Víznyerőhelyek, vízkitermelés, víztisztítás

A DRV Zrt. ellátási területén az ivóvíz 20-30%-a felszíni vízbázisból származik. A Balaton vizét közvetlenül az erre alkalmas vízrétegből termeljük ki szivattyúkkal, majd a víztisztító művekben kezeljük, hogy minősége megfeleljen az ivóvízzel szemben állított szigorú követelményeknek.

Parti szűrésű vízből és rétegvizekből biztosítjuk felhasználóinknak az ivóvíz 30-40%-át. A rétegvizek a talaj felszínétől legalább 20 méter mélységben találhatók, a felszíni szennyeződésektől vízzáró rétegekkel védett víztömegek. Vízminőségük alapvetően jó, de sokszor vasat és mangánt oldanak ki a kőzetekből. A rétegvizeket kutakkal csapoljuk meg, ezek mélysége akár több száz méter is lehet. A búvárszivattyúkkal felszínre termelt nyersvizet esetenként gáztalanításnak kell alávetni, majd vas- és mangántalanításra, bizonyos területeken ammóniamentesítésre van szükség ahhoz, hogy kiváló ivóvíz váljon belőle.

Az ivóvíz 40-45%-át nyerjük karsztvizekből. A mészkő és a dolomitkőzetek hasadékokkal átjárt rendszerében tárolódó felszín alatti vizet nevezzük karsztvíznek. A karsztvizek rendszerint jó minőségűek, általában csak a keménységük magas, amit a víztartó rétegből kioldott kalcium- és magnéziumionok okoznak.

Mindhárom típusú víznyerőhelyről kitermelt vizet általában fertőtleníteni kell azért, hogy a tisztítása után biztosított jó minőségét az elfogyasztásáig megőrizze.

Az ivóvíz tárolása és továbbítása a felhasználókhoz

A megtisztított ivóvizet víztároló medencékben gyűjtjük össze, majd gravitációs úton vagy szivattyúk által juttatjuk el a csőhálózaton keresztül a felhasználókhoz.

A megfelelő víznyomást és az egy-egy napon belül is eltérő vízfogyasztáshoz szükséges tartalék-vízmennyiséget víztároló medencék és víztornyok biztosítják. Ezek összes térfogata 260 780 m3, mely a napi átlagos vízfogyasztás mintegy 40%-a. Ez a szakmailag elfogadott normák szerint is igen biztonságos vízellátást tesz lehetővé.

A vízfogyasztás mérése, számlázás

A víz az egyik legértékesebb természeti kincsünk, első számú életelemünk. Mindennapos felhasználásának, fogyasztásának figyelemmel kísérése, a pontos vízmérés mind a szolgáltatónak, mind a felhasználónak fontos érdeke.

Állandó lakossági felhasználóinknál hathavonta olvassuk le a vízmérőket, és ennek alapján készül el a víz- és csatornadíjat tartalmazó elszámoló számla. A köztes hónapokban az előző év fogyasztása alapján számított részszámlát küldünk az anyagi terhek egyenletesebb eloszlása érdekében.

Vízminőség-ellenőrzés

A DRV Zrt. által szolgáltatott ivóvíz minőségét a társaság saját és az egészségügyi hatóság laboratóriumaiban egymástól függetlenül, folyamatosan ellenőrzik. Évente több százezer vizsgálatot végeznek szakembereink. A mintákat a kutaknál, a tisztítási technológia során, szivattyútelepeken, víztároló medencéknél, az egyes kijelölt hálózati pontokon és a felhasználói csapoknál veszik munkatársaink. Elemzik a vizet fizikai, kémiai, biológiai, mikrobiológiai szempontból.

Amennyiben a vizsgálatok eredménye nem felel meg a szigorú előírásoknak, azonnali intézkedéseket teszünk a probléma kiküszöbölésére. A társaság nagy hangsúlyt helyez azonban már a megelőzésre is, a zavartalan vízellátás biztosítása érdekében.

Vezetékrekonstrukció, karbantartás

Ahhoz, hogy az ivóvízhálózat megbízhatóan lássa el a feladatát, évente legalább 2%-át kellene felújítani, ami rendkívül nagy anyagi ráfordítást igényel a víziközmű-tulajdonosok részéről. A munkálatoknál a legmodernebb technológiákat használjuk, egy részüknél fel sem kell bontani a felújítandó csővezeték teljes hossza felett az útburkolatot. A vezetékfelújításokat a vízellátás és a közlekedés legkisebb akadályozása mellett igyekszünk megoldani. A munkák megkezdése előtt tájékoztatjuk az érintett felhasználókat és a gépjárművel közlekedőket a felújítás időtartama alatt várható nehézségekről.

Hibaelhárítás az ivóvízhálózaton

A felújítások és a vezetékek élettartamát kímélő üzemeltetési gyakorlat ellenére – a világ valamennyi vízellátó cégéhez hasonlóan – számolnunk kell a csőhálózati hibák elhárításával is. Mivel a váratlanul jelentkező hibák esetében nem tudunk senkit előzetesen értesíteni, ezért a vízellátásban és a közlekedésben sem lehet előre felkészülni a javítási időszak alatti kellemetlenségek csökkentésére. Mindent megteszünk azért, hogy ilyenkor a lehető legkevesebb gondot okozzuk felhasználóinknak.

A vízcsőtöréseket okozhatja a csövek, szerelvények életkora és minősége, a korrózió, a cső feletti közút terhelése, a gyökérbenövések, a talaj agresszivitása és a nem megfelelő áramlási-nyomási viszonyok.

Csőtörés esetén a diszpécser a hibát rögzíti a számítógépen, majd riasztja a hibaelhárító csapatot. A hálózatszerelők a helyszínre érkeznek, és meghatározzák a hiba pontos helyét.

Az érintett csőhálózati részt tolózárak segítségével lezárják. Amennyiben a hibaelhárítás előreláthatólag több mint 6 órát vesz igénybe, a hálózatszerelők értesítik a diszpécsert, hogy gondoskodjon lajtos kocsi biztosításáról. Ha a javítómunka a közúti közlekedést is befolyásolja, az út mellé figyelemfelkeltő táblákat helyeznek ki, melyek jelzik az útszűkületet és a kilométer-korlátozást.

A javítóbrigád ezután géppel felvágja az útburkolatot, majd kiássa a sérült csőszakaszt. A munkabiztonsági előírások szerint a munkaárkot kidúcolják, majd a vizet kiszivattyúzzák a gödörből. Ezt követően a sérült csőszakaszt kicserélik. A következő munkafázis a hálózat átmosatása, fertőtlenítése. A sérült csőszakaszt nyomás alá helyezik, az öblítővizet a közeli tűzcsapon keresztül engedik a csapadékvíz-elvezető csatornába. Fontos feladat a nyomás és a vízminőség ellenőrzése is. Az utolsó munkafázis az útburkolat helyreállítása, melyet nem a DRV, hanem külső vállalkozó cég végez.

Amennyiben közterületen vízfolyást észlel, diszpécsereink köszönettel várják telefonhívását, hogy a problémát mihamarabb elháríthassák. A hibabejelentéshez tárcsázza a DRV-infovonal számát: +36 80 240 240, és válassza az 1-es menüpontot.

A házi ivóvízhálózat ellenőrzése, karbantartása, javítása nem a DRV Zrt., hanem felhasználóink feladata.

Ha az ingatlan belső hálózatán keletkezik csőtörés, akkor zárja el a vízmérő utáni golyóscsapot, majd vízvezeték-szerelő szakember segítségével keresse meg a hiba okát, és javíttassa meg a sérült csővezetéket. A repedt vagy törött cső miatt elfolyt víz jelentősen megnövelheti a vízdíjszámlát. Egy 3 mm átmérőjű lyukon, 6 bar nyomás mellett 12 700, azaz tizenkétezer-hétszáz liter (12,7 m3) víz folyik el egy nap alatt!