Cégbemutató leírás

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország területileg legnagyobb víziközmű szolgáltatójaként, a magyar állam és az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközműveket üzemelteti. Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyékben csaknem 400 település 850 000 lakosának ivóvízellátását, ipari és mezőgazdasági termelőüzemeinek vízellátását biztosítja a kezelésében lévő regionális kistérségi és helyi vízművek, ipari vízellátó rendszerek üzemeltetésével. Ezen kívül mintegy 200 településen, 460 000 lakos számára gondoskodik a keletkező szennyvizek elvezetéséről és kezeléséről.

Az éves ivóvíztermelés 43 millió m3, a szennyvíztisztításé 33 millió m3. A vízvezeték hálózat hossza 6 543 km, míg a csatornahálózaté 4 017 km.

A DRV Zrt. társvállalatok felé is szolgáltat ivóvizet, a Fejérvíz Zrt., a Bakonykarszt Zrt., a Tettye Forrásház Zrt., a Mohácsvíz Kft. és a Mezőföldvíz Kft. részére, valamint szennyvízátvétel is történik a Bakonykarszt Zrt.-től, a Mezőföldvíz Kft.-től és a KAVÍZ Kft.-től.

A Társaság központja Siófokon található. Kiterjedt szolgáltatási területén a fogyasztók ellátásáról üzemvezetőségek gondoskodnak. A DRV Zrt. mintegy 1 964 főt foglalkoztat, elsősorban mérnököket, vegyészeket, technológusokat, szakmunkásokat.

A DRV Zrt. a felhasználó érdekében fejlődő, hatékony víziközmű-szolgáltató, ahol a hatékonyság minden munkánk alapelve.

A Társaság működését meghatározó értékek:

  • az ügyfél mindig a központban van
  • munkatársaink felé elkötelezettek vagyunk
  • eredményeinket versenyképességükkel mérjük
  • szakmai tudásunk magas színvonalú
  • gondosan kezeljük a közösségi vagyont
  • csapatban dolgozunk
  • óvjuk környezetünket
  • felelősen veszünk részt a helyi közösség életében.

Cégtörténet

A vállalat történetének kezdete a század elejére tevődik. Az 1910 utáni években már több Balaton-parti település rendelkezett önálló vízművel, amelyek főleg néhány közintézmény ellátását szolgálták, a lakossági igényeket pedig közkifolyón keresztül elégítették ki. Siófok képviselőtestületének határozata alapján 1909-ben kezdték meg a vízmű építését.

1953-ig a vízmű községi tulajdonban volt, majd vállalattá alakult.

1960-ban a Somogy megyei Tanács ebből a vállalatból hozta létre a Dél-balatoni Víz- és Csatornamű Vállalatot.

1967-től Balatoni Vízművek néven szélesebb körű feladatokkal és ellátási területtel regionális vállalatként működött a cég.

A vállalat a jelenlegi tevékenységi körben és működési területen 1970-ben jött létre Dunántúli Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat (DRVV) néven, a Balatoni Vízművek jogutódjaként.

1980-ban Somogy megye kérésére fuzionált a korábban önálló vállalatként működő Somogy Megyei Víz- és Csatornaművekkel.

1986-tól a vállalat neve Dunántúli Regionális Vízművekre változik (DRV). Funkciója, ellátási felelőssége igazodik a régió dinamikus fejlődéséhez.

A Társaság 1993-tól Dunántúli Regionális Vízmű Rt. néven többségi állami tulajdonú (90%) részvénytársasági formában működik.

2000-ben dolgozói részvények kibocsátásával alaptőke emelésre került sor.

2003-ban a visszavásárolt dolgozói részvények újraértékesítése révén a működési területünkön található néhány helyi önkormányzat is az Rt. tulajdonosává vált.

A gazdasági társaságokról szóló törvény alapján 2006. március 13-tól kezdődően Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DRV Zrt.) néven folytatja tevékenységét. A tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja.