A kedvezményezett neve: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

A projekt azonosítószáma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00009  

A projekt címe: Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás – Vízbázisvédelem és tudatos vízfelhasználás a klímaváltozás korában

A támogatás összege: 149 973 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2021. január 1.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. május 30.  


A projekt célja:

Az UNICEF és a WHO jelentése szerint mintegy 2,2 milliárd embernek nincs hozzáférése tiszta, iható ivóvízhez. A népességnövekedés, valamint a világgazdaság bővülése várhatóan exponenciálisan tovább fogja növelni a víz iránti keresletet, miközben a vízellátás egyre bizonytalanabbá válik. A klímaváltozás egyik elsődleges hatása a víz körforgásának globális és regionális módosulása, amelynek következményei világszerte óriásiak és egyenetlenek lehetnek – fogalmaz a Világbank 2016-os jelentésében. A vízzel összefüggő klímakockázatok és egyéb, az emberi tevékenységből adódó tényezők pedig – mint a túlhasználat, a közvetett és közvetlen vízszennyezés – a mezőgazdasági termelést, az energiaszektort, a városokat és a természetes környezetet is egyaránt jelentősen befolyásolni fogják.

Hazánkban az aszálygyakoriság növekedésének kockázata igen jelentős, a WWF szerint a jövőben gyakoribb és hosszabb száraz periódusokra számíthatunk. Valódi megoldást az aszályra való felkészülésben az hozhat, ha biztosítjuk vizesélőhelyeink jó állapotát.

A csapadékosabb időszakokban az árvizekkel érkező többletvizet ezekben az élő rendszerekben kell visszatartanunk, és gondoskodnunk kell ezeknek a vízbázisoknak a megóvásáról és tisztán tartásáról.

Célunk, hogy a megítélt támogatás nyújtotta lehetőségek révén megismertessük felhasználóinkat a már megvalósult vízbázisvédelmi, szennyvízelvezetéssel, -tisztítással és -kezeléssel kapcsolatos, az ivóvízminőség javítását célzó fejlesztésekkel és programokkal; elősegítve ezzel a környezettudatos, takarékos és felelős vízhasználóvá válásukat.

A projekt tartalmának bemutatása:

Pályázatunk központi eleme, a működési területünk egyik legnagyobb víznyerőhelyének számító Balaton vízgyűjtőjén, a Siófok–Törekiben található természetvédelmi területen és annak közvetlen szomszédságában a DRV Zrt. telephelyén kialakítandó VIZEK HÁZA ÉLMÉNYPARK (bemutatóterem, vizes játszótér és tanösvény) kiváló lehetőséget biztosít az ismeretanyagok élményszerzéssel megvalósuló átadására, szemléletformálásra.

A bemutatóterem mellett, mely szemléletformáló installációk és oktatási anyagok segítségével támogatja a tudásátadást, kialakításra kerül egy vizes játszótér, egy, a vízszűrők egyes rétegeit szemléltető mezítlábas tanösvény, valamint egy csapatépítésre is alkalmas tér. A bemutatótértől kicsit távolabb eső Töreki tanösvény (melyen a projekt keretében kialakításra került 4 új állomáshely) tanulmányi kirándulások szervezésére is lehetőséget biztosít a jövőben.

A projekt keretében társaságunk a szolgáltatási területén elhelyezkedő iskolák, óvodák és önkormányzatok számára is tervez programokat, illetve nyílt napokat szemléletformálási célzattal, ezen kívül különböző, vizes témájú pályázatokat is meghirdet. A környezetvédelmi világnapok alkalmával a cég munkatársai több helyszínre kitelepülnek és interaktív előadást, laborbemutatót tartanak, szóróanyagokat, kiadványokat terjesztenek. A DRV Zrt. ügyfélszolgálati pontjain is elérhetők lesznek a kiadványok, illetve online kvízek kitöltésére is lehetőséget biztosítunk. A cég a működési terület polgármesterei, intézményvezetői, valamint környezet, biológia és földrajz szakos tanárai számára ismeretterjesztő konferenciát, az iskolások számára vetélkedőt szervez.

A projekt keretében a társaság felhívja a figyelmet a korábbi KEHOP forrásokból megvalósuló, jelen projekt megvalósítási időszakában, vagy közvetlenül előtte záruló szennyvíz projektekre, melyeknek köszönhetően új településeken válnak elérhetővé a csatornahálózatok. Ezzel növekedhet a rákötések száma, mely hozzájárul vizeink jó állapotának megőrzéséhez.