Fenntartható fejlődés és környezeti fenntarthatóság

A fotó a DRV Zrt. siófoki szennyvíztisztító telepét mutatja be. A képre kattintva a fotó nagyobb felbontásban nyílik meg.

Társaságunk tudatában van a környezetkárosítás okozta globális veszélyeknek, és a maga felelősségi körében mindent megtesz a környezettudatos működés érdekében. Azt az elvet valljuk, hogy minden lépés fontos, amely a fenntartható fejlődés irányába mutat, és ebben a tekintetben is készen állunk arra, hogy a térségünk referenciapontjává váljunk.

  • Tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk a művi és természetes környezet állapotának megőrzésére, javítására. Felhasználóink és környezetünk elégedettsége érdekében a környezetvédelmi tevékenységünk fokozatos javítására törekszünk.
  • Az alaptevékenységünket képező szennyvíztisztítási technológiákat folyamatosan optimalizáljuk és fejlesztjük, hogy a kibocsátott tisztított szennyvíz a környezetet legkevésbé terhelje. Ügyelünk arra, hogy tevékenységünk a tavak vízi ökoszisztémáját a legkevésbé befolyásolja. Ennek érdekében a tisztított szennyvizet lehetőség szerint kivezetjük a Balaton és a Velencei-tó vízgyűjtőterületéről.
  • Beszerzésünk és szolgáltatási tevékenységünk során figyelembe vesszük beszállítóink és felhasználóink környezetvédelmi magatartását, ösztönözzük partnereinket a környezettudatosságra. Munkatársaink szemléletét belső képzési rendszerünkkel formáljuk.
  • A hatályos jogszabályok és hatósági előírások betartásával arra törekszünk, hogy tevékenységünk megfeleljen az általános társadalmi és környezeti elvárásoknak.
    A társaság minden szintjén erősítjük a felelősségérzetet környezetünk védelméért. Az új tevékenységek és technológiák környezetre gyakorolt hatását megvizsgáljuk, környezetkímélő módszereket vezetünk be.
  • Nagy hangsúlyt fektetünk a szennyvízkezelési tevékenységünk során keletkező szennyvíziszap újrahasznosítására, hogy elkerülhetővé váljanak a környezetünkre gyakorolt káros hatások. Környezetünk védelme kiemelt feladatunk, ezért olyan technológiákat alkalmazunk, amelyek a jövő generációja számára is élhető világot biztosítanak.

 

Klímatudatos működés

Nagyvállalatként jelentős energiafelhasználók vagyunk, ezért kiemelt fontosságú számunkra az energiahatékony eszközök és technológia alkalmazása, melyekkel csökkenthetjük felhasználásunkat, és hozzájárulhatunk környezetünk védelméhez. Társaságunk tudatosan működteti az MSZ EN ISO 50001 (2018) szabvány szerint az energiagazdálkodási irányítási rendszert, melynek részét képezi a felhasználás monitorozása, valamint a fejlesztések esetében az energiatudatos személet alkalmazása, mely hozzájárul az energiahatékonyabb működés megvalósításához. Energiafelhasználásunkban folyamatosan növekedik a zöldenergia részaránya, melyet napelemparkjaink és biogáztelepeink állítanak elő, ezzel is csökkentve a klímaváltozásra gyakorolt hatásunkat.

A társaságunk által felhasznált zöldenergia aránya a villamosenergia-felhasználáshoz képest:

Az ábra a megújuló energia részarányát mutatja a villamosenergia-felhasználásból

Első napelemparkunk 2014-ben létesült, és mára összesen 20 telephelyen működik ilyen létesítmény, ezzel is hozzájárulva a vételezett villamosenergia-mennyiség csökkentéséhez.

Napelem-alkalmazással érintett telephelyeink: Csököly, Darány, Gamás, Felsőörs, Homokszentgyörgy, Hosszúhetény, Igal, Iváncsa, Karád, Kutas, Lengyeltóti, Monyoród, Olasz, Sárkeresztes, Sásd, Sátorhely, Vízvár, Attala, Orfű, Adony.

 

A napenergia segítségével megtermelt villamos energia mennyiségének és felhasználásának alakulását az alábbi ábra szemlélteti:

Az ábrán a napelemből nyert villamos energia mennyisége látszik

A fent felsorolt 20 db HMKE (háztartási méretű kiserőmű) mellett további, nagyobb teljesítményű erőművek kiépítése van folyamatban, részben pályázati forrás felhasználásával. 

 

Telephely

Teljesítmény (kW)

Csatlakozás

Balatonfőkajár

400

hálózatra termelő erőműként      

Balatonszéplak

500

hálózatra termelő erőműként

Mohács

500

hálózatra termelő erőműként

Pécs-Üszögpuszta

500

hálózatra termelő erőműként

Rákhegy-Fehérvárcsurgó

500

hálózatra termelő erőműként

Kincsesbánya

500

saját felhasználásra   

Nyirád

75

saját felhasználásra  

 

2975

            


Biogáztelepet Keszthelyen és Siófokon működtetünk. Villamosenergia-termelésük az alábbiak szerint alakult:

Az ábrán a biogázból nyert villamos energia mennyisége látszik

Ahhoz, hogy energiahatékonyabban tudjunk működni, elsősorban ismernünk kell a megtakarítási lehetőségeket, a potenciális veszteségpontokat. Ezek feltárására több éve folyamatban lévő ütemezett szivattyúvizsgálatokat végzünk, melyek eredményeképp születnek az energiahatékonyság-javító beruházásaink.

2022-ben lezárult egy már elnyert pályázat megvalósítása, amely 204 db szivattyú beszerzésével tervezetten 2,71 GWh/év energiamegtakarítást eredményez.

Keressük a további pályázati lehetőségeket is, melyeken keresztül további gépek, berendezések beszerzése, valamint épületek energetikai korszerűsítése valósítható meg, és ezáltal energiahatékonyabb üzem alkalmazható. Emellett a felmerülő beszerzési igények esetén is energiahatékonysági szemlélettel törekszünk a hatékonyságjavulásra.