Fenntartható fejlődés és környezeti fenntarthatóság

A fotó a DRV Zrt. siófoki szennyvíztisztító telepét mutatja be. A képre kattintva a fotó nagyobb felbontásban nyílik meg.

Társaságunk tudatában van a környezetkárosítás okozta globális veszélyeknek, és a maga felelősségi körében mindent megtesz a környezettudatos működés érdekében. Azt az elvet valljuk, hogy minden lépés fontos, amely a fenntartható fejlődés irányába mutat, és ebben a tekintetben is készen állunk arra, hogy a térségünk referenciapontjává váljunk.

  • Tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk a művi és természetes környezet állapotának megőrzésére, javítására. Felhasználóink és környezetünk elégedettsége érdekében a környezetvédelmi tevékenységünk fokozatos javítására törekszünk.
  • Az alaptevékenységünket képező szennyvíztisztítási technológiákat folyamatosan optimalizáljuk és fejlesztjük, hogy a kibocsátott tisztított szennyvíz a környezetet legkevésbé terhelje. Ügyelünk arra, hogy tevékenységünk a tavak vízi ökoszisztémáját a legkevésbé befolyásolja. Ennek érdekében a tisztított szennyvizet lehetőség szerint kivezetjük a Balaton és a Velencei-tó vízgyűjtőterületéről.
  • Beszerzésünk és szolgáltatási tevékenységünk során figyelembe vesszük beszállítóink és felhasználóink környezetvédelmi magatartását, ösztönözzük partnereinket a környezettudatosságra. Munkatársaink szemléletét belső képzési rendszerünkkel formáljuk.
  • A hatályos jogszabályok és hatósági előírások betartásával arra törekszünk, hogy tevékenységünk megfeleljen az általános társadalmi és környezeti elvárásoknak.
    A társaság minden szintjén erősítjük a felelősségérzetet környezetünk védelméért. Az új tevékenységek és technológiák környezetre gyakorolt hatását megvizsgáljuk, környezetkímélő módszereket vezetünk be.
  • Nagy hangsúlyt fektetünk a szennyvízkezelési tevékenységünk során keletkező szennyvíziszap újrahasznosítására, hogy elkerülhetővé váljanak a környezetünkre gyakorolt káros hatások. Környezetünk védelme kiemelt feladatunk, ezért olyan technológiákat alkalmazunk, amelyek a jövő generációja számára is élhető világot biztosítanak.

 

Klímatudatos működés

Nagyvállalatként jelentős energiafelhasználók vagyunk, ezért kiemelt fontosságú számunkra az energiahatékony eszközök és technológia alkalmazása, melyekkel csökkenthetjük felhasználásunkat, és hozzájárulhatunk környezetünk védelméhez. Társaságunk tudatosan működteti az MSZ EN ISO 50001 (2018) szabvány szerint az energiagazdálkodási irányítási rendszert, melynek részét képezi a felhasználás monitorozása, valamint a fejlesztések esetében az energiatudatos személet alkalmazása, mely hozzájárul az energiahatékonyabb működés megvalósításához. Energiafelhasználásunkban folyamatosan növekedik a zöldenergia részaránya, melyet napelemparkjaink és biogáztelepeink állítanak elő, ezzel is csökkentve a klímaváltozásra gyakorolt hatásunkat.

A társaságunk által felhasznált zöldenergia aránya a villamosenergia-felhasználáshoz képest:

A diagram a megújuló energia arányát szemlélteti.

Az ábra is szemlélteti, hogy 2014 és 2020 között 0,02%-ról 4,38%-ra nőtt a megújuló energia aránya az összes villamosenergia-felhasználáshoz mérten.

Első napelemparkunk 2014-ben létesült, és mára összesen 20 telephelyen működik, ezzel is hozzájárulunk a vételezett villamosenergia-mennyiség csökkentéséhez.

Napelem-alkalmazással érintett telephelyeink: Csököly, Darány, Gamás, Felsőörs, Homokszentgyörgy, Hosszúhetény, Igal, Iváncsa, Karád, Kutas, Lengyeltóti, Monyoród, Olasz, Sárkeresztes, Sásd, Sátorhely, Vízvár, Attala, Orfű, Adony.

 

A napenergia segítségével megtermelt villamos energia mennyiségének és felhasználásának alakulását az alábbi ábra szemlélteti:

A diagram a napelemmel termelt, majd felhasznált villamosenergia mennyiségét szemlélteti.

A grafikon mutatja, hogy a napelemből nyert energia 835 002 kWh 2020-ban. 

A felsoroltak mellett további napelemerőműveket tervezünk üzembe állítani 2021-ben az alábbiak szerint:

Telephely

Teljesítmény (kW)

Nettó összköltség

(Ft)

Balatonfőkajár

400

             180 199 291   

Balatonszéplak

500

             225 249 114   

Kincsesbánya

500

             225 249 114   

Mohács

500

             225 249 114   

Nyirád

75

               33 787 367   

Pécs-Üszögpuszta

500

             225 249 114   

Rákhegy-Fehérvárcsurgó

500

             225 249 114   

 

2975

          1 340 232 230   


Biogáztelepet Keszthelyen és Siófokon működtetünk. Villamosenergia-termelésük az alábbiak szerint alakult:

A diagram a biogáz-energia termelését és felhasználását szemlélteti.

A biogázból nyert villamosenergia 2015-ben 382 300 kWh volt, azonban ez az érték 2020-ra 1 620 210 kWh-ra növekedett.

Ahhoz hogy energiahatékonyabban tudjunk működni, elsősorban ismernünk kell a megtakarítási lehetőségeket, a potenciális veszteségpontokat. Ezek feltárására több éve folyamatban lévő ütemezett szivattyúvizsgálatokat végzünk, melyek eredményeképp születnek az energiahatékonyság-javító beruházásaink. Jelenleg is folyamatban van egy elnyert pályázat megvalósítása, melyet 2021. év végéig kell teljesíteni, és tervezetten 2,6 GWh/év villamosenergia-megtakarítást eredményez, amely az éves felhasználásunk 3,58%-a. Keressük a további pályázati lehetőségeket is, melyeken keresztül további gépek, berendezések beszerzése, valamint épületek energetikai korszerűsítése valósítható meg, és ezáltal energiahatékonyabb üzem alkalmazható. Emellett a felmerülő beszerzési igények esetén is energiahatékonysági szemlélettel törekszünk a hatékonyságjavulásra.