KEOP-7.9.0/12-2014-0030 Regionális Vízmuvek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztések projekt elokészítése KEOP-7.9.0/12-2014-0001 Szennyvíziszap hasznosítása az öt Regionális Vízmuben fejlesztési projekt elokészítése

 Nyomtatóbarát verzió  
Minőségpolitika


MINŐSÉGPOLITIKA

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. működési területén a víz- és csatornaszolgáltatás meghatározó elemének a minőséget és az ellátás biztonságát tekinti. Társaságunk valamennyi munkavállalója elkötelezte magát a minőség és a folyamatos tökéletesítés mellett valamennyi víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos működési folyamatra. Fő tevékenységünk mellett törekszünk szolgáltatásaink körének bővítésére, hogy megfelelhessünk a folyamatosan változó fogyasztói és a piaci elvárásoknak.

Célunk, hogy tevékenységünkkel biztosítsuk szolgáltatásaink egyenletes minőségét és megfeleljünk a vevőink által meghatározott és elvárt igényeknek. Ennek érdekében minden munkatársunk elkötelezi magát a következőkre:

A minőségirányítás cégünk vezetésének és minden munkatársának kiemelt feladata és felelőssége. Ezért minden munkatársunk felelős saját munkája minőségéért, folyamatos fejlődéséért, és úgy dolgozik, hogy hozzájáruljon fogyasztóink, partnerink és tulajdonosaink elégedettségéhez.

Tevékenységünk középpontjában a vevő áll. Törekszünk arra, hogy vevőink igényeinek maradéktalanul megfeleljünk. Igényeiknek megfelelően fejlesztjük szolgáltatásainkat és technológiánkat, működési rendszerünket.

Fontosnak tartjuk beszállítóinkkal a kölcsönös jó kapcsolat kialakítását, törekszünk a minden érdekelt számára előnyös hosszú távú együttműködési kapcsolatok kialakítására.

Támogatjuk és megköveteljük a korszerű szakmai ismeretek elsajátítását és alkalmazását. Rendszeres és szakmai minőségügyi képzéssel, oktatással, és folyamatos tájékoztatással biztosítjuk a munkatársak felkészültségét.

Kiemelten kezeljük a környezet megóvását, a munkavállalók munka- és egészségvédelmét, a vízellátás biztonságát, melyek megvalósítása érdekében folyamatosan kiterjesztjük és fejlesztjük az ezekkel kapcsolatos minőségirányítási rendszereinket.

Mindezek érdekében kialakítjuk, működtetjük és továbbfejlesztjük az integrált minőségirányítási rendszer személyi, tárgyi, kommunikációs és módszertani feltételeit. Minőségcéljaink elérése érdekében folyamataink működését az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerbe, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszerbe, az ISO 22000 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerbe, és az ISO 17025 szerinti laboratóriumi minőségirányítási rendszerbe foglaljuk.

Korszerű minőségirányítási eszközök alkalmazásával törekszünk a szervezeti kiválóság elérésére, szolgáltatásainkkal hírnevet, megbecsülést és megérdemelt eredményt kívánunk elérni. Elkötelezetten végzett minőségi munkával hozzájárulunk a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. alapvető céljának eléréséhez:

Kiérdemelni fogyasztóink, tulajdonosaink és dolgozóink megelégedését!

2010
Készítette: Wildom.