Kedvezményezett neve: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt azonosítószáma: GINOP-2.2.1-15-2017-00069

Projekt összköltsége: 530 486 353 Ft

Támogatás összege: 353 586 398 Ft

Támogatás intenzitása: 66,6533 %

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022. 03. 04.

A záró kifizetési kérelem és elszámolás benyújtásának végső határideje: 2022. 04. 03.

 

A projekt címe: Bionyersanyag-termékskála kialakítása lokális technológiai sor figyelembevételével – hasznosíthatósági vizsgálatok üzemi körülmények optimalizálásával

A projekt célja: a szennyvíziszap mint biomassza-nyersanyag, továbbá egyéb, tisztán bio-adalékanyagok felhasználásával a mezőgazdaságban és energiaiparban egyaránt kiemelkedően hasznosítható, integrált, dinamikus termékportfólió létrehozása

Jelentős iparági, gazdasági, környezeti, társadalmi probléma megoldását lehetővé tévő, szennyvíziszapból előállítandó bionyersanyag-termékskála kifejlesztésére kerül sor a 2018–2022. közötti időszakban Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezetésével és a Miskolci Egyetem részvételével.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. és a Miskolci Egyetem Konzorciuma a Széchenyi 2020  „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” (GINOP 2.2.1-15) című felhívásra benyújtott pályázatával 353 586 486  forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.

A projekt célja a szennyvíziszap mint biomassza-nyersanyag, továbbá egyéb, tisztán bio-adalékanyagok felhasználásával a mezőgazdaságban és energiaiparban egyaránt kiemelkedően hasznosítható integrált, dinamikus termékportfólió létrehozása.

A konzorciumvezető DRV Zrt. Magyarország legnagyobb víziközmű-szolgáltatója, több évtizede foglalkozik vízellátással, szennyvízelvezetéssel és -tisztítással, az üzem során keletkező iszapok kezelésével, elhelyezésével. A biomassza-képződési telephelyeik száma 61, 187 település szennyvizeinek elvezetését, tisztítását, továbbá az ott keletkezett biomassza kezelését végzi, kb. 150.000 m3/nap kapacitással. Jelenleg a biomassza feldolgozásában alkalmazott legkorszerűbb szennyvíztisztítási technológiák állítják elő a projekt keretében felhasználni kívánt biomassza-alapanyagot, biztosítva annak kiváló minőségét, magasan képzett szakemberek irányításával.

A konzorciumi partner, a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézete az oktatáson kívül alap- és ipari kutatási tevékenységeket végez. Magasan képzett kutatóik tapasztalataik alapján meg tudják határozni a hatékonyságnöveléshez szükséges kritikus beavatkozási pontokat. Az intézet által művelt tudomány- és szakterület egyrészt az eljárástechnika: a mechanikai és a biológiai, termikus eljárás- és reakciótechnika; másrészt a nyersanyag-előkészítés, azaz az ásványi eredetű primer nyersanyagok, valamint a másodlagos nyersanyagok (hulladékok, maradványanyagok) előkészítése; harmadrészt pedig a környezeti eljárástechnika, azaz a levegő, a víz és a talaj tisztítása, tisztán tartása. E komplex szakterületet Magyarországon – egyedüli egyetemi oktatási és kutatási műhelyként – a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézete fedi le.

A projekt eredményeként a szennyvíziszapból talajtápanyag utánpótlására, fejtrágyázásra alkalmas prototípusterméket, valamint fűtőanyagot hozunk létre.

A célok megvalósításához szükséges az alapanyag-felhasználást lehetővé tevő K+F fejlesztés, a technológiai követelmények kidolgozása, majd kiépítése, a termékminták létrehozása és azok vizsgálati tapasztalatai alapján a termékprototípusok létrehozására szolgáló eljárásrend kidolgozása, termékskála kialakítása és optimalizálása a felhasználási igényeknek megfelelően.
A projekt során képződő tapasztalat és tudományos eredmények további szakterületi felhasználásra, a többi víziközmű-szolgáltató számára is alkalmassá válnak. A kísérleti folyamat során előállított termék a lakosság számára is elérhetővé válik.

A projekt a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Siófokon üzemeltetett szennyvíztisztító telepén, valamint a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet miskolci kutató-fejlesztő laboratóriumában valósul meg. A feladatokon egy országosan és világszinten is elismert szakmai csapat dolgozik. A több mint 30 fős kutatócsapatban találhatók környezet-, anyag-, agrár- és biomérnökök építőmérnökök, bioeljárástechnika- és reakciótechnika-szaktekintélyek, biomassza- és szennyvízkezelési szakértők, termékfejlesztési sikereket elért szakemberek is.


Drónvideó:

https://www.dropbox.com/s/oqpqxjad3shozmz/DRV_szennyviztelep_v3.mp4?dl=0

Körpanoráma webapp:

https://bit.ly/drv-telep