1. Jogszabályi háttér

2. Szervezeti és működési szabályzat

3. Szervezeti és működési szabályzat archívum

4. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. közszolgáltatási területei:

1.    Ivóvíz-szolgáltatás

2.    Szennyvízelvezetés és -tisztítás

5. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatási díjai

6. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. hirdetményei

7. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. közleményei

8. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vizsgálatai, ellenőrzései

9. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

10. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. belső adatvédelmi nyilvántartása

11. Tájékoztató veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó személyéről


12. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt adatvédelmi felelőse:

  Szervezet:         Informatikai Osztály
  Név:                  Baricza Dóra
  Beosztás:          IT koordinátor
  Telefon:            84/501-122
  E-mail:              baricza.dora@drv.hu
 

13. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. tevékenységének tájékoztatója (angol)

14. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. kötelező statisztikai adatszolgáltatásának adatai

15. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ellátásért felelőssel kötött megállapodásai

16. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által szolgáltatott ivóvíz és tisztított szennyvíz laboradatai

17. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. műszaki adatai

18. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatán elektronikusan és telefonon elintézhető ügyek fajtája

19. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatásáért fizetendő (előzetes) díjkalkulátor

20. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által ellátott települések listája 2016

21. A DRV Zrt. működési területe térképen 2014, 2015, 2016

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény szabályozza a közadatok újrahasznosításának feltételrendszerét. A törvény szerint közadat az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az újrahasznosíthatóként értelmezett közadatait a honlapon közzéteszi. A honlapon közzétett közadatok nyilvánosak, bárki által hozzáférhetők és külön díj fizetése nélkül újrahasznosíthatók.