Leolvasás, elszámolás, fizetés

A mérőleolvasási és elszámolási renddel kapcsolatos általános és részletes tudnivalókat honlapunk idevonatkozó, a lakossági és közületi felhasználók részére készült Mérőállás, fizetés, továbbá a részletfizetéssel kapcsolatos menüpontjában találja.

Kiegészítésként a következőkre hívjuk fel szíves figyelmét

Késedelmes fizetés következményei

A bekötési főmérőre a bekötési mérő és a mellékmérők felhasználási különbözete alapján készülő számlák nemfizetése a felhasználás időben és/vagy mennyiségben való korlátozását vonhatja maga után. A szolgáltatást ez esetben a bekötési mérőt követő szakaszon korlátozzuk, amely azt követően az összes mellékmérővel elkülönített felhasználási helyet is érinti.

Amennyiben a közösségen belüli elkülönített felhasználási hely tulajdonosa díjhátralékot halmoz fel, és azt a második fizetési felszólításunk ellenére sem egyenlíti ki, akkor a mellékvízmérővel rendelkező felhasználó tartozásának behajtása érdekében fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezzük, majd a fizetési meghagyás kibocsátását követő 15 napos határidővel a mellékszolgáltatási szerződést felmondjuk. A mellékszolgáltatási szerződés felmondásával egyidejűleg Önt mint közös képviselőt is tájékoztatjuk. 

Amennyiben a mellékmérős felhasználási helyen felhalmozott tartozás miatt a mellékszolgáltatást felmondjuk, úgy az adott felhasználó a felhasználás ellenértékét a közösség felé tartozik megfizetni. 

Elszámolás

Társasházi közösségek érdekében a korrekt elszámolás, illetőleg felhasználási különbözet szempontjából nagy jelentőséggel bírnak a ténylegesen és teljes körűen leolvasott mérőállások. Kérjük tehát szíves együttműködésüket annak érdekében, hogy a leolvasás előre értesített időpontjában minél nagyobb arányban tudja társaságunk leolvasni a mellékmérőket.

Amennyiben a mellékmérővel elkülönített felhasználási helyre leolvasás céljából bejutni nem tudunk, és a felhasználó az értesítésen megadott elérhetőségre az adott időpontig mérőállást nem jelent be, úgy az adott mellékmérőre becsült mérőállás alapján készítünk elszámoló számlát. 

Idényes felhasználók részére

Lakossági idényes társasházi közösségek esetében a korrekt elszámolás érdekében javasoljuk, hogy a szezon időszaka alatt kibocsátott második elszámoló számlát megelőzően, illetve a szezonzáró időszakban az aktuális mérőállásokat bejelenteni szíveskedjenek.