A BALATON ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZELLÁTÁSÁNAK MODERNIZÁCIÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ELŐKÉSZÍTÉS

A kedvezményezett neve: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.3-15-2022-00097

A projekt címe: A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés

A projekt összköltsége: 3 200 000 000 Ft

A támogatás összege: 3 200 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023. 11. 30.

A projekt célja:

A Balaton és térsége ivóvízminőségének fejlesztése, a térségbe többletvízmennyiség biztosítása, és a felszíni vízkivételi művek kiváltása, mely lehetővé teszi a Balaton-régió hosszú távú, fenntartható, gazdaságos ivóvízellátását.

A Balaton térségének megnyugtató ivóvízellátása jelen fejlesztési koncepció szerint egy komplex célrendszer keretében értelmezhető. A közvetlen cél Zala, Somogy, Veszprém, valamint Fejér vármegyék ivóvízbázisának bővítése, az ellátóhálózat fejlesztése oly módon, hogy:

1. a megoldás a meglévő karsztvízbázisokat csak a „regenerálódási” határukig terhelje;

2. fel kell tárni a jelenleg Magyarország által nem hasznosított, kihasználatlan vízbázisokat, melyeket be kell vonni az ivóvízellátásba, a Mura-kavicsterasz hasznosításával;

3. a jelenlegi költséges és a környezetet terhelő balatoni felszíni vízkivétel, valamint a karsztvizek kimerítése helyett a természetes, biológiai szűrési technológia továbbfejlesztett változatát célszerű alkalmazni;

4. a vízellátás üzemeltetési költsége a jelenleginél alacsonyabb költségszintre kerüljön, és az fenntartható legyen.

 

Megvalósításával ez a komplex víziközmű-fejlesztési projekt hozzájárul:

  • az érintett lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához, a 201/2001. (X. 25.) kormányrendeletben rögzített határértékek teljesítéséhez;
  • komplex szemlélet mentén a szennyvízelvezetés és -tisztítás, az ivóvízminőség-javítás, a víztakarékosság és az éghajlatváltozás kihívásaihoz való alkalmazkodáshoz;
  • a fenntartható vízgazdálkodáshoz; valamint
  • a víziközművek energetikai és üzemeltetési hatékonyságának növeléséhez.

 

Fontos hangsúlyozni, hogy

  • nem része a projektnek az elosztó hálózatokat és az új felhasználói bekötéseket érintő munkák tervezése és megvalósítása – a projekt keretében kizárólag egy korszerű regionális ivóvízvezeték-rendszer megépítésének tervezése és műszaki előkészítése történik meg;
  • nem része a projektnek a mezőgazdasági célú öntözővíz-ellátás biztosítása – a projekt keretében csak az öntözővíz vízkivételének lehetőségét vizsgálják meg a murai vízkivételnél, a karsztvízből történő öntözés lehetőségének megteremtése fel sem merült;
  • nem része a projektnek a Balaton vízpótlása, ugyanakkor a beruházás kedvezően hat majd a tó vízszintjére a jelenleg az ivóvíz előállításához szükséges felszíni vízkivételek megszűnése okán;
  • nem része a projektnek továbbá a Velencei-tó vízpótlása sem.

 

A Balaton és térsége vízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés tárgyú projekttel kapcsolatos kérdéseket a projekt azonosító számának feltüntetésével a sajto@drv.hu e-mail-címre várjuk. 

Széchenyi 2020, Kohéziós Alap logó