KEOP-7.9.0/12-2014-0030 Regionális Vízmuvek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztések projekt elokészítése KEOP-7.9.0/12-2014-0001 Szennyvíziszap hasznosítása az öt Regionális Vízmuben fejlesztési projekt elokészítése

 Nyomtatóbarát verzió  
Eltérő számlafogadó, bérlő felvétele

Ebben a rovatban az eltérő számlafogadó, bérlő felvételének ügyintézési menetét mutatjuk be.


Jelmagyarázat

Információ, tájékoztató a honlapon

Honlapon letölthető dokumentum

E-mailben küldhető

Telefonon tájékoztatás kérhető

Személyesen intézhető

Postai levélben intézhető


Eltérő számlabefogadó: A szolgáltatási szerződéssel rendelkező Felhasználó által megjelölt/meghatalmazott természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, mely az egyéb jogcímen használt fogyasztási helyre készített számlákat fogadja megadott levelezési címén.

Ennél az ügytípusnál érintett szerződéses adatváltozások köre:

Az eltérő számlafogadó, bérlő felvételének ügyintézési menete:

1.       A Felhasználó a tulajdonában lévő fogyasztási helyre az alábbi csatornák egyikén kérheti az eltérő számlafogadó felvételét az e célra rendszeresített Adatváltozás bejelentő formanyomtatványon, vagy az ügyfél és az új számlafogadó által is aláírt nyilatkozaton a szükséges azonosító adatok (pl. partnerazonosító szám, új számlafogadó neve, levelezési címe, az elhatároló mérőállás, az átadás időpontja, stb.) megadásával:Minden esetben szükséges a számlafogadó személyében beállt változást, egyéb használati jogot igazoló okirat (pl. bérleti szerződés, társasházi közös képviselő váltásról jegyzőkönyv, halotti anyakönyvi kivonat stb.) másolatának csatolása az adatváltozás bejelentőhöz/Felhasználói nyilatkozathoz. A mellékelt okirat(ok) másolatán törölhető, kitakarható minden, szerződéskötéshez nem szükséges személyes adat (pl. bérleti szerződés esetén a bérleti díj összege, stb.).

2.        A DRV Zrt. az átadott/beküldött dokumentumok alapján elvégzi az adatok módosítását, amennyiben ahhoz minden szükséges adat rendelkezésére áll. Társaságunk hiánypótlásként további dokumentumok benyújtását is kérheti, amennyiben az eltérő számlafogadó felvételéhez szükséges információk nem állnak rendelkezésre!

Bérleti szerződés esetén a módosítással egyidejűleg a Felhasználó (tulajdonos) számára záró számlát állítunk ki. Ezzel egy időben elkészítjük, és megküldjük ügyfeleinknek a háromoldalú szolgáltatási szerződést (1. Szolgáltató 2. Tulajdonos – Felhasználó 3. Bérlő – eltérő számlafogadó).3.        A Felhasználónak a záró mérőállásig rendeznie kell az esetleges számlatartozását. A mind két fél által aláírt szolgáltatási szerződést postai úton vissza kell küldeni / le kell adni a DRV Zrt. Ügyfélszolgálatának.Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a szerződésmódosítással nem járó adatváltozások (pl.: levelezési cím, fizetési mód, bankszámlaszám, telefonszám, e-mailcím), illetve a tulajdonosváltozás miatti átírások nem ebbe az ügytípusba tartoznak!


A rovat további cikkei:


Készítette: Wildom.