Leolvasás, elszámolás, fizetés

A mérő leolvasási és elszámolási renddel kapcsolatos általános és részletes tudnivalókat honlapunk idevonatkozó ”lakossági és közületi felhasználók” részére készült Mérőállás, fizetés, továbbá a Részletfizetéssel kapcsolatos rovatunkban találja.

Kiegészítésként a következőkre hívjuk fel szíves figyelmét:

Késedelmes fizetés következményei

A bekötési főmérőre a bekötési mérő és a mellékmérők felhasználás különbözete alapján készülő számlák nem fizetése, a felhasználás időben és/vagy mennyiségben való korlátozását vonhatja maga után. A szolgáltatást ez esetben, a bekötési mérőt követő szakaszon korlátozzuk, amely azt követően az összes mellékmérővel elkülönített felhasználási helyet is érinti.

Amennyiben a közösségen belüli elkülönített felhasználási hely tulajdonosa díjhátralékot halmoz fel, úgy felszólítás eljárásunk során Önt, mint közös képviselőt is tájékoztatjuk erről, konkrét számadat megadása nélkül. Természetesen az elkülönített Felhasználó részére ezzel egyidejűleg szintén fizetési felszólító számla levelet küldünk, a tartozás rendezéséhez szükséges készpénz- átutalási megbízást csatolva.

Amennyiben a mellékmérős felhasználási helyen felhalmozott tartozás miatt a mellékszolgáltatás felmondásra kerül, úgy az adott felhasználó a felhasználás ellenértékét a közösség felé tartozik megfizetni. Természetesen a szerződés felmondásáról az érintett közös képviselőket minden esetben tájékoztatjuk.

Elszámolás

Társasházi közösségek érdekében a korrekt elszámolás, illetőleg felhasználás különbözet szempontjából nagy jelentőséggel bírnak a ténylegesen és teljes körűen leolvasott mérőállások. Kérjük tehát a képviselők szíves együttműködését annak érdekében, hogy a leolvasás előre értesített időpontjában minél nagyobb arányban tudja társaságunk leolvasni a mellékmérőket.
Amennyiben a mellékmérővel elkülönített felhasználási helyre leolvasás céljából bejutni nem tudunk, felhasználó az értesítésen megadott elérhetőségre az adott időpontig mérőállást nem jelent be, úgy az adott mellékmérőre nem számlázunk felhasználást becsült mérőállás alapján. Ez azt jelenti, hogy az aktuális időszakban az ilyen felhasználási helyek fogyasztását a bekötési vízmérőre készülő számlában, a mindenkori felhasználás különbözet részeként számoljuk el.

Részszámlázás

Társasházi közösségek esetében is lehetőség van már a lakossági állandó felhasználói körben biztosított havi részszámlák kibocsátására. Amennyiben tehát a közösség úgy dönt, hogy a várható felhasználás különbözet alapján készülő elszámoló számla költségeit csökkenteni kívánja, úgy arra lehetőség van a havi részszámlák beállításával. Ennek érdekében kérjük, hogy a konkrét mennyiség megjelölésével részszámla igényüket a Társaság felé jelezni szíveskedjenek.

Idényes felhasználók részére

Lakossági idényes társasházi közösségek esetében a korrekt elszámolás érdekében javasoljuk, hogy a szezon időszaka alatt kibocsátott második elszámoló számlát megelőzően, illetve a szezonzáró időszakban az aktuális mérőállásokat bejelenteni szíveskedjenek.

A bekötési vízmérő esetében ugyanis a megelőző év átlag fogyasztása alapján és időarányosan számított mennyiséget számlázunk ezekben a számlákban. Ezzel szemben a mellékmérők esetében bejelentett mérőállás hiányában nem számolunk el felhasználást. Ez az elszámolási mód pedig a bekötési vízmérő és a mellékmérők közötti jelentősebb felhasználás különbözet alapján készülő számlákat eredményezhet. A negyedéves számlákban így kialakult felhasználás különbözet kompenzálására pedig a soron következő, a Társaság által végrehajtott vízmérő leolvasást követően készülő számlában kerülhet majd sor.