Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése

 

KEOP-projekt, előkészítési szakasz      

Bevezető

A DRV Zrt. a KEOP – Egészséges tiszta települések akcióterv 7.1.2.0. számú „Szennyvízelvezetés és –tisztítás támogatási konstrukciójára pályázatot nyújtott be, amit a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága (Közreműködő Szervezet) támogatásra érdemesnek talált. A támogatási szerződést az előkészítési munkálatokra Társaságunk és a KvVM FI 2009. június 16-án írta alá.

Az előkészítési szakasz során elkészül a Részletes Megvalósíthatósági Hatástanulmány, amivel már a megvalósításra lehet majd pályázni. Az előkészítési szakaszban már megkezdődik a lakosok tájékoztatása a tervezett beruházásról. Ennek részeként 2009 novemberében lakossági közvélemény-kutatás készült az érintett településeken. A jövő év során többek között a honlapon keresztül, a sajtó segítségével és fórumokon részletes tájékoztatás adunk, hogy minden érintett megismerhesse a tervezett korszerűsítés részleteit.

Az eddigi tapasztalatok szerint a szennyvíztisztítót minden településen támogatják az önkormányzatok. Ez azonban még csak részsiker, ahhoz, hogy a tervezett beruházást folytatni lehessen, és a projektgazda további támogatást tudjon szerezni, össze kell fogni, egységes akaratot kell nyilvánítani. Ez tehát egy igazi közös ügy, amivel az érintett önkormányzatok, a települések lakossága és a vízügyi szakma egyaránt nyerhet.

Igazi, nagy lehetőség előtt állunk, ne szalasszuk el! Gondolnunk kell az elkövetkező generációra, mert „az egészséges környezetet csak az unokáinktól kaptuk kölcsön".

Miért szükséges a szennyvíztisztító telep korszerűsítése?

A révfülöpi agglomeráció csatornázottsága már most is 100% körüli (95%). További terhelés a rákötési arányok (jelenleg 65,5%) növekedése miatt várható a telepen. A rákötési arány további növekedésével a már jelenleg is túlterhelt, technológiailag elavult révfülöpi szennyvíztisztító telep nem képes ellátni feladatát.

Várhatóan a hálózatra rá nem kötött lakosok előbb-utóbb meg szeretnék oldani a szennyvízelvezetési problémájukat. Ezen társadalmi igény miatt növekedni fog a telepre kerülő szennyvízmennyiség, és ez a telep fejlesztését indokolja. Az is fontos társadalmi érdek, hogy a megnövekedett szennyvízmennyiségeket a jövőben is megfelelő tisztítás után (a mindenkori szabályozásnak eleget téve) engedjék a befogadóba, aminek eredményeként nem károsodik az emberi környezet, és nem romlanak a lakosság életkörülményei.

Mivel az érintett települések mindegyike a Balaton kiemelt üdülőkörzetébe tartozik, és az agglomeráció érzékeny vizek vízgyűjtőjén fekszik, ezért a szigorú jogszabályi kötelezettségeknek megfelelve kell biztosítani a beérkező szennyvizek határértékek alá történő tisztítását.

A projekt várható eredményei

A fejlesztés révén növelhető a lakossági szennyvíz befogadása. Az érintett települések többségében még emelhető a csatornázásba bevonható lakások száma, továbbá a szezonban ugrásszerűen megnövekedő terhelés is további kapacitások kiépítését illetve a meglévők átalakítását igényli.

A projekt eredményeképpen tökéletesebben tisztított szennyvíz kerülhet a Balatonba, így lehetővé válik a tó vízminőségének megóvása, a veszélyeztetettség csökkentése, és mintegy 10 ezer állandóan vagy időszakosan itt élő lakos életminőségének javítása.

A korszerűbbé váló szennyvíztisztító rendszer csökkenti a környezeti kockázatokat, a felszíni vizeket érintő szennyező hatásokat, a csapadékvizek túlfolyásából fakadó élővizek szennyezését, a szennyvizek kiáradását, megszünteti a légszennyezés (bűz) lehetőségét.

A telepre kerülő szennyvízből a kezelés során egyrészt tisztított szennyvíz, másrészt szennyvíz iszap keletkezik. A tisztított víz hasznosítható öntözésre, a tisztítás során keletkezett iszap, komposzt pedig felhasználható a mezőgazdaságban.

A projekt finanszírozása

A szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez szükséges pénzeszközöket 85 százalékban külső támogatási forrásokból (Kohéziós Alap, Magyar Köztársaság költségvetése), 15 százalékban a DRV Zrt. fogja biztosítani. A beruházáshoz nem kell a lakosságnak önrésszel hozzájárulnia

Ízelítő a lakossági kutatás eredményeiből

A válaszadók elsöprő többsége (83%) szerint szükség van erre a beruházásra, és több mint háromnegyedük (76,1%) örül is nekiÖtös skálára helyezve 4,27 pont az örömindex mértéke.

A beruházáshoz való pozitív beállítódás megjelenik a projekt folytatására vonatkozó véleményekben is. A folytatás sikerében bizakodók, reménykedők együttes aránya 84,6 százalék.

A szennyvíztisztító felújításának, bővítésének hátterében a relatív többség környezetvédelmi szándékokat (34%), EU-s követelményeket és Balaton-védelmi okokat (29,7-29,7%) gondol.

A szennyvíztisztító korszerűsítésének következményei közül a legtöbben (81-71%) azt várják, hogy nő a lakások forgalmi értéke; a község modernebb településsé válik, javul külső megítélése, és jót tesz a turisztikai vállalkozásoknak is.

Kevesebben, de még 50 százalék fölötti arányban gondolják, hogy a projekt befejezése után nem kell környezetvédelmi bírságot fizetni, nem kerül tisztítatlan szennyvíz a Balatonba, és azt is, hogy a szennyvíziszapot fel lehet használni a mezőgazdaságban.

A válaszadók túlnyomó hányada (86,9%) egyetért a szennyező fizet elvével. Azok, akik nem, vagy csak részben értenek ezzel egyet, azt hozták fel indokul, hogy a szennyezés nem csak rajtuk múlik, illetve, hogy a szennyezés megszüntetéséhez nincs elegendő pénzük.

A válaszadók több mint háromnegyedét (71,5%) érdeklik a szennyvíztisztító fejlesztésével kapcsolatos információk.

A többség jelen pillanatban elfogadja, támogatja, pozitívan áll a szennyvíztisztító felújításának, bővítésének tervéhez. Bízik a folytatásban is.

A megkérdezettek többsége szerint a beruházás közvetlen haszna, hogy növeli a lakások értékét, csökkenti a Balaton szennyezését és javít a település megítélésén.