BÁLVÁNYOS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.2-15-2016-00007
A projekt címe: Bálványos Ivóvízminőség-javító Program
A projekt támogatási összege: 179 392 733 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 90%
A projekt befejezési dátuma: 2019. 10. 25

 

A projekt bemutatása:

A támogatási kérelem benyújtására 2016. 04. 18-án került sor, mely alapján 2016. 07. 27-én az irányító hatóság a projektet támogatásban részesítette. A megvalósításra konzorciumi együttműködési megállapodást kötött a DRV Zrt. és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 2016. 10. 15-én.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásokat az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. mint projektvezető lefolytatta.
A Bálványost ellátó ivóvízrendszert rákötötték a DRV Zrt. üzemeltetésében lévő Délkelet-balatoni Regionális Rendszerre (DKBRV). A DKBRV lecsatlakozási pontja a földrajzi adottságok alapján Kőröshegy településen létesült. Kőröshegy déli víztárolójánál (2x100 m3-es medence) nyomásfokozás épült ki a munkálatok során. Az átadott vizet egy DN100-as távvezetéken a Kőröshegy és Bálványos közötti újonnan létesített 20 m3-es magasponti tározóba, majd onnan egy D90-es távvezetéken gravitációsan Bálványos település ivóvízhálózatába vezették. Bálványos településen nyomáscsökkentő gyűrűszárral csatlakozik a meglévő ivóvízhálózat a Kossuth L. utcai DN100-as elosztó vezetékre.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Bálványos község közigazgatási területe volt.

A projekt megvalósításával Magyarország a csatlakozási szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően hozzájárult a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához. A projekt keretében végzett hálózati rekonstrukció mértéke nem haladta meg az elszámolható összköltség 20%-át.

Széchenyi 2020, Kohéziós Alap logó