Bekötés létesítése, megszüntetése

1. Új ivóvízbekötés létesítése, bekötés áthelyezése 

Az új ivóvízbekötés létesítésével kapcsolatos általános és részletes tudnivalókat honlapunk idevonatkozó "lakossági és közületi felhasználók” részére készült Bekötés tájékoztató rovatunkban találja.

2. A mellékvízmérővel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A mellékmérős bekötés kiépítésével kapcsolatos részletes tudnivalókat idevonatkozó ”lakossági és közületi felhasználók” részére készült Bekötés tájékoztató rovatunkban találja.

Kiegészítésként a következőkre hívjuk fel szíves figyelmét:

A mellékvízmérő a szolgáltatási ponton túl, a házi ivóvízhálózaton kerül felszerelésre, és a Felhasználó tulajdonát képezi. Ezért valamennyi, a mellékvízmérővel kapcsolatosan felmerülő költség (pl. hitelesítés, csere, meghibásodás, stb.) a Felhasználót terheli. 

Az ügyintézés menete röviden:

1.  A tervet a Társasággal engedélyeztetni kell.

2.  Az engedélyezett tervnek megfelelően fel kell szereltetni a mellékvízmérőt/mellékvízmérőket.

3.  Azt egy előre leegyeztetett időpontban munkatársaink átveszik és leplombálják.

A mérőhely terveztetésének illetve kialakításának költségei a Felhasználót terhelik.

Új mellékmérővel elkülönített mérőhely kiépítésének feltétele az, hogy ahhoz a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó, társasházi közösségek esetén a közös képviselő hozzájáruló nyilatkozatát adja. Kérjük, hogy mellékmérő felszerelési igény esetén az írásos nyilatkozatot a tervdokumentációval egyidőben a Társaság felé benyújtani szíveskedjenek.

3. A társasházi távleolvasásra és/vagy okos mérésre alkalmas fogyasztásmérő kialakítása

A DRV Zrt. szolgáltatási területén a társasházi mellékvízmérők esetében a lakóközösségeknek lehetőségük van olyan mérőeszközök alkalmazására,

amelyek a mérőállásokat távjeladó segítségével továbbítják társaságunk részére.
További részletek A társasházi távleolvasásra és/vagy okos mérésre alkalmas fogyasztásmérő kialakítása tájékoztató-ban érhetőek el.

4. Új szennyvízbekötés létesítése

Az új szennyvízbekötés létesítésével kapcsolatos általános és részletes tudnivalókat honlapunk idevonatkozó ”lakossági és közületi felhasználók” részére készült Bekötés tájékoztató rovatunkban találja.

5. Locsolási célú mellékvízmérő létesítése

A locsolási célú felhasználás mérésével kapcsolatos általános és részletes tudnivalókat honlapunk idevonatkozó ”lakossági és közületi felhasználók” részére készült Bekötés tájékoztató rovatunkban találja.

Kiegészítésként a következőkre hívjuk fel szíves figyelmét:

Társasházi közösségek esetében a locsolási célú felhasználás elkülönített mérésére szolgáló mérőhelyet kizárólagosan a bekötési vízmérőt követő, de a mellékmérőket megelőző vezetékszakaszon lehet kialakítani. Az így kiépített mérőhelyre beszerelt locsolási célú mellékmérőben mért felhasználás után csatorna használati díjat nem számítunk fel.

Amennyiben a közösség a locsolási célú felhasználást nem kívánja elkülönített mérőeszközzel mérni, úgy lehetősége van igénybe venni, állami tulajdonú víziközművek esetében biztosított 10%-os locsolási kedvezményt a május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy társasházi közösségek esetében és a kedvezményezett időszakban nem a bekötési vízmérő teljes felhasználására, hanem a főmérő és a mellékmérők közötti felhasználás különbözetre vonatkozóan érvényesítjük a 10 %-os kedvezményt.

6.  Szolgáltatás szüneteltetése, megszüntetése

Társasházi közösségek esetében a szolgáltatás szüneteltetésére csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben azt az összes Felhasználó egyöntetűen igénybe kívánja venni. A szüneteltetés ebben az esetben is a bekötővezeték vízmérőaknában való ledugózását jelenti, tehát a bekötési vízmérőt követő teljes saját hálózati szakaszon ezt követően a vízvételezés nem lehetséges.

A szüneteltetés időszakában a mellékmérővel felszerelt felhasználási helyek alapdíj fizetési kötelezettsége is szünetel.

A szolgáltatás szüneteltetéssel kapcsolatos részletes tudnivalókat, letölthető nyomtatványokat idevonatkozó ”lakossági és közületi felhasználók” részére készült Bekötés tájékoztató rovatunkban találja.