Integrált irányítási politika

Küldetésünk

Közös értékünkön, a vízen keresztül biztosítunk egészséges környezetet és társadalmi jólétet.

Víziközmű-szolgáltatóként bolygónk legértékesebb természeti kincsével, a vízzel gazdálkodunk és tesszük ezt felelősen, hogy a jelen és a jövő generációi számára hozzájáruljunk a mindennapi alapvető szükséglet biztosításán túl az egészséges élet, a társadalmi jólét és biztonság megteremtéséhez, valamint környezetünk megóvásához. Mindennap ezért és ezen dolgozunk.

Társaságunk vezetősége elkötelezte magát az ISO 9001, ISO 14001 és ISO 50001 szabványok követelményeinek megfelelő integrált irányítási rendszer fenntartása és folyamatos fejlesztése iránt.

Integrált irányítási politika

Minőségtudatosság

Céunk, hogy tevékenységünkkel biztosítsuk szolgáltatásaink egyenletes minőségét, és megfeleljünk a felhasználóink által meghatározott és elvárt igényeknek. Minőségi teljesítmény a kulcs ahhoz, hogy ezen igények figyelembevételével a hosszú távú üzleti célok elérhetők legyenek. Ennek érdekében és tudatában alakítjuk ki és működtetjük a minőségirányítási rendszerünket.


Környezettudatosság

Az alaptevékenységünket képező víztermelési és szennyvíztisztítási technológiákat folyamatosan optimalizáljuk és fejlesztjük. Ügyelünk arra, hogy tevékenységünk a vízi ökoszisztémákat a legkevésbé befolyásolja. Ennek érdekében a tisztított szennyvizet lehetőség szerint kivezetjük a Balaton és a Velencei-tó vízgyűjtő területéről. Kiemelt figyelmet fordítunk a művi és természetes környezet állapotának megőrzésére, javítására. Felhasználóink és környezetünk elégedettsége érdekében a környezetvédelmi tevékenységünk fokozatos javítására törekszünk.


Munkatársak fejlesztése, tanulás

Törekszünk munkánk során a legjobb gyakorlatok megismerésére és elsajátítására. Szolgáltatásainkkal hírnevet, megbecsülést és megérdemelt eredményt kívánunk elérni. Képzési rendszerünkkel formáljuk munkatársaink környezettudatos, energiatakarékos szemléletmódját, és támogatjuk folyamatos szakmai fejlődésüket. Környezeti és szociális érzékenységgel teremtjük meg a nyilvánosság bizalmát. Kiemelten kezeljük a munkatársaink munka- és egészségvédelmét.


Energiatudatosság

Korszerű, hatékony és innovatív megoldásokat alkalmazunk a víziközmű-létesítmények és -technológiák üzemeltetése és karbantartása során. Elkötelezettek vagyunk az energiafelhasználás hatékonyságának növelése és az energetikai veszteség mérséklése mellett. Törekszünk az energiafelhasználás során a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, a zöldenergiák előnyben részesítésére. Az energiahasznosítás során felhasznált energiamennyiséget folyamatosan mérjük, elemezzük és kiértékeljük, ennek eredményeként optimalizált energiafelhasználás mellett nyújtunk magas szintű víziközmű-szolgáltatást.


Tulajdonosi, működési elvárások

Elkötelezettek vagyunk folyamataink rendszeres fejlesztése iránt. A hatályos jogszabályok és hatósági előírások betartásával arra törekszünk, hogy tevékenységünk megfeleljen az érdekelt felek általános társadalmi és környezeti elvárásainak.


Partnerkapcsolatok kezelése

A beszállítóinkkal és más partnereinkkel tartós üzleti kapcsolatokat tartunk fenn. Minden érdekelt számára előnyös és hosszú távú együttműködés kialakítására törekszünk. Kiemelt figyelmet fordítunk a beszerzési és beruházási folyamataink működtetése során az energetikai szempontokra, figyelembe vesszük beszállítóink környezetvédelmi magatartását. Támogatjuk olyan energiahatékony termékek, gépek, berendezések, eszközök beszerzését, amelyek hatással vannak az energiagazdálkodási teljesítményre.