Tudóspalánták látogatása az almádi vízműtelepen 

(2022.06.28.)

Társaságunk az MTA Üdülési Központ Balatoni kis tudóstáborának felső tagozatos általános iskolás résztvevőit és kísérőiket látta vendégül az almádi vízműtelepen június 27-én. A tanulók a KEHOP-2.1.7-19-2019-00009, Vízbázisvédelem és tudatos vízfelhasználás a klímaváltozás korában elnevezésű, szemléletformálási célú projektünk keretében látogattak el hozzánk.

A közel 15 fős csoportot munkatársaink fogadták, körbevezetve a kíváncsi gyerekeket a létesítményben, bemutatva az ott zajló munkafolyamatokat, a víztisztítás fázisait, valamint megosztva velük a tudatos vízfelhasználással, víztartalékaink megóvásával, továbbá a csatornahasználati illemtannal kapcsolatos tudnivalókat.

 

FENNTARTAHATÓSÁGI TÉMAHÉT ÉS PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP 

(2022.04.29.)

Előadás a Fenntarthatósági témahéten

 

A KEHOP-2.1.7-19-2019-00009, Vízbázisvédelem és tudatos vízfelhasználás a klímaváltozás korában elnevezésű projekt keretében 2022 áprilisában a DRV Zrt. 4 alkalommal képviseltette magát  a működési területéről a Fenntarthatósági témahéthez csatlakozott általános iskolák által szervezett eseményeken, ahol a programok célja a projekthez igazodóan a szemléletformálás volt.

Az előadások keretében 2022. 04. 25-én Somogyváron, a Szent László Király Általános Iskolában 43, 2022. 04. 27-én az ádándi Művelődési Központban 119, a balatonfüredi szennyvíztisztító telepen pedig 58 tanuló ismerhette meg a tudatos vízfelhasználással, víztartalékaink megóvásával, valamint a csatornahasználati illemtannal kapcsolatos tudnivalókat.

Társaságunk 2022. 04. 28-án csatlakozott a barcsi és Barcs környéki általános iskolások részére a Fenntarthatósági témahéten szervezett pályaorientációs naphoz, melynek keretében a barcsi üzemvezetőségen fogadott 71 főt. A helyszínen a résztvevők nemcsak gyakornoki programunkról és a későbbi elhelyezkedési lehetőségekről kaphattak információt, hanem megismerkedhettek a szemléletformáló ismeretekkel is.

 

Siófoki szakmakikötő

(2022.04.22.)

A DRV Zrt. kiállítóként részt vett az április 22-én Siófokon megrendezett Szakmakikötő pályaorientációs napon. Az esemény fő célja a Siófoki Szakképzési Centrum képzési palettáján szereplő szakmák interaktív bemutatása volt a pályaválasztás előtt álló iskolások számára.

Társaságunk kiállítói asztalánál nemcsak gyakornoki programunkról és a későbbi elhelyezkedési lehetőségekről kaphattak információt az érdeklődők, hanem az éppen aznap ünnepelt Föld napjához kapcsolódva a DRV Zrt.-vel, a tudatos vízfelhasználással, víztartalékaink megóvásával, valamint a csatornahasználati illemtannal kapcsolatos tudnivalókról is.

A KEHOP-2.1.7-19-2019-00009 Vízbázisvédelem és tudatos vízfelhasználás a klímaváltozás korában elnevezésű projekt keretében több mint 60 fő ismerkedhetett meg a szemléletformáló információkkal a helyszínen átadott ismeretek mellett kiadványainkon keresztül, valamint egy, a témában készített kvíz kitöltésével.

 

Kisiskolások a DRV Zrt.-nél

(2021.11.24.)

A KEHOP-2.1.7-19-2019-00009, Vízbázisvédelem és tudatos vízfelhasználás a klímaváltozás korában elnevezésű projektje keretében társaságunk a siófoki Széchenyi István Általános Iskola környezettudatosság-napjának szervezőivel együttműködve 2021 novemberében vendégül látta az intézmény 3. b osztályos tanulóit siófoki székházában.

Munkatársaink előadással és játékos foglalkozással készültek a gyerekek fogadására. A programok célja a projekthez igazodóan a szemléletformálás volt.

A látogatás végén a diákok egy kvíz kitöltésével adtak számot megszerzett új ismereteikről, majd a program ünnepélyes fogadalomtétellel és csatornaőrzővé avatással zárult.

Bízunk benne, hogy a tanulók újonnan szerzett tudásukat felhasználva és azt továbbadva még tovább szélesítik a tudatos vízfelhasználók körét.

 

Erzsébet-táboros gyerekek a DRV Zrt.-nél

(2021.09.07.)

A KEHOP-2.1.7-19-2019-00009, Vízbázisvédelem és tudatos vízfelhasználás a klímaváltozás korában elnevezésű projekt keretében 2021 augusztusában a DRV Zrt. két alkalommal csatlakozott a Siófoki Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett Erzsébet-tábor programsorozathoz.

Társaságunk munkatársai a tábor vizes és szennyvizes tematikájú napjain előadással és játékos foglalkozással várták az általános iskoláskorú gyermekeket a DRV Zrt. siófoki székházába.  

A programok célja a projekthez igazodóan a szemléletformálás volt – az előadások és interaktív játékok segítségével munkatársaink megértették a gyerekekkel, milyen fontos a klímaváltozás korában a tudatos vízfelhasználás, a vízbázisok védelme, illetve hogy felelőtlenül ne terheljük a környezetünket.

Az előadások végeztével a diákok kvízek kitöltésével adtak számot megszerzett új ismereteikről, majd a program ünnepélyes fogadalomtétellel és csatornaőrzővé avatással zárult.

Bízunk benne, hogy a résztvevő gyerekek újonnan szerzett tudásukat felhasználva és azt továbbadva még tovább szélesítik a tudatos vízfelhasználók körét.

 

(2021.05.04.)

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az európai uniós forrásból finanszírozott, KEHOP-2.1.7-19-2019-00009 azonosítószámú, Vízbázisvédelem és tudatos vízfelhasználás a klímaváltozás korában elnevezésű projektjéhez kapcsolódóan csatlakozik a működési területének települései által szervezett környezetvédelmi rendezvényekhez.

Az eseményeken a DRV Zrt. előadóként, illetve kiállítóként vesz részt azzal a céllal, hogy felhívja a résztvevők figyelmét arra, milyen fontos a klímaváltozás korában a tudatos vízfelhasználás, a vízbázisok védelme, illetve hogy ne terheljük a környezetünket például a csatornába nem való dolgokkal. A rendezvényeken lehetőség nyílik kvízek, keresztrejtvények kitöltésére tableteken, illetve papíralapon is. A kitöltőket értékes nyereményekkel jutalmazzuk.

Jelenleg szervezés alatt. Bővebb információk később.