Céginformációk

A cég neve: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Címe: 8600 Siófok, Tanácsház utca 7.
E-mail: drv.zrt@drv.hu
Infovonal: +36 80 240 240

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország területileg legnagyobb víziközmű-szolgáltatójaként, állami és önkormányzati tulajdonban lévő ivóvízellátó- és szennyvízelvezető és –tisztító rendszereket üzemeltet. Alaptevékenységét képezi az ivóvíztermelés és- szolgáltatás, ivóvíz-értékesítés, szennyvízelvezetés és - tisztítás, valamint az iparivíz-termelés és -szolgáltatás. A vállalat kiegészítő tevékenységként, többek között, laboratóriumi vizsgálatokat végez, illetve műszaki szolgáltatásokat is nyújt.

A részvénytársaság Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyékben mintegy 382 település lakosainak, ipari és mezőgazdasági termelőüzemeinek zavartalan vízellátását biztosítja a kezelésében lévő regionális, kistérségi és helyi vízművek, ipari vízellátó rendszerek üzemeltetésével. A Társaság emellett mintegy 211 településen gondoskodik a keletkező szennyvizek elvezetéséről, szakszerű tisztításáról, a szennyvíziszap ártalommentes elhelyezéséről a helyi jelentőségű és regionális szennyvízelvezető és - tisztító rendszerek, szennyvíztisztító telepek működtetésével.

A DRV Zrt. ivóvíztermelő-kapacitása naponta 438 831 köbméter, melynek 80 százalékát felszín alatti vízbázisokból (karszt-, réteg-, parti szűrésű vizek), 20 százalékát felszíni vizekből (a Balatonból és a Dunából) nyeri. Ez a nyersvíz bonyolult és költséges munkák után válik fogyaszthatóvá, melyet az állami ellenőrző szervek állandó felügyelete mellett saját laboratóriumainkban ellenőrzünk. Az ivóvízzel ellátott terület összes állandó lakosainak száma jelenleg 830 ezer fő.

Társvállalatok felé is szolgáltat ivóvizet a Zrt., többek között Székesfehérvár, Ajka, Mohács, Pécs, Komló, Harkány városok ellátására.

A tulajdonosi jogokat a a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (NVTNM) gyakorolja. Az NVTNM részéről a Társaság feletti tulajdonosi jog-gyakorlói feladatok ellátásáért a nemzeti pénzügyi szolgál­tatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkárság, jogi és koordinációs ügyekért és közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárság szervezeti egységébe tartozó lakossági szolgáltatások vagyonkezelési főosztálya a szak­mai felelős. A magyar állam mellett a cégben a munkatársak 1,3%-os, helyi önkormányzatok pedig 1,8%-os tulajdonrésszel rendelkeznek. A fennmaradó 6,6% a DRV Zrt. saját tulajdonú részvénye.

A DRV Zrt.  komoly lépéseket tesz annak érdekében, hogy működési területén a szolgáltatási tevékenység színvonalát folyamatosan növelje. Minőségpolitikában elsődleges cél a felhasználók mennyiségi és minőségi igényeinek kielégítése modern technológiák bevezetésével az elérhető legjobb színvonalon.

A Társaság központja Siófokon található. Kiterjedt szolgáltatási területén a felhasználók ellátásáról üzemvezetőségek gondoskodnak.

A DRV Zrt. közel 1900 főt foglalkoztat, elsősorban mérnököket, vegyészeket, technológusokat, szakmunkásokat.


Fő tevékenységek

Ivóvízellátás:

 • vízkitermelés, víztisztítás
 • az ivóvíz tárolása és továbbítása a felhasználóhoz
 • vízfogyasztás mérése, számlázás
 • vízminőség ellenőrzése
 • vízvezeték rekonstrukció, karbantartás
 • hibaelhárítás az ivóvíz hálózaton

Szennyvízszolgáltatás:

 • szennyvízelvezetés
 • szennyvíztisztítás
 • vízminőség ellenőrzés a szennyvízelvezetés és - tisztítás során
 • hibaelhárítás a szennyvízhálózaton
 • a szennyvíz szikkasztás káros hatásainak mérséklése
 • szagtalanítási eljárás

Egyéb támogató tevékenységek:

 • mélyépítés, vízépítés
 • beruházások szervezése, bonyolítása
 • vízmérő javítás, hitelesítés
 • nem közművel összegyűjtött háztartása szennyvíz gyűjtése, ártalmatlanítása
 • diagnosztika, vízvesztség-csökkentés
 • csatornatisztítás
 • laboratóriumi vizsgálatok
   

A Társaság működési terület térképe

Térkép
 

A Társaság célkitűzése

A Társaság menedzsmentje a 2017-es évben egy olyan fejlesztési program megalkotását tűzte ki célul a 2018-2020. évekre vonatkozóan, amely a felelős és eredményes gazdálkodás fenntartása mellett elősegíti a felhasználók és a munkatársak elégedettségének növelését, továbbá támogatja egy olyan szervezet kialakítását, amely rugalmasan alkalmazkodik a környezeti változásokhoz, tulajdonosi elvárásokhoz.

A hosszútávon fenntartható gazdálkodás érdekében a Társaság vezetése meghatározta azokat a stratégiai fontosságú területeket, amelyek felülvizsgálatával, a folyamatok ésszerűsítésével, és célzott fejlesztéssel kívánunk jobb teljesítményt elérni, hogy ezáltal növelhessük munkatársaink, felhasználóink, a tulajdonos és más partnereink elégedettségét.

A Társaság 3 éves „DRV Iránytű Program” elnevezésű fejlesztési programjának részeként megfogalmazásra kerültek a vállalati célok és értékek, valamint a küldetés és a jövőkép is. Mindezek hosszútávon iránytűként szolgálnak a Társaság minden munkavállalója számára. A megfogalmazott célok megvalósítására a vállalat menedzsmentje és munkavállalói elkötelezettek.
 

A Társaság meghatározó értékei, értékrendünk

Vállalati kultúránkat központi értékeink határozzák meg, amelyek segítenek abban, hogy céljainkat küldetésünkkel és jövőképünkkel összhangban tudjuk megvalósítani. Alapelveink, értékeink az alábbiak:

 • Egy Cég, Egy Kultúra
 • Egyszerűség
 • Bátorság, nyitottság, bizalom
 • Büszkeség és együttműködés
 • Felelősségvállalás és fenntarthatóság
 • Megbízhatóság, hitelesség, legalitás
 • Szolgáltatásbarát működés
 • Teljesítmény alapú gondolkodás
   

A Társaság jövőképe, küldetése

JÖVŐKÉPÜNK

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a víziközmű-szektor piacvezető vállalata, amely felhasználóinak a megbízható, minőségi szolgáltatót, régiójában a stabil munkahelyet, iparágában az iránymutató szakmai műhelyt jelenti.

KÜLDETÉSÜNK

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. tevékenységét – a felhasználói, tulajdonosi és környezetvédelmi előírásokon és elvárásokon is túlmutató – megbízható, zavartalan, magas színvonalú szolgáltatás jellemzi.

A vállalat a hazai víziközmű-szektorban vezető szerepet tölt be, hosszú távon is fenntartható működését az eredményes gazdálkodás, a folyamatközpontú távlati gondolkodás, a munkatársak felkészültsége és elégedettsége, valamint a partnerekkel kialakított, együttműködésen alapuló kapcsolatok garantálják.