KEOP-7.9.0/12-2014-0030 Regionális Vízmuvek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztések projekt elokészítése KEOP-7.9.0/12-2014-0001 Szennyvíziszap hasznosítása az öt Regionális Vízmuben fejlesztési projekt elokészítése

 Nyomtatóbarát verzió  
Házi vezetékhálózat meghibásodása

Ebben a rovatban a szolgáltatási pont után található, így a Felhasználó tulajdonában és érdekkörébe tartozó víz- és/vagy szennyvíz vezetékhálózat meghibásodásával összefüggő ügyintézést mutatjuk be.


Jelmagyarázat

Információ, tájékoztató a honlapon

Telefonon tájékoztatás kérhető

E-mailben küldhető

Személyesen intézhető

Postai levélben intézhető

Ügyintézés során időpont-egyeztetés szükséges

Fénykép készül a fogyasztási helyen

Az ikonokra/linkekre kattintva,

bővebb információt talál.

A Szolgáltató felelőssége, illetve karbantartási és javítási kötelezettsége, valamint az esetlegesen bekövetkező károkért történő felelősségvállalási kötelezettsége az ún. szolgáltatási pontig terjed.

Ez a határpont ivóvíz-szolgáltatás esetében – a közterület felől nézve – a bekötési mérőt (főmérőt) követő, még a vízmérési helyen („vízmérő aknában”) található első elzáró szerelvény vízmérő felőli csatlakozási síkjában, ennek hiányában a vízmérőt követő 10 cm hosszúságú vezetékszakasz végpontjában van. Ettől a ponttól kezdődően már magántulajdonban lévő házi ivóvízhálózatról beszélünk, így a javítási, karbantartási kötelezettség az ingatlantulajdonost, társasháznál a lakóközösséget terheli.

A szennyvízszolgáltatás esetében a szolgáltatási pont a szennyvíz bekötővezetéknek a Felhasználó felőli végpontja.

Az Általános szerződéses Feltételek (ÁSZF) alapján a Felhasználó köteles az ingatlan vízellátását és szennyvízelvezetését szolgáló berendezések állapotát rendszeresen - havonta - ellenőrizni, a tulajdonában álló berendezések karbantartásáról gondoskodni, továbbá az észlelt rendellenességeket a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.

A házi ivóvízhálózat havi ellenőrzésének legegyszerűbb módja, hogy miután az épületekben és kertben lévő minden csapot gondosan elzárt, megfigyeli a vízmérőt. Ha nincs meghibásodás a házi vezetékszakaszon, akkor a vízmérőn lévő csillagkerék és számlálókerekek nem mozoghatnak. A meghibásodások következményeként felmerülő kiugró számlák elkerülése érdekében ezt a néhány percet érdemes havonta az ellenőrzésre szánni!

Ellenőrzés hiányában gyakori eset, hogy a házi vízvezeték hálózat meghibásodik, és az átlagfogyasztást meghaladó vízmennyiség a talajba szivárog el. Amennyiben a Felhasználó szennyvíz-szolgáltatást is igénybe vesz, a szennyvízcsatorna hálózatot nem terhelő, átlag feletti mennyiség után nem kell csatornahasználati és vízterhelési díjat fizetni.

Az ügyintézés menete a következő:

1.       A házi vízvezeték vagy szennyvízvezeték hálózat meghibásodását a partnerazonosító szám, a fogyasztási hely címének és az ügyintézéshez használható telefonszám megadásával az alábbi csatornák egyikén jelentheti be:2.       Ügyfélszolgálati munkatársaink ellenőrzik, hogy a fogyasztási hely a nyilvántartásban milyen besorolással rendelkezik.

a, Amennyiben a fogyasztási helyen csak ivóvíz-szolgáltatást biztosít társaságunk, akkor helyszíni kivizsgálást nem végzünk, mivel a havi ellenőrzési kötelezettség alapján a Felhasználónak havonta ellenőriznie kell a házi ivóvízhálózatát, illetve a vízmérőaknát. A házi ivóvízhálózaton észlelhető hibák feltárása és szakemberrel történő kijavíttatása a Felhasználó feladata.

A szolgáltatott vízmennyiség ellenértékét ki kell fizetni. Az átlagfogyasztást jelentősen meghaladó számla esetében természetesen részletfizetési kedvezmény igényelhető, melyet a rögzített feltételek alapján bírál el társaságunk.

b, Amennyiben az ingatlan szennyvízbekötéssel is rendelkezik, az ügyfélszolgálati ügyintézőnk időpontot egyeztet Önnel helyszíni kivizsgálásra, melynek célja, hogy jegyzőkönyvben és fotókon rögzítsük, hogy az elfolyt, átlag feletti vízmennyiség a szennyvízhálózatot nem terhelte.3.       A kivizsgáló csoportunk fényképes igazolvánnyal rendelkező munkatársa az egyeztetett időpontban elvégzi a helyszíni kivizsgálást a Felhasználó vagy írásos meghatalmazással rendelkező megbízottja jelenlétében.


Munkatársunk elkészíti a jegyzőkönyvet és a fotókat. Fontos, hogy a kivizsgálás során munkatársunknak meg kell tudnia győződni arról, hogy a meghibásodás valóban bekövetkezett, annak elhárítása megtörtént, és a hiba fennállása során elfolyt vízmennyiség a szennyvízelvezető hálózatot nem terhelte. Ez azt jelenti, hogy a javítás helye a kivizsgálás időpontjában nem lehet eltakarva.

4.       A jegyzőkönyv és fotók alapján az ügyfélszolgálatos munkatársak szükség szerint módosítják az elszámolást. Erre akkor kerül sor, ha az elfolyt vízmennyiség a csatornahálózatot nem terhelte, és az ingatlan csatornabekötéssel, valamint csatornadíj elszámolással rendelkezik. Ha ezek a feltételek teljesülnek, és kimutatható a megelőző időszak átlagfogyasztása feletti fogyasztás (mennyiség), akkor a meghibásodást megelőző időszak átlagfogyasztása feletti csatornahasználati és vízterhelési díjat töröljük, jóváírjuk.  

Az átlagfogyasztás felett jóváírandó mennyiséget a következőképpen számítjuk ki:

5.      Fentiekről a Felhasználót minden esetben írásban értesítjük és az elszámolás módosítása esetén a válaszlevéllel együtt megküldjük a jóváíró számlát is.
A rovat további cikkei:


Készítette: Wildom.