A kedvezményezett neve: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

A projekt azonosítószáma: KEHOP-2.1.3-15-2022-00097

A projekt címe: A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés

A projekt összköltsége: 3 200 000 000 Ft

A támogatás összege: 3 200 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023. 11. 30.

A projekt célja:

A Balaton és térsége ivóvízminőségének fejlesztése, a térségbe többletvízmennyiség biztosítása, és a felszíni vízkivételi művek kiváltása, mely lehetővé teszi a Balaton-régió hosszú távú, fenntartható, gazdaságos ivóvízellátását.

A Balaton térségének megnyugtató ivóvízellátása jelen fejlesztési koncepció szerint egy komplex célrendszer keretében értelmezhető. A közvetlen cél Zala, Somogy, Veszprém, valamint Fejér megyék ivóvízbázisának bővítése, az ellátóhálózat fejlesztése oly módon, hogy:

1. a megoldás a meglévő karsztvízbázisokat csak a „regenerálódási” határukig terhelje;

2. fel kell tárni a jelenleg Magyarország által nem hasznosított, kihasználatlan vízbázisokat, melyeket be kell vonni az ivóvízellátásba, a Mura-kavicsterasz hasznosításával;

3. a jelenlegi költséges és a környezetet terhelő balatoni felszíni vízkivétel, valamint a karsztvizek kimerítése helyett a természetes, biológiai szűrési technológia továbbfejlesztett változatát célszerű alkalmazni;

4. a vízellátás üzemeltetési költsége a jelenleginél alacsonyabb költségszintre kerüljön, és az fenntartható legyen.

További cél, hogy

1. a Magyarország területén átfolyó édesvizeket, amelyekből Magyarország csak töredékmennyiséget hasznosít, nagyobb mértékben tartsuk vissza hazánk területén, felkészülve a klímaváltozásból adódó – már jelenleg is tapasztalt és –, várható aszályos időszakokra és a fokozódó vízigényekre;

2. a Balaton vízszintjének megtartása, a tó vízfeltöltésének mint állandóan rendelkezésre álló lehetőségnek a megteremtése;

3. a Balaton ivóvízmérlegének komplex javítása megújuló energiákra alapozva, a környezetben a lehető legkisebb beavatkozást téve; illetve

4. bővítve a vízhasználók körét, figyelembe véve a mezőgazdasági felhasználói igényeket is, felismerve ezzel annak jelentős többletjövedelem-termelő képességét – 25 000 ha öntözési igényt elismerve az öntözési lehetőségek alapjainak megteremtése.

 

Balaton és térsége vízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés tárgyú projekttel kapcsolatos kérdéseket a projekt azonosítószámának feltűntetésével a sajto@drv.hu e-mail-címre várjuk.