Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési
és- kezelési fejlesztés 4.


ÉKDU 4 - KEHOP-2.2.1-15-2015-00005


A projekt bemutatása

Üdvözöljük a "Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4.)” című projekt oldalán. Honlapunkon aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Balatonfűzfő központú szennyvízelvezetési agglomeráció: Balatonalmádi, Csopak, Felsőörs, Alsóörs, Lovas, Paloznak és Balatonfüred települések közigazgatási területe valamint Gárdony központú szennyvízelvezetési agglomeráció: Gárdony település közigazgatási területe.
A projekt a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. sz.táblázatában szerepel, a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A projekt címe: Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4.)
A szerződött támogatás nettó összege: 8 495 428 768 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 88.235665 %
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00005
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.01.09.

A projekt bemutatása

A projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a fejlesztésben résztvevő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon megoldja, ezzel a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vízminőség védelmét szolgálja. Az Önkormányzatok számára a szennyvíztisztítás korszerűsítése és fejlesztése elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának. A települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolják a fejlesztések szükségességét. Fontos gyakorlati cél, hogy a projekt ösztönözze a szennyvízközmű szolgáltatás minél nagyobb arányú igénybe vételét. A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep bővítése/korszerűsítése. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez. Az Balatonfűzfői szennyvízelvezetési agglomeráció a beruházás megvalósításával a 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben rögzített fejlesztési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. Fejlesztési célok: A Balatonfűzfő regionális szennyvíztisztító telep Balatonfűzfő településtől ÉK-i irányban a Királyszentistván 018 és 017/4 hrsz-ú ingatlanterületen helyezkedik el, továbbá a meglévő rács-és homokfogó műtárgy, valamint a telepet határoló kerítés átnyúlik a Királyszentistván 017/13 hrsz-ú területre. A balatonfűzfői telep Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Alsóörs, Lovas, Paloznak, Csopak, Felsőörs és Balatonfüred települések szennyvizeit gyűjti össze, mely a tisztítást követően a veszprémi Séd patakba jut. . Az érintett települések szennyvízcsatornázásának kiépítése 20-25 évvel ezelőtt kezdődött el a legsürgetőbb Balaton-parti területek kiépítésével. A még csatornázatlan területek elszórtan helyezkednek el a településeken. Az érintett településrészeken jelenleg a szennyvízelhelyezés közműpótló berendezések alkalmazásával van megoldva. Kisebb részben zárt szennyvíztárolók, nagyobb részben szikkasztó gödrök/medencék kerültek létesítésre. A meglévő szennyvíztisztító telep tisztítási technológiája és iszapkezelése részben működőképes, a tisztítás-technológia üzembiztonsága, szabályozottsága elégséges, az iszapvonal üzembiztonsága azonban nem kielégítő. Hidraulikai kapacitása alkalmas többletszennyvizek fogadására, a biológiai tisztítókapacitás azonban bővítésre szorul. A jelenlegi iszapvonal túlterhelt, bővítése szükségszerű. A szennyvíztisztító telepen a régi NKÖHSZ fogadó állapota nem kielégítő, csatornaiszap fogadására nincs lehetőség. Tekintettel a projekt keretében kivitelezendő csatornahálózat bővítésre, a szennyvíztisztító telep bővítése/fejlesztése műszaki szempontból elengedhetetlen. Balatonalmádi, Csopak, Felsőörs és Lovas települések nem minden településrésze rendelkezik csatornahálózattal, annak bővítése szükséges, a lakosság részére lehető legnagyobb arányban biztosítva a rákötési lehetőséget.

A fejlesztés az alábbiakat foglalja magába:

1. Szennyvízkezelés

2. Hálózatépítés – szennyvízelvezetés:

A Gárdony központú szennyvízelvezetési agglomeráció a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése feladattal érintett az alábbiak szerint:

1. szennyvízkezelés


Események


A rovat feltöltés alatt.