ÉKDU 4.

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4.

Projektinformációk


Üdvözöljük a "Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4.)” című projekt oldalán. Honlapunkon aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Balatonfűzfő központú szennyvízelvezetési agglomeráció: Balatonalmádi, Csopak, Felsőörs, Alsóörs, Lovas, Paloznak és Balatonfüred települések közigazgatási területe valamint Gárdony központú szennyvízelvezetési agglomeráció: Gárdony település közigazgatási területe.
A projekt a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. sz.táblázatában szerepel, a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A projekt címe: Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4.)
A szerződött támogatás nettó összege: 8 491 902 231 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 88.235665 %
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00005
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2022.03.31.

A projekt bemutatása

A projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a fejlesztésben résztvevő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon megoldja, ezzel a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vízminőség védelmét szolgálja.

Az Önkormányzatok számára a szennyvíztisztítás korszerűsítése és fejlesztése elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának. A települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolják a fejlesztések szükségességét.
Fontos gyakorlati cél, hogy a projekt ösztönözze a szennyvízközmű szolgáltatás minél nagyobb arányú igénybe vételét.

A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep bővítése/korszerűsítése. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez. Az Balatonfűzfői szennyvízelvezetési agglomeráció a beruházás megvalósításával a 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben rögzített fejlesztési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Fejlesztési célok:

A Balatonfűzfő regionális szennyvíztisztító telep Balatonfűzfő településtől ÉK-i irányban a Királyszentistván 018 és 017/4 hrsz-ú ingatlanterületen helyezkedik el, továbbá a meglévő rács-és homokfogó műtárgy, valamint a telepet határoló kerítés átnyúlik a Királyszentistván 017/13 hrsz-ú területre.

A balatonfűzfői telep Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Alsóörs, Lovas, Paloznak, Csopak, Felsőörs és Balatonfüred települések szennyvizeit gyűjti össze, mely a tisztítást követően a veszprémi Séd patakba jut. Az érintett települések szennyvízcsatornázásának kiépítése 20-25 évvel ezelőtt kezdődött el a legsürgetőbb Balaton-parti területek kiépítésével. A még csatornázatlan területek elszórtan helyezkednek el a településeken. Az érintett településrészeken jelenleg a szennyvízelhelyezés közműpótló berendezések alkalmazásával van megoldva. Kisebb részben zárt szennyvíztárolók, nagyobb részben szikkasztó gödrök/medencék kerültek létesítésre.

A meglévő szennyvíztisztító telep tisztítási technológiája és iszapkezelése részben működőképes, a tisztítás-technológia üzembiztonsága, szabályozottsága elégséges, az iszapvonal üzembiztonsága azonban nem kielégítő.

Hidraulikai kapacitása alkalmas többletszennyvizek fogadására, a biológiai tisztítókapacitás azonban bővítésre szorul. A jelenlegi iszapvonal túlterhelt, bővítése szükségszerű.

A szennyvíztisztító telepen a régi NKÖHSZ fogadó állapota nem kielégítő, csatornaiszap fogadására nincs lehetőség.

Tekintettel a projekt keretében kivitelezendő csatornahálózat bővítésre, a szennyvíztisztító telep bővítése/fejlesztése műszaki szempontból elengedhetetlen.

Balatonalmádi, Csopak, Felsőörs és Lovas települések nem minden településrésze rendelkezik csatornahálózattal, annak bővítése szükséges, a lakosság részére lehető legnagyobb arányban biztosítva a rákötési lehetőséget.

A fejlesztés az alábbiakat foglalja magába:
 1. Szennyvízkezelés
 2. Hálózatépítés – szennyvízelvezetés:
  • nyílt árkos vezetéképítés keretén belül:
   • gravitációs csatorna építés: 12161 m
   • nyomott vezeték építés: 3824 m
   • házi bekötés építése: 649 db
   • műtárgyak építése: 3 db
   • házi átemelő építése: 156 db
  • kitakarás nélküli vezetéképítés:
   • irányított fúrás: 140 m
   • indító és fogadó akna készítése: 140 m3

Gárdony központú szennyvízelvezetési agglomeráció

A meglévő Velencei-tavi szennyvízkezelő rendszert korábbi KIOP és KEOP beruházások során építették ki, mely Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Sukoró, Velence és Vereb települések szennyvizeit kezeli. Központi szennyvíztisztító telepe Gárdony Agárd településrészén található, pontos helye Gárdony, külterület (013/3, 013/4, 013/5 hrsz).

Az Agárdi szennyvíztisztító telep jelenleg alulterhelt, a beérkező többlet szennyvizek ellenére kapacitásnövelésére nincs szükség, azonban a telep üzemszerű hatékony működést elősegítő fejlesztéseket igényel.

A szennyvíztisztító telepen az NKÖHSZ fogadó, illetve a csatornaiszap fogadó állapota nem kielégítő, (az NKÖHSZ előkezelő, valamint macerátora már évtizedek óta üzemképtelen). A rács-homokfogó műtárgy vasbeton szerkezete helyenként sérült, a műtárgy korlátai és beépített szerelvényei erősen korrodálódtak, valamint a beépített 1+1 db rendszerben telepített gépi finomrácsok közül csak 1 db rács üzemel, az 1 db beépített tartalék erősen korrodálódott és nem alkalmas a telepi óracsúcsok fogadására, mert a rács kapacitása nem megfelelő. A megfelelő működés biztosítása érdekében ezen létesítmények fejlesztése, kiépítése szükséges.

A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése.

A Gárdony központú szennyvízelvezetési agglomeráció a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése feladattal érintett az alábbiak szerint:

 1. szennyvízkezelés
  • mechanikai tisztítás
  • szippantott szennyvíz fogadás
  • külső munkák
  • műszerezés és irányítástechnika

TÉRKÉP - A projektben érintett helyszínek


ÉKDU 4 Szennyvíztisztító telepek

Események


A rovat feltöltés alatt.

×

ÉKDU 4. - KEHOP-2.2.1-15-2015-00005