Szolgáltatásaink jogszabályi háttere

Törvények:

 • Magyarország Alaptörvénye
 • 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
 • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (hatályba lép: 2014. 03. 15.)
 • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 • 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 • 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
 •  2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
 • 2013. évi LIV. tv. a rezsicsökkentések végrehajtásáról
 • 2013. évi CLXXXVIII. tv. az egységes közszolgáltatói számlaképről
 • 1990. évi LXXXVII. tv. az árak megállapításáról
 • 1995. évi LIII. törvény a környezetvédelmének általános szabályairól
 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról

Kormányrendeletek:

 • 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
 • 18/1999. (II.5.) Korm. rendelet a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről
 • 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
 • 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
 • 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
 • 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályiról

Miniszteri rendeletek:

 • 47/1999.(XII.28) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról.
 • 8/2000. (X. 18.) KöViM rendelet az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről
 • 23/2004. (XII.16.) KvVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról
 • 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
 • 34/2005. (XII.28.) KvVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatért fizetendő díjakról szóló 47/1999 (XII.28.) KHVM rendelet módosításáról
 • 46 / 2006 (XII.25.) KvVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47 / 1999 (XII.28.) KHVM rendelet módosításáról
 • 1/2008. (I.11.) KvVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatért fizetendő díjakról szóló 47/1999 (XII.28.) KHVM rendelet módosításáról
 • 32/2008. (XII.31.) KvVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47 / 1999 (XII.28.) KHVM rendelet módosításáról
 • 22/2009. (XII.29.) KvVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47 / 1999 (XII.28.) KHVM rendelet módosításáról
 • 9/2011. (II.15.) VM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999 (XII.28.) KHVM rendelet módosításáról
 • 31/2011. (IV.28.) VM rendelet a 2011. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás - támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről
 • 144/2011 (XII.23.) VM rendelet az állami tulajdonú közütemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatért fizetendő díjakról szóló 47/199 (XII.28.) KHVM rendelet módosításáról 
 • 16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és- tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról