Fenntartható fejlődés és környezeti fenntarthatóság

Siófoki szennyvíztisztító telep

Társaságunk tudatában van a környezetkárosítás okozta globális veszélyeknek, és a maga felelősségi körében mindent megtesz a környezettudatos működés érdekében. Azt az elvet valljuk, hogy minden lépés fontos, amely a fenntartható fejlődés irányába mutat, és ebben a tekintetben is készen állunk arra, hogy a térségünk referenciapontjává váljunk.

  • Tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk a művi és természetes környezet állapotának megőrzésére, javítására. Felhasználóink és környezetünk elégedettsége érdekében a környezetvédelmi tevékenységünk fokozatos javítására törekszünk.
  • Az alaptevékenységünket képező szennyvíztisztítási technológiákat folyamatosan optimalizáljuk és fejlesztjük, hogy a kibocsátott tisztított szennyvíz a környezetet legkevésbé terhelje. Ügyelünk arra, hogy tevékenységünk a tavak vízi ökoszisztémáját a legkevésbé befolyásolja. Ennek érdekében a tisztított szennyvizet lehetőség szerint kivezetjük a Balaton és a Velencei-tó vízgyűjtőterületéről.
  • Beszerzésünk és szolgáltatási tevékenységünk során figyelembe vesszük beszállítóink és felhasználóink környezetvédelmi magatartását, ösztönözzük partnereinket a környezettudatosságra. Munkatársaink szemléletét belső képzési rendszerünkkel formáljuk.
  • A hatályos jogszabályok és hatósági előírások betartásával arra törekszünk, hogy tevékenységünk megfeleljen az általános társadalmi és környezeti elvárásoknak.
    A társaság minden szintjén erősítjük a felelősségérzetet környezetünk védelméért. Az új tevékenységek és technológiák környezetre gyakorolt hatását megvizsgáljuk, környezetkímélő módszereket vezetünk be.
  • Nagy hangsúlyt fektetünk a szennyvízkezelési tevékenységünk során keletkező szennyvíziszap újrahasznosítására, hogy elkerülhetővé váljanak a környezetünkre gyakorolt káros hatások. Környezetünk védelme kiemelt feladatunk, ezért olyan technológiákat alkalmazunk, amelyek a jövő generációja számára is élhető világot biztosítanak.

 

Klímatudatos működés

Nagyvállalatként jelentős energiafelhasználók vagyunk, ezért kiemelt fontosságú számunkra az energiahatékony eszközök és technológia alkalmazása, melyekkel csökkenthetjük felhasználásunkat, és hozzájárulhatunk környezetünk védelméhez. Társaságunk tudatosan működteti az MSZ EN ISO 50001 (2018) szabvány szerint az energiagazdálkodási irányítási rendszert, melynek részét képezi a felhasználás monitorozása, valamint a fejlesztések esetében az energiatudatos személet alkalmazása, mely hozzájárul az energiahatékonyabb működés megvalósításához. Energiafelhasználásunkban folyamatosan növekedik a zöldenergia részaránya, melyet napelemparkjaink és biogáztelepeink állítanak elő, ezzel is csökkentve a klímaváltozásra gyakorolt hatásunkat.

A társaságunk által felhasznált zöldenergia aránya a villamosenergia-felhasználáshoz képest:

A diagram adatai Excel-táblázatban ide kattintva is elérhetők.

Első napelemparkunk 2014-ben létesült. Mára összesen 22 telephelyen működtetünk ilyen létesítményt, ezzel is hozzájárulva a vételezett villamosenergia-mennyiség csökkentéséhez. Napelemparkjaink a következő településeken találhatók: Csököly, Darány, Gamás, Felsőörs, Homokszentgyörgy, Hosszúhetény, Igal, Iváncsa, Karád, Kutas, Lengyeltóti, Monyoród, Olasz, Sárkeresztes, Sásd, Sátorhely, Vízvár, Attala, Orfű, Adony, Nyirád, Kincsesbánya.

A napenergia segítségével megtermelt villamos energia mennyiségének és felhasználásának alakulását az alábbi ábra szemlélteti:

Napelemmel termelt, majd felhasznált villamos energia (kWh/év)

A diagram adatai Excel-táblázatban ide kattintva is elérhetők.

A felsorolt 22 db HMKE (háztartási méretű kiserőmű) mellett további 5, nagyobb teljesítményű, 400, illetve 500 kW-os erőmű épült meg Pécsen, Mohácson, Balatonfőkajáron és Fehérvárcsurgón, melyek nem saját felhasználásra, hanem értékesítési céllal, hálózatra termelnek.

Biogáztelepet Keszthelyen és Siófokon működtetünk. Villamosenergia-termelésük az alábbiak szerint alakult:

Biogázenergia-termelés és -felhasználás

A diagram adatai Excel-táblázatban ide kattintva is elérhetők.

Az energiaárak növekedésével felértékelődött az energiahatékonyabb működés, melynek hatására a veszteségfeltárás, illetve a hatékonyságjavítási lehetőségek megvalósítása kiemelt feladattá vált.

2022-ben lezárult egy már elnyert pályázat megvalósítása, amely 204 db szivattyú beszerzésével tervezetten 2,71 GWh/év energiamegtakarítást eredményez. Keressük a további pályázati lehetőségeket is, melyeken keresztül további gépek, berendezések beszerzése, valamint épületek energetikai korszerűsítése valósítható meg, és ezáltal energiahatékonyabb üzem alkalmazható. Emellett a felmerülő beszerzési igények esetén is energiahatékonysági szemlélettel törekszünk a hatékonyságjavulásra.

Széchenyi 2020, Kohéziós Alap logó