Vissza

Fontos tudnivalók a kadarkúti felhasználók számára

Fontos tudnivalók a kadarkúti felhasználók számára

2014.06.26-án sikeresen befejeződött Kadarkút településen a szennyvízelvezető és -tisztító rendszer műszaki átadás-átvételi eljárása, és megtörtént a szennyvíz-közművek üzembe helyezése. A DRV Zrt. ezen időponttól lépett birtokba, kezdte meg a rendszer üzemeltetését és biztosítja a csatornaszolgáltatást a rákötött ingatlanok számára.
2016 júliusában a Társaság számlá(ka)t küldött ki azon felhasználók számára, akik már 2015. július 24-e előtt rákötöttek a közműre, és igénybe vették a szennyvízelvezetést és –tisztítást. Az ezen számla(k) mellé csatolt tájékoztatóban részletesen leírásra került, hogy miért szükséges ezen időszak elszámolása.
A fentiekkel kapcsolatban tájékoztatjuk Önt arról, hogy Kadarkút Város Önkormányzata megállapodást kötött a DRV Zrt-vel, amely alapján a 2015. július 24-e előtti időszakra számlázott szolgáltatás ellenértékét az Önkormányzat minden felhasználó helyett átvállalja, és két részletben megfizeti közvetlenül a Társaság számára.
Az Önkormányzat 2016. szeptember 30-ig a 2014.06.26-2014.12.31. időszakra kiszámlázott, majd 2017. április 15-ig a 2015.01.01-2015.07.23 időszakra kiszámlázott szolgáltatás ellenértékét egyenlíti ki, ami alapján az Önnek kibocsátott számlaösszegeket a DRV Zrt. az Ön folyószámlájára könyveli.
Amennyiben Ön a fentebb jelzett időszakra szóló számlá(ka)t már kiegyenlítette a Társaság felé (és további tartozása sincs), az önkormányzati befizetés megtörténtét követően keletkező túlfizetést a soron következő számlájából jóváírjuk.
Amennyiben Kadarkút Város Önkormányzata ezen időszak számlá(i)t begyűjtötte Öntől és visszajutatta a Társasághoz, jelen tájékoztatóval együtt a számlá(ka)t visszajuttatjuk Önhöz. Ezen számlákkal Önnek a továbbiakban teendője nincs, az Ön részéről pénzügyi rendezést nem igényel(nek).
A 2017. májusáig kibocsátásra kerülő számlák 3. oldalán szereplő ’A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátásakor’ adat, valamint a számlák 4. oldalán szereplő ’Nyilvántartásunk szerinti lejárt határidejű tartozása, melyre ez a számla fizetési felszólításul is szolgál’ adat tartalmazza az Önkormányzat által majd csak második részletben kiegyenlítésre kerülő összeget is.
Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

A+ A-