Vissza

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Lakossági fórumok a Balaton-régió ivóvízellátásának modernizációját célzó tervezési projektről

Siófok, 2023. november 2. – A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. balatoni ivóvízellátás korszerűsítését szolgáló nagyszabású fejlesztési koncepciójának 3,2 milliárd forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatásból megvalósuló előkészítő munkálatai 2022 tavaszán kezdődtek meg. A projekt jelen fázisában lakossági fórumok keretében tájékoztatják az érintetteket a már elvégzett és a jövőbeni feladatokról – első ütemben a déli parti települések lakosságát várják a november eleji fonyódi és siófoki rendezvényekre.

A DRV Zrt. évek óta kiemelt ügyként kezeli a Balaton és térsége regionális, állami tulajdonú víziközmű-infrastruktúrájának fejlesztési kérdéseit, valamint elkötelezett a jövőbe mutató, a fenntartható vízgazdálkodást szem előtt tartó és a klímaváltozás káros hatásait mérséklő beruházások mellett.
„A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés” elnevezésű, KEHOP-2.1.3-15-2022-00097 azonosító számú tervezési projektet, amelynek kedvezményezettje a DRV Zrt., a magyar kormány kiemelt projektté, majd később nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította, tekintettel annak a víziközmű-szolgáltatás ellátásbiztonságára és hatékonyságára gyakorolt hatása miatt.

A fejlesztési koncepció, amelynek a most zajló projekt keretében a tervezése és az előkészítése történik, a Balaton és térsége ivóvízminőségének javítását, a térségbe az északi parti karsztvízbázisokból, továbbá a Mura folyóból többletvízmennyiség biztosítását, valamint a felszíni vízkivételi művek kiváltását célozza, a régió hosszú távú, fenntartható, gazdaságos ivóvízellátása érdekében. 

A tervezési feladatokat – a projekt teljes körű műszaki előkészítési és tervezési munkálatait, valamint a megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzését – a P&B Aqua Zrt., az AQUAREA Kft. és az AQUALINE Z+Z Kft. szakemberei végzik.

A tervezési projekttel érintett 147 település lakóinak két ütemben, elsőként a Balaton déli, majd az északi partján élőknek rendeznek lakossági fórumokat. November 6-án Fonyódon, november 9-én pedig Siófokon tájékoztatják az érdeklődőket a már megvalósult munkákról, így az érintett ingatlanok és területek azonosításáról, az elkészített hatástanulmányokról, tanulmánytervekről, vizsgálati dokumentációkról és a kiviteli részletezettségű vízjogi létesítési engedélyezési tervekről, valamint a következő feladatokról.

A jelen előkészítő tervezési projekt sikeres megvalósítása megalapozza a balatoni ivóvízellátás korszerűsítését célzó nagyszabású fejlesztést, amely hozzájárul az érintett lakosság egészséges, a vonatkozó jogszabályokban előírt minőségű ivóvízzel való ellátásához; komplex szemlélet mentén a szennyvízelvezetés és -tisztítás, az ivóvízminőség-javítás, a víztakarékosság és éghajlatváltozás kihívásaihoz való alkalmazkodáshoz; a fenntartható vízgazdálkodáshoz; továbbá a víziközművek energetikai és üzemeltetési hatékonyságának növeléséhez.

További információ:
sajto@drv.hu
www.drv.hu/tamogatasbol-megvalosulo-fejlesztesek
https://www.drv.hu/lakossagi-forumok

 

Friss hírekért, aktualitásokért kövessék Facebook-oldalunkat is!