1. A DRV Zrt. éves beszámolója

Csatolmány: A DRV Zrt. éves beszámolója (2022)  (Kiegészítő melléklet könyvvizsgálói jelentés)

A DRV Zrt. éves beszámolóinak archívuma

2. A foglalkoztatottak juttatásaira vonatkozó adatok

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény hatálya kiterjed a DRV Zrt.-re mint a magyar állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságra. A törvény végrehajtásaként a DRV Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé:

Vezetői adatok 2024. 01. 30.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2023. IV. negyedév

Archívum

3. Közbeszerzési információk

A DRV Zrt. 2023. évi közbeszerzési terve (aláírt)

A DRV Zrt. 2022. évi közbeszerzési terve (aláírt)

A DRV Zrt. 2021. évi közbeszerzési terve (aláírt)

A DRV Zrt. 2020. évi közbeszerzési terve

A DRV Zrt. 2019. évi közbeszerzési terve (aláírt)

A DRV Zrt. 2018. évi közbeszerzési terve

4. A szolgáltatási díjat befolyásoló gazdasági és költségadatok

A szolgáltatási díjat befolyásoló gazdasági és költségadatok (2014–2018)

A DRV Zrt. szolgáltatási díjat befolyásoló gazdasági és költségadatok – kiszervezési szerződések értéke

5. Üzletszabályzat


6. Általános műszaki és gazdasági adatok

 

2023

Közműves ivóvízellátásban részesülő teljes lakosság száma (ezer fő)

861
Közműves ivóvízellátásban részesülő állandó lakosság száma (ezer fő)

510

Csatornaszolgáltatásban részesülő teljes lakosság száma (ezer fő)

648

Csatornaszolgáltatásban részesülő állandó lakosság száma (ezer fő)

432

Az ellátott terület összes lakossága (ezer fő)   

869

Ivóvízellátásban részesülő települések száma (db)

378

Szennyvízszolgáltatásban részesülő települések száma (db)

220

Ivóvízbekötések száma (db)         

345 211

Csatornabekötések száma (db)                                

  260 044

Vízbázisok kapacitása (m3/nap)

288 859

Ivóvíztermelő vízkivételi helyek száma (db)

534

Vízvezetékhálózat hossza (km)

6 775

Ivóvíztárolók össztérfogata (ezer m3)

261

Termelt (nyers)ivóvíz mennyisége (millió m3/év)

44,3

Továbbértékesítés céljából átvett víz mennyisége (ezer m3)

222

Társszolgáltatónak átadott víz mennyisége (ezer m3)

4 925

Végső felhasználók számára értékesített ivóvíz mennyisége (ezer m3)

27 573

Szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása (m3/nap)

148 800

Csatornahálózat hossza (km)

4 672

Szennyvízátemelők száma (db)

989

Szennyvíztisztító telepek száma (db)

62

Kiszámlázott szennyvíz mennyisége (ezer m3)

19 519

Mechanikailag tisztított szennyvíz mennyisége (ezer m3)

35 273

Biológiailag tisztított szennyvíz mennyisége (ezer m3)        

35 273

Hálózati vízveszteség (ezer m3/év)

                        11,9

Meghibásodások száma (db)

                 22 947

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)

1 833

Egy főre jutó vállalati átlagkereset (Ft/fő/hó) (várható) 

    528 976

7. Közzéteendő szerződések

A 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III/4. pontja szerint a társaság az alábbi szerződéseket teszi közzé:

- 2023. II. félévi szerződések listája

2023. I. félévi szerződések listája

Közzéteendő szerződések archívuma

8. Beszerzési szabályzatok

A társaság nem rendelkezik olyan szerződéssel, mely a közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetésekről szólna. 

Hatályos beszerzési szabályzat 

Hatályos közbeszerzési szabályzat

MEKH jóváhagyó határozata

 

Beszerzéssel kapcsolatos archív szabályzatok:

Beszerzési szabályzat 2014.

Beszerzési folyamat 2017.

Beszerzési szabályzat 2019.

Közbeszerzési szabályzat 2017.

Közbeszerzési szabályzat 2019.

 

Szakmai segédlet tárgyieszköz-fenntartási és -felújítási tevékenység elhatárolásához.

Munka- és tűzvédelmi előírások vállalkozók részére – vállalkozási szerződésekhez, megrendelésekhez

Beszerzési szabályzat

Dokumentumok
Nincsenek dokumentumok vagy médiafájlok ebben a mappában.
Név Méret
Nincsenek dokumentumok vagy médiafájlok ebben a mappában.
Nincsenek dokumentumok vagy médiafájlok ebben a mappában.