Céginformációk

A cég neve: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Címe: 8600 Siófok, Tanácsház utca 7.
E-mail-címe: drv.zrt@drv.hu
Telefonszáma: +36 84 501 000
DRV-infovonal: +36 80 240 240 (felhasználói ügyintézés)

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország területileg legnagyobb víziközmű-szolgáltatójaként állami és önkormányzati tulajdonban lévő ivóvízellátó, valamint szennyvízelvezető és -tisztító rendszereket üzemeltet. Alaptevékenységét képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, ivóvíz-értékesítés, szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint az iparivíz-termelés és -szolgáltatás. A vállalat kiegészítő tevékenységként többek között laboratóriumi vizsgálatokat végez, illetve műszaki szolgáltatásokat is nyújt.

A társaság Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala vármegyében 379 település 861 ezer lakosának, továbbá ipari és mezőgazdasági termelőüzemeinek zavartalan vízellátását biztosítja a kezelésében lévő regionális, kistérségi és helyi vízművek, ipari vízellátó rendszerek működtetésével. A társaság emellett 221 településen gondoskodik a keletkező szennyvizek elvezetéséről, szakszerű tisztításáról, a szennyvíziszap ártalommentes elhelyezéséről a helyi jelentőségű és regionális szennyvízelvezető és -tisztító rendszerek, szennyvíztisztító telepek működtetésével. A szennyvízszolgáltatással ellátott terület teljes lakossága 648 ezer fő.

Társvállalatok felé is szolgáltat ivóvizet a vállalat, többek között Székesfehérvár, Ajka, Mohács, Pécs, Komló, Harkány városok ellátására.

A DRV Zrt. többségi tulajdonosa a  Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NV Zrt.). 

Az NV Zrt. mellett (90,4%) a cégben a munkatársak 0,7%-os, a helyi önkormányzatok pedig 1,8%-os tulajdonrésszel rendelkeznek. A fennmaradó 7,1% a DRV Zrt. saját tulajdonú részvénye.

A DRV Zrt.  komoly lépéseket tesz annak érdekében, hogy működési területén a szolgáltatási tevékenység színvonalát folyamatosan növelje. Minőségpolitikájában elsődleges cél a felhasználók mennyiségi és minőségi igényeinek kielégítése modern technológiák bevezetésével, az elérhető legjobb színvonalon.

A társaság központja Siófokon található, kiterjedt szolgáltatási területén a felhasználók ellátásáról üzemvezetőségek gondoskodnak.

A DRV Zrt. több mint 1800 főt foglalkoztat, elsősorban mérnököket, vegyészeket, technológusokat, szakmunkásokat.


Fő tevékenységek

Ivóvízellátás:

 • vízkitermelés, víztisztítás
 • az ivóvíz tárolása és továbbítása a felhasználókhoz
 • vízfogyasztás mérése, számlázás
 • vízminőség ellenőrzése
 • vízvezeték-rekonstrukció, karbantartás
 • hibaelhárítás az ivóvízhálózaton

Szennyvízszolgáltatás:

 • szennyvízelvezetés
 • szennyvíztisztítás
 • vízminőség-ellenőrzés a szennyvízelvezetés és -tisztítás során
 • hibaelhárítás a szennyvízhálózaton
 • a szennyvízszikkasztás káros hatásainak mérséklése
 • szagtalanítási eljárás

Egyéb támogató tevékenységek:

 • mélyépítés, vízépítés
 • beruházások szervezése, lebonyolítása
 • vízmérőjavítás, -hitelesítés
 • nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, ártalmatlanítása
 • diagnosztika, vízvesztség-csökkentés
 • csatornatisztítás
 • laboratóriumi vizsgálatok
   

A Társaság működésiterület-térképe

Térkép
 

A Társaság célkitűzése

DRV Iránytű programja

2020. év végén zártuk le az előző stratégiai időszakunkat, és készítettük el a társaság következő 4 éves időtávjára, 2021–2024-re vonatkozó stratégiánkat. A munka során megerősítettük a társaság küldetését és a vállalati alapértékeinket, valamint felülvizsgáltuk és az elmúlt időszak változásai, tapasztalatai alapján újrafogalmaztuk a társasági jövőképünket.

Küldetésünk, azaz a társaság létrejöttének és létezésének célja és oka 1909 óta nem változott, csak megfogalmazásában bújt időről időre új köntösbe. Társaságunk megerősített küldetése:

Közös értékünkön, a vízen keresztül biztosítunk egészséges környezetet és társadalmi jólétet.

Víziközmű-szolgáltatóként bolygónk legértékesebb természeti kincsével, a vízzel gazdálkodunk, és tesszük ezt felelősen, hogy a jelen és a jövő generációi számára hozzájáruljunk a mindennapi alapvető szükséglet biztosításán túl az egészséges élet, a társadalmi jólét és biztonság megteremtéséhez, valamint környezetünk megóvásához. Mindennap ezért és ezen dolgozunk.

A stratégiai dokumentumainkban rövid távra – 4 évre – tervezünk előre, de az irányunkat minden esetben a stratégiai időtávonként újragondolt, 10–15 évre szóló jövőképünk határozza meg. 2035-ben így szeretnénk látni társaságunkat:

A környezetért és a társadalomért felelős modern vállalatként és egyben értékteremtő közösségi partnerként innovatív technológiai megoldások alkalmazásával biztosítunk minőségi szolgáltatásokat felhasználóink számára a megújított rendszereinken keresztül.

Hangsúlyos számunkra és mindent megteszünk annak érdekében, hogy társaságunk minden működési területén magas szakmai tudású és elhivatott munkatársakkal nyújtsunk kiváló minőségű szolgáltatásokat, és teremtsünk értéket a felhasználóink számára.

A vázolt jövőkép elérése érdekében a 4 éves stratégiai időtávon belül a legfontosabb feladatunk, hogy megalapozzuk a társaság hosszú távú műszaki és gazdasági fenntarthatóságát, amelynek érdekében növeljük a gazdasági eredményességünket, megőrizzük és fejlesszük a közmű- és működtető vagyonelemeinket, a műszaki infrastruktúránkat, és ügyfélközpontú működést alakítsunk ki.

Továbbra is az egy vállalat – egy kultúra elvét követve mindennapi munkánk során megőrizzük és megerősítjük alapértékeinket és szervezeti kultúránkat, amely társasággá egyesít bennünket. Mindannyian arra törekszünk, hogy a közjó érdekében elkötelezetten és mély hivatástudattal végezzük munkánkat, és garantáljuk a minőségi közszolgáltatást felhasználóink részére.

Kiemelt alapértékünk a proaktív szemléletünk és innovatív gondolkodásunk. Elhivatott ügyfélközpontúságunk segít számunkra a szolgáltatásainkat és tevékenységeinket a megfelelő irányban fejleszteni, amelyet megerősít, hogy hatékonyan és gyakorlatiasan, megoldásfókuszáltan végezzük munkánkat.

A folyamatos és közös fejlődés érdekében célunk, hogy a társaságon belül csapatként együttműködve, rendszeresen és egymástól is tanuljunk, hogy munkánk személyes fejlődésünket, önmegvalósítási igényünket is támogassa.

Szakmaiságunk mellett védjegyünk a felelősségtudatunk: felelősen gazdálkodunk a ránk bízott közművagyonnal és a természeti értékekkel egyaránt. Működésünk során felelősséggel tartozunk a tulajdonosunk, a felhasználóink és egyéb érdekelti csoportok, valamint a Föld bolygó iránt.

Stratégiatérképünk ide kattintva érhető el.

A Társaság meghatározó értékei, értékrendünk

Vállalati kultúránkat központi értékeink határozzák meg, amelyek segítenek abban, hogy céljainkat küldetésünkkel és jövőképünkkel összhangban tudjuk megvalósítani. Alapelveink, értékeink az alábbiak:

 • Egy cég – egy kultúra
 • Egyszerűség
 • Bátorság, nyitottság, bizalom
 • Büszkeség és együttműködés
 • Felelősségvállalás és fenntarthatóság
 • Megbízhatóság, hitelesség, legalitás
 • Szolgáltatásbarát működés
 • Teljesítményalapú gondolkodás