TÁJÉKOZTATÓ A „KOPPÁNY-VÖLGYE KONZORCIUM" RÉSZÉRŐL AZ „IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS A TABI KISTÉRSÉG NYOLC TELEPÜLÉSÉN" ELNEVEZÉSŰ, KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZÁRÓL

MI A MEGOLDANDÓ PROBLÉMA?

Több dél-dunántúli településen – így Andocs, Kára, Miklósi, Nágocs, Somogyacsa, Szorosad, Törökkoppány, Zics településeken – az ívóvíz mínősége sajnos elmarad a törvény által meghatározottól. Vízkémiai vizsgálatok szerint e településeken a kutakból kitermelt vizekben az előírt határértéknél magasabb ammónia-, vas- és mangántartalmat mutattak ki. Ezenkívül a jelenlegi vízművek által szolgáltatott ivóvizet a határértékeket meghaladó ammóniakoncentrációk, illetve a hálózatban képződő nitritkoncentrációk jellemzik.

Mivel az érintett települések hátrányos helyzetűek, így az egészséges ivóvíz megteremtését csak oly módon lehet megvalósítani, hogy az ne rójon vállalhatatlan terheket e települések lakosságára.

Mi a megoldás?

A DRV Zrt. az érintett települések önkormányzatainak segítségével megkezdte egy olyan szakmai program megvalósítását, melynek célja e településeken az előírásoknak megfelelő, egészséges ivóvíz biztosítása.

E program legfontosabb célkitűzése a környezetkárosító hatások megelőzése és megszüntetése, az emberi egészséget veszélyeztető káros hatások megelőzése.

A projekt sikeres megvalósításával végeredményben a térség egészében javul a helyi lakosság, az intézmények dolgozói és az odalátogató turisták életminősége.

Mit tettünk eddig?

Ahhoz, hogy a szükséges beruházások ne jelentsenek elviselhetetlen terheket a térség lakóinak, olyan megoldást kellett találni, mely külső források igénybevételével valósulhat meg.

E célból a  a DRV Zrt., Andocs Község Önkormányzata, Nágocs Község Önkormányzata, valamint Somogyacsa Önkormányzata létrehozta a Koppány-Völgye Konzorciumot, melynek célja az érintett nyolc településen vízminőség-javító fejlesztések elvégzése.

A konzorcium által e célból elkészített „Ivóvízminőség-javítás a tabi kistérség nyolc településén" című, KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 azonosító számú pályázata pozitív elbírálásban részesült, a Koppány-Völgye Konzorcium 28 475 000 forint támogatást nyert a projekt előkészítő szakaszának elvégzésére.

Mit teszünk most?

Az elnyert támogatás felhasználásával 2012. augusztus 15-ig a projekt előkészítő szakasza zajlik. E szakaszban készül el az a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, mellyel már a projekt megvalósítására fogunk pályázni.

E tanulmányhoz elkészítjük a projekt pontos és részletes megvalósíthatósági tanulmányát, kidolgozzuk a projekt költség-haszon elemzését, megtervezzük, hogy milyen módon biztosítják majd a konzorcium tagjai a beruházáshoz szükséges önerőt, úgy, hogy a térség lakóit ne terhelje e fejlesztés.

Ezenkívül e szakasz során elvégezzük a szükséges próbafúrásokat, illetve minden olyan technológiai, és adminisztratív lépést, mely szükséges a projekt sikeres folytatásához.

Mit gondolnak az érintett települések lakói?

Nagyon lényeges kérdés, hogy mennyi információval rendelkezik, mit gondol a problémáról az érintett térség lakossága. Ennek megismerésére 2012 januárjában közvélemény-kutatást készíttettünk a térségben.

E kutatás eredményei szerint jelenleg az ívóvíz minőségét a közepesnél kicsit rosszabbra értékelik a térség lakói, ugyanakkor e szempontból a települések között jelentősek az eltérések. A válaszok alapján a helyiek többsége tisztában van azzal, hogy nem megfelelő az ivóvíz minősége, és közel kétharmaduk azt is tudja, hogy az ivóvíz nem felel meg az európai uniós normáknak.

A válaszok szerint a térség lakóinak fele hallott már a tervezett beruházásról. A beruházás támogatottsága igen nagy, iskolai osztályzatokkal kifejezve 4,7-es, és nem volt olyan település, ahol a támogatottság eredménye 4-es osztályzat alatt lett volna. Hasonlóan pozitívan ítélték meg a válaszadók azt, hogy a beruházás előnyös-e a kistérségben élők részére.

A projekt finanszírozása

A projekt előkészítési szakaszának teljes költsége 33 500 000 forint, a megvalósítási szakasz költségvetése 689 589 250 forint. A nagyrészt EU-támogatással megvalósítani tervezett projekt a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra. A szükséges önrészt a Koppány-Völgye Konzorcium tagjai biztosítják.

Ha kérdése lenne

A projekt előkészítése során mindent megteszünk azért, hogy az érintett települések lakossága minél teljesebben informálódhasson munkánkról. E célból hoztuk létre ezt az oldalt is, melyet folyamatosan frissíteni fogunk a projekt híreivel.

Amennyiben e honlapon található információkon túl is kérdése lenne a projekttel kapcsolatban, úgy kérjük, forduljon településének önkormányzatához, vagy a DRV Zrt. képviselőjéhez az alábbi elérhetőségen:
Czipri András pályázati projektvezető (84/501-238, czipri.andras@drv.hu)

 

A projektben részt vevő szervezetek

A Koppány-Völgye Konzorcium tagjai:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
Levelezési cím: 8601 Siófok, Pf. 59
Tel: (+36) 84 501 500
Fax: (+36) 84 501 250
E-mail: drv.zrt@drv.hu
Web: www.drv.hu

Andocs Község Önkormányzata 
8675 Andocs, Szabadság tér 1.
Tel: (+36) 84 372 501
Fax: (+36) 84 372 590

Nágocs Község Önkormányzata 
8674 Nágocs, Hősök tere 10.
Tel. / Fax: (+36) 84 372 734

Somogyacsa Önkormányzata
7283 Somogyacsa, Kossuth Lajos u. 187.
Tel. / Fax: (+36) 84 377 601

A projekt közreműködő szervezetének elérhetősége: 

Energia Központ Nonprofit Kft. 
1134 Budapest, Váci út. 45., D épület, 6. emelet 
Levelezési cím: 437 Budapest, Pf. 328
Tel.: (+36) 1 802 4312, 
Fax: (+36) 1 802 4301
Web:  http://www.energiakozpont.hu/

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22. 
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332
Tel: (+36) 40 638-638 (474-9180)
E-mailnfu@nfu.gov.hu 
Webwww.nfu.hu

Széchenyi 2020, Kohéziós Alap logó