1. A DRV Zrt. éves beszámolója

Csatolmány: A DRV Zrt. éves beszámolója (2019)  (Kiegészítő mellékletkönyvvizsgálói jelentés)


2. A DRV Zrt. éves beszámolója archívum

   Mérlegadat archívum


3. A foglalkoztatottak juttatásaira vonatkozó adatok

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény hatálya kiterjed a DRV Zrt.-re mint a Magyar Állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságra. A törvény végrehajtásaként a DRV Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé:

Vezetői adatok 2020. 10. 01.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2020. I-III. negyedév

Archívum:

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2020. I-II. negyedév

Vezetői adatok 2020. 08. 01.

Vezetői adatok 2020. 06. 01.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2020. I. negyedév

Vezetői adatok 2020.01.01.

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2019. I-IV. negyedév

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2019. I-III. negyedév

Vezetői adatok 2019.11.01.

Vezetői adatok 2019.11.01.

Vezetői adatok 2019.10.01.

Vezetői adatok 2019.07.01.

Vezetői adatok 2019.06.01.

Vezetői adatok 2019.03.07.

Vezetői adatok 2018.01.08.

Vezetői adatok 2017.10.13.

Vezetői adatok 2017.05.11.

Vezetői adatok 2017.01.01.

Vezetői adatok 2016.10.27.

Vezetői adatok 2016.03.01.

Vezetői adatok 2016.01.19.

Vezetői adatok 2015.03.03.

Vezetői adatok 2015.02.24.

Vezetői adatok 2015.01.09.

Vezetői adatok 2014.03.21.

Vezetői adatok 2013.04.09.

Vezetői adatok 2012.08.10.

Vezetői adatok 2012.05.18.

Vezetői adatok 2012.01.06.

Vezetői adatok 2011.10.14.

Vezetői adatok 2011.06.14.

Vezetői adatok 2011.01.19.

Vezetői adatok 2013.03.14.

Vezetői adatok 2014.02.18.

Vezetői adatok 2013.01.28.

 

4. Közbeszerzési információk

A DRV Zrt. 2019. évi közbeszerzési terve (aláírt)

A DRV Zrt. 2018. évi közbeszerzési terve


5. A szolgáltatási díjat befolyásoló gazdasági és költségadatok

A szolgáltatási díjat befolyásoló gazdasági és költségadatok (2014-2018)

A DRV Zrt. szolgáltatási díjat befolyásoló gazdasági és költségadatok - kiszervezési szerződések értéke


6. Üzletszabályzat


7. Általános műszaki és gazdasági adatok

 

2019

Közműves ivóvízellátásban részesülő teljes lakosság száma (ezer fő)

838
Közműves ivóvízellátásban részesülő állandó lakosság száma (ezer fő)

503

Csatornaszolgáltatásban részesülő teljes lakosság száma (ezer fő)

617

Csatornaszolgáltatásban részesülő állandó lakosság száma (ezer fő)

415

Az ellátott terület összes lakossága (ezer fő)   

844

Ivóvízellátásban részesülő települések száma

378

Szennyvízszolgáltatásban részesülő települések száma

211

Ivóvízbekötések száma a DRV Zrt. működési területén          

335 170

Csatornabekötések száma a DRV Zrt. működési területén                               

246 977

Napi ivóvíztermelő kapacitás (m3/nap)

412 831

Ivóvíztermelő vízkivételi helyek száma

498

Vízvezeték hálózat hossza (km)

6 657

Ivóvíztárolóink össztérfogata (ezer m3):

242

Termelt ivóvíz (ezer m3)

44 406

Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3)

179

Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3)

4 542

Végső felhasználók számára értékesített ivóvíz (ezer m3)

26 620

Napi szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap)

148 890

Csatornahálózat hossza (km)

4 534

Szennyvízátemelők száma:

939

Szennyvíztisztító-telepek száma:

61

Kiszámlázott szennyvíz (ezer m3)

18 443

Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3)

31 234

Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3)        

31 324

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)

1 810

Egy főre jutó vállalati átlagkereset (Ft/fő/hó) (várható)

364 386.-

 

8. Közzéteendő szerződések

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33. § (3) bekezdése és 37.§-a alapján a Társaság az alábbi szerződéseket teszi közzé:

- 2020. évi szerződések listája

- 2019. évi szerződések listája

- 2017-18. évi szerződések listája

- 2016. évi szerződések listája

- 2015. évi szerződések listája


A 2011. évi CXII. Törvény 1. melléklet III/4. pontja szerint a Társaság az alábbi szerződéseket teszi közzé:

- 2014. évi szerződések listája

- 2015. évi szerződések listája

- 2016. évi szerződések listája

- 2017. évi szerződések listája

- 2018. évi szerződések listája

- 2019. évi szerződések listája


 

9. Beszerzési szabályzatok

Szakmai segédlet​

Előírások beszállítók részére, vállakozási szerződésekhez, megrendelésekhez