KEOP-7.9.0/12-2014-0030 Regionális Vízmuvek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztések projekt elokészítése KEOP-7.9.0/12-2014-0001 Szennyvíziszap hasznosítása az öt Regionális Vízmuben fejlesztési projekt elokészítése

 Nyomtatóbarát verzió  
Új szennyvízbekötés létesítése

Ebben a rovatban a szennyvízbekötés létesítésének ügyintézési menetét mutatjuk be.


Jelmagyarázat

Információ, tájékoztató a honlapon

Telefonon intézhető vagy tájékoztatás kérhető

E-mailben küldhető

Postai levélben intézhető

Személyesen intézhető

Letölthető dokumentum

Ügyintézés során időpont-egyeztetés szükséges

Külön díj fizetendő a szolgáltatásért


A szennyvízbekötés létesítésével kapcsolatban részletes tájékoztatást az ikonokra kattintva talál.

Amennyiben ingatlanának bekötővezetéke nem a szennyvízelvezető törzshálózattal együtt épült ki, akkor szaktervezői jogosultsággal rendelkező mérnökkel tervet kell készíttetnie a bekötésről.

Amennyiben az ingatlan szennyvíz bekötővezetéke a szennyvízelvezető törzshálózattal együtt épült ki és csak a házi vezetékhálózattal való összekötése történik egy későbbi időpontban, akkor nem kell külön tervet készíttetnie a bekötésről.

A)     Tervköteles szennyvízbekötés

B)      Nem tervköteles szennyvízbekötésA) Tervköteles szennyvízbekötés

Amennyiben ingatlanának bekötővezetéke nem a szennyvízelvezető törzshálózattal együtt épült ki, akkor szaktervezői jogosultsággal rendelkező mérnökkel tervet kell készíttetnie a bekötésről.

A tervköteles szennyvízbekötés ügyintézésének részletes menete a következő:

1.       Előzetes tervegyeztetés – közműegyeztetés

A tervezett szennyvízbekötés megvalósíthatóságának vizsgálata, a műszaki előírások személyes egyeztetése a területileg illetékes Üzemeltetési Üzemvezetőségen tehető meg hétfőn és szerdán 8.00-tól 14.00-ig. Az Ön fogyasztási helyén illetékes üzemvezetőségünk elérhetőségeit megtalálja honlapunkon, illetve felvilágosítást kérhet ügyfélszolgálatunktól.

Az előzetes tervegyeztetés díját befizetheti a DRV Zrt. ügyfélszolgálatától beszerzett készpénzátutalási megbízásokon (csekk), vagy átutalhatja az összeget társaságunk 11743040-20056780-00000000 számú bankszámlaszámára. Mindkét esetben kérjük, hogy amennyiben már rendelkezik felhasználó azonosító számmal (10 számjegyű szám), akkor azt tüntesse fel a csekken, illetve átutalási megbízáson!

2.       Tervengedélyezés megrendelése

Szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített tervdokumentációt kell benyújtania ügyfélszolgálatunknak 3 eredeti példányban személyesen vagy postai úton.

A tervengedélyezést a kitöltött formanyomtatvány benyújtásával kezdeményezheti az előírt dokumentummellékletek csatolásával. A tervengedélyezés díját befizetheti csekken, vagy átutalhatja társaságunk bankszámla számára. A befizetésről szóló igazolást (csekkmásolat, banki teljesítési igazolás másolat) csatolja a megrendelő formanyomtatványhoz.

3.       Tervengedélyezés

A DRV Zrt. a benyújtott tervdokumentációt a jogszabályban meghatározott határidőn belül véleményezi és

 

4.       A terv DRV általi engedélyezését követően az alábbiakról kell gondoskodnia:


5.       Szennyvízbekötés a DRV szakfelügyelete mellett

Az Ön által megbízott külső vállalkozó elvégzi a bekötést a leegyeztetett időpontban Társaságunk szakfelügyelete mellett. A Felhasználó vagy meghatalmazottja jelenlétében a DRV munkatársa rögzíti a vízmérő(k) állását, melytől a csatornaszolgáltatás ellenértékét fizetnie kell a Felhasználónak.

6.       Adatok rögzítése a DRV nyilvántartásában

A DRV Zrt. ügyfélszolgálata rögzíti a szennyvízbekötés bizonylatán szereplő adatokat a nyilvántartásban és a továbbiakban a vízmérőn mért fogyasztás után csatornahasználati díjat és vízterhelési díjat is szerepeltetünk a számláinkban az igénybe vett csatornaszolgáltatás után.


B) Nem tervköteles szennyvízbekötés

Amennyiben az ingatlan szennyvíz bekötővezetéke a szennyvízelvezető törzshálózattal együtt épült ki és csak a házi vezetékhálózattal való összekötése történik egy későbbi időpontban, akkor nem kell külön tervet készíttetnie a bekötésről.

A nem tervköteles szennyvízbekötés ügyintézésének részletes menete a következő:

1.       Megrendelés szennyvízbekötés létesítésére

A szennyvízbekötést az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell megrendelnie. A helyi önkormányzat, illetve víz- és csatornamű társulat nyilatkozatával ellátott megrendelőt küldje be ügyfélszolgálatunknak postai úton vagy e-mailben. A megrendelőt ügyfélszolgálati irodáinkban/információs pontjainkon is leadhatja.

2.       Megrendelés jóváhagyása a DRV részéről, szolgáltatási szerződés megküldése

Társaságunk postai úton megküldi Önnek a csatornaszolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szerződést, melynek 1 példányát kérjük jutassa vissza ügyfélszolgálatunknak.

3.       Szolgáltatási szerződés visszaküldése, szennyvízbekötés szakfelügyelet megrendelése, időpont-egyeztetés
 


4.       Szennyvízbekötés üzembe helyezése a DRV szakfelügyelete mellett

Az üzembe helyezés során DRV Zrt. munkatársai az ingatlanán leellenőrzik, hogy a szennyvíz bekötés kiépítése az előírásoknak és a jóváhagyott terveknek  megfelelően lett-e elvégezve. Amennyiben igen, elvégzik az üzembe helyezést. A Felhasználó vagy meghatalmazottja jelenlétében a DRV munkatársa rögzíti a vízmérő(k) állását, melytől a csatornaszolgáltatás ellenértékét fizetnie kell a Felhasználónak.

Nem megfelelőség esetén viszont a szabálytalanságok javítása és új időpont egyeztetése szükséges, a kiszállás díját pedig a DRV Zrt. kiszámlázza Önnek. Amennyiben a házi vezetékhálózatot nem a szabványban előírt anyagból készítteti el (KG-PVC, KGEM), az üzemvezetőség szakemberének jelenlétében víztartási próbát szükséges a hálózatán elvégeztetnie.

5.       Adatok rögzítése a DRV nyilvántartásában

A DRV Zrt. ügyfélszolgálata rögzíti a szennyvízbekötés bizonylatán szereplő adatokat a nyilvántartásban és a továbbiakban a vízmérőn mért fogyasztás után csatornahasználati díjat és vízterhelési díjat is szerepeltetünk a számláinkban az igénybe vett csatornaszolgáltatás után.


A rovat további cikkei:


Készítette: Wildom.