1. A DRV Zrt. éves beszámolója

Csatolmány: A DRV Zrt. éves beszámolója (2020)  (Kiegészítő mellékletkönyvvizsgálói jelentés)


2. A DRV Zrt. éves beszámolója archívum

   Mérlegadat archívum


3. A foglalkoztatottak juttatásaira vonatkozó adatok

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény hatálya kiterjed a DRV Zrt.-re mint a Magyar Állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságra. A törvény végrehajtásaként a DRV Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé:

Vezetői adatok 2021. 10. 01.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021. I-III. negyedév

Archívum:

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021. I-II. negyedév

Vezetői adatok 2021. 08. 01.

Vezetői adatok 2021. 01. 01.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021. I. negyedév

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2020. I-IV. negyedév

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2020. I-III. negyedév

Vezetői adatok 2020. 10. 01.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2020. I-II. negyedév

Vezetői adatok 2020. 08. 01.

Vezetői adatok 2020. 06. 01.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2020. I. negyedév

Vezetői adatok 2020.01.01.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2019. I-IV. negyedév

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2019. I-III. negyedév

Vezetői adatok 2019.11.01.

Vezetői adatok 2019.11.01.

Vezetői adatok 2019.10.01.

Vezetői adatok 2019.07.01.

Vezetői adatok 2019.06.01.

Vezetői adatok 2019.03.07.

Vezetői adatok 2018.01.08.

Vezetői adatok 2017.10.13.

Vezetői adatok 2017.05.11.

Vezetői adatok 2017.01.01.

Vezetői adatok 2016.10.27.

Vezetői adatok 2016.03.01.

Vezetői adatok 2016.01.19.

Vezetői adatok 2015.03.03.

Vezetői adatok 2015.02.24.

Vezetői adatok 2015.01.09.

Vezetői adatok 2014.03.21.

Vezetői adatok 2013.04.09.

Vezetői adatok 2012.08.10.

Vezetői adatok 2012.05.18.

Vezetői adatok 2012.01.06.

Vezetői adatok 2011.10.14.

Vezetői adatok 2011.06.14.

Vezetői adatok 2011.01.19.

Vezetői adatok 2013.03.14.

Vezetői adatok 2014.02.18.

Vezetői adatok 2013.01.28.

 

4. Közbeszerzési információk

A DRV Zrt. 2021. évi közbeszerzési terve (aláírt)

A DRV Zrt. 2020. évi közbeszerzési terve

A DRV Zrt. 2019. évi közbeszerzési terve (aláírt)

A DRV Zrt. 2018. évi közbeszerzési terve


5. A szolgáltatási díjat befolyásoló gazdasági és költségadatok

A szolgáltatási díjat befolyásoló gazdasági és költségadatok (2014-2018)

A DRV Zrt. szolgáltatási díjat befolyásoló gazdasági és költségadatok - kiszervezési szerződések értéke


6. Üzletszabályzat


7. Általános műszaki és gazdasági adatok

 

2020

Közműves ivóvízellátásban részesülő teljes lakosság száma (ezer fő)

844
Közműves ivóvízellátásban részesülő állandó lakosság száma (ezer fő)

503

Csatornaszolgáltatásban részesülő teljes lakosság száma (ezer fő)

625

Csatornaszolgáltatásban részesülő állandó lakosság száma (ezer fő)

420

Az ellátott terület összes lakossága (ezer fő)   

850

Ivóvízellátásban részesülő települések száma

378

Szennyvízszolgáltatásban részesülő települések száma

218

Ivóvízbekötések száma a DRV Zrt. működési területén          

337 704

Csatornabekötések száma a DRV Zrt. működési területén                                 

  250 007

Napi ivóvíztermelő kapacitás (m3/nap)

271 752

Ivóvíztermelő vízkivételi helyek száma

507

Vízvezeték hálózat hossza (km)

6 748

Ivóvíztárolóink össztérfogata (ezer m3):

259

Termelt ivóvíz (ezer m3)

44 941

Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3)

187

Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3)

4 598

Végső felhasználók számára értékesített ivóvíz (ezer m3)

27 310

Napi szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap)

148 890

Csatornahálózat hossza (km)

4 597

Szennyvízátemelők száma:

954

Szennyvíztisztító-telepek száma:

62

Kiszámlázott szennyvíz (ezer m3)

18 956

Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3)

31 048

Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3)        

31 048

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)

1814

Egy főre jutó vállalati átlagkereset (Ft/fő/hó) (várható) 

    388 647.-

 

8. Közzéteendő szerződések

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33. § (3) bekezdése és 37.§-a alapján a Társaság az alábbi szerződéseket teszi közzé:

- 2021. évi szerződések listája

2020. évi szerződések listája

- 2019. évi szerződések listája

- 2017-18. évi szerződések listája

- 2016. évi szerződések listája

- 2015. évi szerződések listája


A 2011. évi CXII. Törvény 1. melléklet III/4. pontja szerint a Társaság az alábbi szerződéseket teszi közzé:

- 2021. I. félévi szerződések listája

- 2020. évi szerződések listája

2019. évi szerződések listája

2018. évi szerződések listája

2017. évi szerződések listája

2016. évi szerződések listája

2015. évi szerződések listája

- 2014. évi szerződések listája

 

9. Beszerzési szabályzatok

Szakmai segédlet

Munka- és tűzvédelmi előírások vállalkozók részére – vállalkozási szerződésekhez, megrendelésekhez