DUNA PARTI TELEPÜLÉSEK VÍZELLÁTÁSA AZ ERCSI VÍZBÁZIS BŐVÍTÉSÉVEL, VÍZBÁZISVÁLTÁSSAL

A kedvezményezett neve: 

Építési és Közlekedési Minisztérium (konzorciumvezető)

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (végső kedvezményezett)

A projekt azonosító száma:

KEHOP-2.1.11-21-2022-00017 (2022. 03. 21 – 2023. 12. 31.)

A projekt címe: Duna parti települések vízellátása az Ercsi vízbázis bővítésével, vízbázisváltással

A projekt összköltsége: 13 281 923 127 Ft 

KEHOP-támogatás összege: 13 000 960 602 Ft

Hazai támogatás összeg: 231 180 000 Ft

Támogatható tevékenységek támogatási intenzitása: 100%

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2025. 12. 31.

A projekt bemutatása:

A fejlesztés célja az ercsi vízbázis felhasználásával, a kútsor bővítésével a térségben található települések (Adony, Beloiannisz, Besnyő, Iváncsa, Kulcs, Pusztaszabolcs, Velence) ivóvízellátásának fejlesztése új vízbázisra való áttéréssel, a vízkezelési kapacitás növelése és a technológia korszerűsítése mellett.

A fejlesztésre azért van szükség, mert a térséget ellátó regionális víziközmű-hálózat és az ercsi vízbázis (19 db kúttal) évtizedekkel korábban épült, a kutak a Duna medrével párhuzamosan, annak árterében, a lerakott szűrőkavicsrétegre lettek telepítve. Az üzembiztonság szavatolása, a hatékony és fenntartható működés biztosítása érdekében szükséges a vízbázis bővítése további 3 kút létesítésével az ercsi kúttelepen. Ezenkívül megépül 900 fm gerincvezeték, megvalósul a kétirányú nyomásfokozás Velence és Kulcs irányába külön mennyiségmérés kiépítésével, valamint új távvezetékek építése Kulcs, Velence, Beloiannisz és Besnyő irányába, összesen közel 25 km hosszúságban.

A hálózathoz kapcsolódóan új technológiai elemek és műtárgyak épülnek az alábbiak szerint:

  • új nyomásfokozó térszíni gépház és fertőtlenítő létesül Besnyő, Beloiannisz, Iváncsa, Adony és Pusztaszabolcs településeken;
  • glóbusz- és telephely-rekonstrukció történik Besnyő, Beloiannisz, Iváncsa és Adony településeken; továbbá
  • új mennyiségmérő műtárgy kerül kiépítésre Besnyő, Beloiannisz és Iváncsa településeken.

A projekt előrehaladása:

A 2022. 03. 21. és 2023. 12. 31. közötti időszakban a közbeszerzési eljárást követően a vállalkozóval kötött szerződés hatályba lépése után lezajlott a munkaterület átadás-átvételi eljárás a tervezési feladatok vonatkozásában. Ezután megkezdődött a vízjogi létesítési engedélyek és kiviteli tervek összeállítása és jóváhagyatása, továbbá a szükséges engedélyek beszerzése.

Utóbbiak birtokában az illetékes hatóság kiadta munkakezdési engedélyt a meglévő (DN 600 milliméter átmérőjű) vezeték mosatási csomópontjainak kivitelezése vonatkozásában.

Széchenyi 2020, Kohéziós Alap logó