A szolgáltatási szerződés megkötését kormányrendelet írja elő. Ez a szerződés jogilag is egyenrangú partneri viszonyt teremt a Felhasználó és a Szolgáltató között.

A szerződésben egyértelműen rögzítésre kerülnek azok a kötelezettségek, amelyek a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t terhelik mind az alapszolgáltatás, mind a kiegészítő szolgáltatások ellátásakor. Ezek egyúttal a Felhasználó legfontosabb jogait is jelentik.

Például:

  1. A szolgáltató köteles az ivóvízellátást és csatornaszolgáltatást folyamatosan biztosítani. / A Felhasználó jogosult a szolgáltatásokat folyamatosan igénybe venni.
  2. A szolgáltató köteles megfelelő minőségű és mennyiségű szolgáltatást biztosítani. / A Felhasználó jogosult a megfelelő minőségű és mennyiségű szolgáltatás igénybe vételére.


A szolgáltatási szerződés természetesen tartalmazza azokat a feltételeket is, amelyeket a Felhasználónak kell teljesítenie annak érdekében, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatásait folyamatosan, és az Üzletszabályzatban rögzítettek szerint igénybe vehesse.

A Felhasználó legfontosabb kötelezettségei:

  • A házi ivóvíz hálózat, vízmérő rendszeres - havi - ellenőrzése, a plombák sértetlenségének biztosítása, a házi vezetékhálózat karbantartása.
  • A vízmérőakna tisztán tartása, hozzáférés biztosítása, mérő fagy elleni védelme, a télen nem használt ingatlanok víztelenítése.
  • Az időszakos vízmérő-leolvasás lehetővé tétele a fogyasztási helyen, mérőállás bejelentése.
  • A vízmérőcsere lehetővé tétele a fogyasztási helyen, a záró és induló mérőállások ellenőrzése, a vízmérőcsere-bizonylat aláírása.
  • A vízmérő-leolvasás akadályoztatása esetén a mérőállás határidőre történő bediktálása, a számla kiegyenlítése a fizetési határidőre, számlázási adatok és számlatartalom ellenőrzése.
  • A Felhasználó személyében, adataiban bekövetkező változások 30 napon belül történő bejelentése.

Amit NE tegyen:

  • TILOS a házi fúrtkút összekötése az ivóvíz hálózattal, csapadékvíz szennyvízcsatornába vezetése

Miután a szerződés konkrétan megjelöli a feladatokat és a kötelezettségeket, így ezek teljesítése is számonkérhetővé, ellenőrizhetővé válik.

A szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatban részletes információt talál az Üzletszabályzatunkban.