A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. – mint víziközmű-szolgáltató – feladata a szerződéses alapon rábízott állami, illetve önkormányzati tulajdonban lévő víziközművagyon üzemeltetése. Ezen közművagyon korszerűsítését, többek között az ivóvíz minőségének javítását célzó beruházások megvalósítása minden esetben a tulajdonos – a magyar állam vagy az adott önkormányzat - feladatát képezi.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás szükségessé tette a szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozó közösségi előírások alkalmazását. Ennek megfelelően a szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozóan kiadásra került a 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről, illetve az azt módosító 47/2005. (III. 11.) kormányrendelet.

A rendelet mikrobiológiai, kémiai, indikátor és mikroszkópos biológiai vízminőségi jellemzőket ad meg, melyeket a szolgáltatónak a rendeletben megadott gyakorisággal vizsgálnia kell. Az ivóvíz minőségét természetesen az illetékes Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya/Osztálya is folyamatosan ellenőrzi. A vízminőségi jellemzőkhöz a rendelet határértékeket is megad.

A korábbi határértékekhez viszonyítottan egyes határértékek szigorodtak vagy változatlanok maradtak, mások pedig enyhébbek lettek.

Ivóvízminőségi paraméter Határérték

Összes keménység (nko)

5–35

pH

6,5–9,5

Fajlagos elektromos vezetőképesség (mS/cm)

2500

Kémiai oxigénigény (permanganátindex, KOIps)    (mg/l O2)

5

Nátriumkoncentráció (mg/l)

200

Kálciumkoncentráció (mg/l)

-

Magnéziumkoncentráció (mg/l)

-

Arzénkoncentráció (µg/l)

10

Ammóniumkoncentráció (mg/l)

0,5

Nitrátkoncentráció (mg/l)

50

Nitritkoncentráció (mg/l)

0,5

Kloridkoncentráció (mg/l)

250

Szulfátkoncentráció (mg/l)

250

Vaskoncentráció (µg/l)

200

Mangánkoncentráció (µg/l)

50

Alumíniumkoncentráció (mg/l)

0,2

Fluoridkoncentráció (mg/l)

1,5

 

A rendelet szerint a szolgáltatott ivóvíz abban az esetben tekinthető kifogástalan minőségűnek, amennyiben valamennyi előírt határértéknek megfelel. Az indikátor és biológiai vízminőségi jellemzők az egészséget nem károsító komponensek, határérték túllépésük az emberi egészséget nem veszélyezteti, mérésük elsősorban az üzemellenőrzést szolgálja. Amennyiben a szolgáltatott ivóvíz valamely indikátor vagy mikroszkópos biológiai paramétere túllépi a rendeletben előírt határértéket, az ivóvíz kifogásolt minőségű ivóvíznek tekintendő, fogyasztásának korlátozására azonban nincs szükség, mivel egészségkárosító hatás nem lép fel.

Kémiai vízminőségi jellemző:
 • arzénkoncentráció
 • nitrátkoncentráció
 • nitritkoncentráció
Indikátor vízminőségi jellemző:
 • összes keménység
 • pH
 • fajlagos elektromos vezetőképesség
 • kémiai oxigénigény (permanganátindex, KOIps)
 • nátriumkoncentráció
 • ammóniumkoncentráció
 • kloridkoncentráció
 • szulfátkoncentráció
 • vaskoncentráció
 • mangánkoncentráció
 • alumíniumkoncentráció

Annak érdekében, hogy a meglévő vízellátó művek az új, szigorúbb határértékeknek is meg tudjanak felelni, türelmi idő biztosítása vált szükségessé. A türelmi időn belül a közműtulajdonos (a magyar állam, illetve önkormányzat) feladatát képezi a szükséges ivóvízminőség-javító fejlesztések elvégzése. Az ivóvízminőség javítását célzó beruházások megvalósítására elsősorban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében elnyerhető pályázati források állnak rendelkezésre.

A településlistában a fogyasztási helyet megadva megtekintheti az ivóvíz minőségi paramétereit az érintett településen.