő elszámoló számla költségeit csökkenteni kívánja, úgy arra lehetőség van a havi részszámlák beállításával. Ennek érdekében kérjük, hogy a konkrét mennyiség megjelölésével részszámlaigényüket a társaság felé jelezni szíveskedjenek.

Idényes felhasználók részére

Lakossági idényes társasházi közösségek esetében a korrekt elszámolás érdekében javasoljuk, hogy a szezon időszaka alatt kibocsátott második elszámoló számlát megelőzően, illetve a szezonzáró időszakban az aktuális mérőállásokat bejelenteni szíveskedjenek.

A bekötési vízmérő esetében ugyanis a megelőző év átlagfogyasztása alapján megállapított és időarányosan számított mennyiséget számlázunk ezekben a számlákban. Ezzel szemben a mellékmérők esetében bejelentett mérőállás hiányában nem számolunk el felhasználást. Ez az elszámolási mód a bekötési vízmérő és a mellékmérők közötti jelentősebb felhasználási különbözet alapján készülő számlákat eredményezhet. A negyedéves számlákban így kialakult felhasználási különbözet kompenzálására a soron következő, a társaság által végrehajtott vízmérő-leolvasást követően készülő számlában kerülhet majd sor.