Vissza

Tájékoztatás közületidíj-módosításról

Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, hogy az energiaügyi miniszter nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló rendelete szerint 2024. január 1-től módosulnak a nem lakossági felhasználók víz- és csatornaszolgáltatási alapdíjai és fogyasztással arányos díjai.  

Ennek megfelelően a szolgáltatásokért fizetendő díjak a következő évtől Magyarország egész területén minden nem lakossági felhasználási hely tekintetében egységesen az alábbiak:

  • közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja: 576 Ft/m3
  • közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díja: 881 Ft/m3

A rendeletben a miniszter a havonta fizetendő víz- és csatornaalapdíjakat minden felhasználási hely tekintetében az átfolyási átmérő szerint állapította meg:

Víz- és csatornaalapdíjak átmérőnként

Az adatok ide kattintva Excel-táblázatban is elérhetők.

A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a díjak módosításához 2023. december 31-i határnappal társaságunknak egy úgynevezett elhatároló elszámolást kell készítenie, mely alapján a december 31-i mérőállás szerinti fogyasztást még a jelenlegi díjakon számlázzuk ki.

Kérjük, hogy a pontos elszámolás érdekében a felhasználási helyre beszerelt vízmérő állását szíveskedjenek leolvasni és társaságunk részére megküldeni.

A leolvasott mérőállásokat az alábbi elérhetőségünk valamelyikén jelenthetik be 2024. január 10-ig:

  • a 06 80 240 240 es DRV-infovonal 8-as menüpontjában,
  • vagy a leolvasas@drv.hu e-mail-címen.

A mérőállás bejelentéskor kérjük a felhasználási hely azonosítószámát, több mérő esetén a mérők gyári számát is megadni.

Tisztelettel:
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

 

Friss hírekért, aktualitásokért kövessék Facebook-oldalunkat is!