Vissza

SAJTÓKÖZLEMÉNY – Komoly büntetés jár az illegális vízvételezésért!

Siófok, 2019. április 15. – Tavasszal – a mezőgazdasági és az építési munkákkal összefüggésben – számos településen megnő a felhasználók vízigénye. Erre előzetesen fel kell készülni: időben tájékozódni kell, felmérni a várható vízigényt, és szabályszerűen eljárni a települési vízellátás zavartalan fenntartása érdekében. Mi a felhasználók teendője ilyen esetben?
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.

1.      Igénybejelentés és adategyeztetés

Többlet-vízigény felmerülésekor a felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot a DRV Zrt. területileg illetékes üzemvezetőségével, és tájékozódnia kell a település ivóvíz-hálózatának kapacitásáról, valamint arról, hogy a vízellátás biztonságának veszélyeztetése nélkül milyen mértékben teljesíthető a többlet-vízvételezés. Az illetékes üzemvezetőségek elérhetőségei a www.drv.hu/uzemvezetosegeink weboldalon, a Vízvételezéshez kapcsolódó elérhetőségek linkre kattintva megtalálhatók.

A vízvételezési kérelmet a vételezés tervezett időpontjánál legalább 2 héttel korábban, írásban kell benyújtani a DRV Zrt. felé, az egyeztetés során pedig tájékoztatni szükséges az ügyintézőt a vízvételezés céljáról, mértékéről, várható időtartamáról, valamint a vízvételezés módjáról.

2.      Engedélyezés és szerződéskötés

Amennyiben a felmerült vízvételezési igény biztosítható, a DRV Zrt. azt elsősorban az érintett üzemvezetőség telephelyén kialakított vízvételezési ponton keresztül, vagy a településen kijelölt tűzcsap igénybevételével teszi lehetővé. Ez egyedi vízvételezésnek számít, melyet a felhasználó és DRV Zrt. által írásban megkötött szerződés szabályoz, amely tartalmazza a vételezett víz díját, a mennyiség mérésének módját, és a vízvételezés egyéb feltételeit. Az aláírt szerződést egy esetleges ellenőrzés alkalmával fel kell tudni mutatni az illetékes hatóságoknak a vízvételezési jogosultság igazolására.

3.      Kockázatok

Fontos tudni, hogy a nem szabályos vagy illetéktelen közműhasználat súlyos jogi következményekkel járhat, mert következtében akár csőtörés vagy vízhiány is kialakulhat az adott településen, emellett fennáll a veszélye annak, hogy a tűzcsapok megsérülnek/megrongálódnak. Utóbbiak esetében figyelembe kell venni, hogy az oltóvíz rendelkezésre állása a tűzoltás szempontjából kiemelt jelentőségű, ezért a vízvételezések alkalmával a tűzcsapokra szerelvényeket kizárólag a DRV Zrt. dolgozói telepíthetnek.

A DRV Zrt. ezúton is felhívja tisztelt felhasználói figyelmét, hogy a fent leírtak szerint járjanak el többlet-vízvételezési igény esetén.Friss hírekért, aktualitásokért kövesse Facebook-oldalunkat is!