Céginformációk

A cég neve: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Címe: 8600 Siófok, Tanácsház utca 7.
E-mail: drv.zrt@drv.hu
Infovonal: +36 80 240 240

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország területileg legnagyobb víziközmű-szolgáltatójaként állami és önkormányzati tulajdonban lévő ivóvízellátó, valamint szennyvízelvezető és -tisztító rendszereket üzemeltet. Alaptevékenységét képezi az ivóvíztermelés és- szolgáltatás, ivóvíz-értékesítés, szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint az iparivíz-termelés és -szolgáltatás. A vállalat kiegészítő tevékenységként többek között laboratóriumi vizsgálatokat végez, illetve műszaki szolgáltatásokat is nyújt.

A társaság Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyékben mintegy 378 település lakosainak, ipari és mezőgazdasági termelőüzemeinek zavartalan vízellátását biztosítja a kezelésében lévő regionális, kistérségi és helyi vízművek, ipari vízellátó rendszerek üzemeltetésével. A társaság emellett mintegy 220 településen gondoskodik a keletkező szennyvizek elvezetéséről, szakszerű tisztításáról, a szennyvíziszap ártalommentes elhelyezéséről a helyi jelentőségű és regionális szennyvízelvezető és - tisztító rendszerek, szennyvíztisztító telepek működtetésével.

A DRV Zrt. ivóvíztermelő-kapacitása naponta 271 752 köbméter, melynek 76 százalékát felszín alatti vízbázisokból (karszt-, réteg-, parti szűrésű vizek), 24 százalékát felszíni vizekből (a Balatonból és a Dunából) nyeri. Ez a nyersvíz bonyolult és költséges munkák után válik fogyaszthatóvá, melyet az állami ellenőrző szervek állandó felügyelete mellett saját laboratóriumainkban ellenőrzünk. Az ivóvízzel ellátott terület összes állandó lakosainak száma jelenleg 851 ezer fő.

Társvállalatok felé is szolgáltat ivóvizet a vállalat, többek között Székesfehérvár, Ajka, Mohács, Pécs, Komló, Harkány városok ellátására.

Az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2021. január elsejétől az újonnan megalakult Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NV Zrt.) gyakorolja a DRV Zrt. felett. 

A magyar állam mellett a cégben a munkatársak 1%-os, helyi önkormányzatok pedig 1,8%-os tulajdonrésszel rendelkeznek. A fennmaradó 6,8% a DRV Zrt. saját tulajdonú részvénye.

A DRV Zrt.  komoly lépéseket tesz annak érdekében, hogy működési területén a szolgáltatási tevékenység színvonalát folyamatosan növelje. Minőségpolitikában elsődleges cél a felhasználók mennyiségi és minőségi igényeinek kielégítése modern technológiák bevezetésével az elérhető legjobb színvonalon.

A társaság központja Siófokon található. Kiterjedt szolgáltatási területén a felhasználók ellátásáról üzemvezetőségek gondoskodnak.

A DRV Zrt. közel 1800 főt foglalkoztat, elsősorban mérnököket, vegyészeket, technológusokat, szakmunkásokat.


Fő tevékenységek

Ivóvízellátás:

 • vízkitermelés, víztisztítás
 • az ivóvíz tárolása és továbbítása a felhasználóhoz
 • vízfogyasztás mérése, számlázás
 • vízminőség ellenőrzése
 • vízvezeték rekonstrukció, karbantartás
 • hibaelhárítás az ivóvíz hálózaton

Szennyvízszolgáltatás:

 • szennyvízelvezetés
 • szennyvíztisztítás
 • vízminőség ellenőrzés a szennyvízelvezetés és -tisztítás során
 • hibaelhárítás a szennyvízhálózaton
 • a szennyvíz szikkasztás káros hatásainak mérséklése
 • szagtalanítási eljárás

Egyéb támogató tevékenységek:

 • mélyépítés, vízépítés
 • beruházások szervezése, bonyolítása
 • vízmérőjavítás, -hitelesítés
 • nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, ártalmatlanítása
 • diagnosztika, vízvesztség-csökkentés
 • csatornatisztítás
 • laboratóriumi vizsgálatok
   

A Társaság működésiterület-térképe

Térkép
 

A Társaság célkitűzése

A kép a DRV Zrt. Iránytű programjának logóját szemlélteti.

2020. év végén zártuk le az előző stratégiai időszakunkat, és készítettük el a társaság következő 3 éves időtávjára, 2021–2023-ra vonatkozó stratégiánkat. A munka során meg-erősítettük a társaság küldetését és a vállalati alapértékeinket, valamint felülvizsgáltuk és az elmúlt időszak változásai, tapasztalatai alapján újrafogalmaztuk a társasági jövőképünket.

Küldetésünk, azaz a társaság létrejöttének és létezésének célja és oka az elmúlt 111 évben nem változott, csak meg-fogalmazásában bújt időről időre új köntösbe. Társaságunk megerősített küldetése:

Közös értékünkön, a vízen keresztül biztosítunk egészséges környezetet és társadalmi jólétet.

Víziközmű-szolgáltatóként bolygónk legértékesebb természeti kincsével, a vízzel gazdálkodunk, és tesszük ezt felelősen, hogy a jelen és a jövő generációi számára hozzájáruljunk a mindennapi alapvető szükséglet biztosításán túl az egészséges élet, a társadalmi jólét és biztonság megteremtéséhez, valamint környezetünk megóvásához. Mindennap ezért és ezen dolgozunk.

A stratégiai dokumentumainkban rövid távra – 3 évre – tervezünk előre, de az irányunkat minden esetben a stratégiai időtávonként újragondolt, 10–15 évre szóló jövőképünk határozza meg. 2035-ben így szeretnénk látni társaságunkat:

A környezetért és a társadalomért felelős modern vállalatként és egyben értékteremtő közösségi partnerként innovatív technológiai megoldások alkalmazásával biztosítunk minőségi szolgáltatásokat felhasználóink számára a megújított rendszereinken keresztül.

Hangsúlyos számunkra és mindent megteszünk annak érdekében, hogy társaságunk minden működési területén magas szakmai tudású és elhivatott munkatársakkal nyújtsunk kiváló minőségű szolgáltatásokat, és teremtsünk értéket a felhasználóink számára.

A vázolt jövőkép elérése érdekében az előttünk álló 3 éves stratégiai időtávon a legfontosabb feladatunk, hogy megalapozzuk a társaság hosszú távú műszaki és gazdasági fenntarthatóságát, amelynek érdekében növeljük a gazdasági eredményességünket, megőrizzük és fejlesszük a közmű- és működtető vagyonelemeinket, a műszaki infrastruktúránkat, és ügyfélközpontú működést alakítsunk ki.

Továbbra is az egy vállalat – egy kultúra elvét követve mindennapi munkánk során megőrizzük és megerősítjük alapértékeinket és szervezeti kultúránkat, amely társasággá egyesít bennünket. Mindannyian arra törekszünk, hogy a közjó érdekében elkötelezetten és mély hivatástudattal végezzük munkánkat, és garantáljuk a minőségi közszolgáltatást felhasználóink részére.

Kiemelt alapértékünk a proaktív szemléletünk és innovatív gondolkodásunk. elhivatott ügyfélközpontúságunk segít számunkra a szolgáltatásainkat és tevékenységeinket a megfelelő irányban fejleszteni, amelyet megerősít, hogy hatékonyan és gyakorlatiasan, megoldásfókuszáltan végezzük munkánkat.

A folyamatos és közös fejlődés érdekében célunk, hogy a társaságon belül csapatként együttműködve, rendszeresen és egymástól is tanuljunk, hogy munkánk személyes fejlődésünket, önmegvalósítási igényünket is támogassa.

Szakmaiságunk mellett védjegyünk a felelősségtudatunk: felelősen gazdálkodunk a ránk bízott közművagyonnal és a természeti értékekkel egyaránt. Működésünk során felelősséggel tartozunk a tulajdonosunk, a felhasználóink és egyéb érdekelti csoportok, valamint a Föld bolygó iránt.

A kép a DRV Iránytű Program mérföldköveit szemlélteti.

A Társaság meghatározó értékei, értékrendünk

Vállalati kultúránkat központi értékeink határozzák meg, amelyek segítenek abban, hogy céljainkat küldetésünkkel és jövőképünkkel összhangban tudjuk megvalósítani. Alapelveink, értékeink az alábbiak:

 • Egy cég, egy kultúra
 • Egyszerűség
 • Bátorság, nyitottság, bizalom
 • Büszkeség és együttműködés
 • Felelősségvállalás és fenntarthatóság
 • Megbízhatóság, hitelesség, legalitás
 • Szolgáltatásbarát működés
 • Teljesítményalapú gondolkodás