Hisszük, hogy egyetlen eredményes vállalat sem számíthat tartós sikerre működési környezete sikerének hatékony előmozdítása nélkül. Ezért kiemelt célunknak tekintjük azt is, hogy aktívan fejlesszük társadalmi kapcsolatainkat azokkal a közösségekkel, amelyek működési környezetünk fejlődésében érdekeltek.

A társadalmi szerepvállalás a DRV Zrt. vállalati kultúrájának részét képezi, melyet a közép- és hosszú távú stratégiával összehangolt tevékenységként végez. A társadalmi felelősségvállalásról vallott nézeteink beépülnek a cég valamennyi tevékenységébe, áthatják a napi működést. Ez a felelős működés nem csupán a társadalom felé jelent elköteleződést, de hozzájárul a cég növekvő teljesítményéhez is.

Kiemelten és célzottan támogatjuk a működési területünkön lévő egészségügyi, szociális és oktatási intézményeket, a sport- és kulturális rendezvényeket, valamint a karitatív társadalmi szervezeteket, főként természetbeni adományokkal: ingyenesen biztosított ivóvízzel, PR-ajándékokkal, párakapuk és ivókutak kihelyezésével, önkéntes munkával, környezetvédelmi akciókvéradások és jótékonysági gyűjtések szervezésével. 

A vállalat CSR-programjának megvalósításáért nem csak a vezetők felelősek, hiszen minden egyes munkatársunk feladata, hogy a társadalmi felelősségvállalás elveivel összhangban végezze munkáját. Munkavállalóinkat önkéntességre, adományozásra ösztönözzük, segítjük a társadalmi kérdések iránti nyitott szemléletmód kialakulását körükben.