Vízmérő-leolvasási rend

Munkatársaink a vízmérőket az állandó lakossági felhasználóknál hathavonta, a lakossági idényes felhasználóknál a nyári szezon alatt egyszer – július végén vagy augusztusban vagy szeptemberben – olvassák le.

Idényes felhasználóink a negyedéves számláikban önleolvasás alapján kérhetik az elfogyasztott vízmennyiség kiszámlázását.

Kérjük idényes felhasználóinkat, hogy a szezont követően, október 15-ig, önleolvasás alapján diktálják be a júliusi/augusztusi/szeptemberi leolvasásunk utáni fogyasztást magában foglaló szezonzáró (09. 30.) mérőállást.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a bejelentett szezonzáró (09. 30.) mérőálláshoz képest idényes felhasználónknak további fogyasztása is van, akkor december 15-ig van lehetőség az év végi záró mérőállás megadására, hogy a számlázást tárgyévi díjon végezhessük el.

Az idényes felhasználó által bejelentett mérőállást az adott év december 31-i záró mérőállásának tekintjük. A százalékos locsolási kedvezmény pontos elszámolásához kérjük, hogy minden év április 20-30. illetve október 1-10. között olvassa le és diktálja be a vízmérő állását.

A közületi állandó felhasználók vízmérőinek leolvasására havonta kerül sor. A közületi idényes felhasználóink vízmérőit a társaság az idény alatt havonta olvassa. A közületi idényes felhasználóknak módjuk van a szezonon kívüli időszakban mérőállás közlésére, mely fogyasztás a havi számlákban kerül elszámolásra, kiszámlázásra.

A következő leolvasás várható időpontja a leolvasást megelőző utolsó számlában, a számla mellékletében vagy egyéb módon megtalálható.

A DRV Zrt. és a felhasználóink közös érdeke, hogy a ténylegesen elfogyasztott vízmennyiség ellenértéke szerepeljen a számlán, ezért kérjük, hogy tegye lehetővé leolvasónk számára a vízmérőállás rögzítését, illetve akadályoztatása esetén önleolvasás alapján, az értesítőn megadott időpontig adja meg ügyfélszolgálatunknak a mérőállást. A felhasználó beazonosításához szükséges a számlán található partnerazonosító szám megadása.

A vízmérő állását honlapunk segítségével elektronikusan is megadhatja a vízmérőállás bejelentése űrlap kitöltésével és elküldésével.

A vízmérő állását megadhatja a DRV-infovonal (+36 80 240 240) segítségével is. Itt mérőállását a nap 24 órájában, bármikor rögzítheti ügyintéző nélkül is. Válassza az infovonal 2-es menüpontját, majd nyomja meg az 1-es gombot.

A telefon nyomógombjai segítségével adja meg:

Automata rendszerünk rögzíti mérőállását. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a bejelentett mérőállás alacsonyabb, mint a nyilvántartásunkban szereplő utolsó elszámolt mérőállás, akkor a mérőállás csak ügyintéző közreműködésével rögzíthető rendszerünkben. Jelentős mértékű eltérés esetén a mérőállás elfogadását a DRV Zrt. egyeztetett időpontban lebonyolított ellenőrző mérőleolvasáshoz kötheti.

A levélben történő adatközlést azért nem javasoljuk, mivel az értesítőn megadott határidőt követően beérkező mérőállásokat nem áll módunkban az aktuális számlában szerepeltetni.

Amennyiben nem áll rendelkezésünkre a társaság által olvasott vagy a felhasználó által diktált mérőállás, akkor a számlázandó fogyasztást becsléssel állapítjuk meg. Felhasználói igény esetén ügyfélszolgálatunk a becsléssel megállapított, elszámoló számlában szereplő fogyasztás számítási módjáról egyedi tájékoztatást ad. Részletes információkat az üzletszabályzatunkban olvashat.