Nyomtatóbarát verzió  
A DRV Zrt. mérlegadatai

A DRV Rt. 1993 óta részvénytársasági formában működik. 2006. március 13-tól kezdődően Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DRV Zrt.) néven folytatjuk tevékenységünket. Ebben a rovatban megtalálja a 2013. év mérlegadatait, míg az archívumban az előző évek Közgyűlés által elfogadott mérlegeit.



2013. évi mérlegadatok

 

 


Eszközök (aktívák)







(adatok E Ft-ban)







(adatok E Ft-ban)







2012. év


2013. év


A)






Befektetett eszközök






69 327 133




68 870 199




 






I. Immateriális javak






801 605






748 749






 






II. Tárgyi eszközök






68 364 887






68 062 800






 






III. Befektetett pénzügyi eszközök






160 641






58 650






B)






FORGÓESZKÖZÖK






7 749 847






9 142 406






 






I. Készletek






3 817 242






4 330 495






 






II. Követelések






3 193 904






3 888 905






 






III. Értékpapírok






266 880






272 100






 






IV. Pénzeszközök






471 821






650 906






C)






AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK






108 075






159 251



 






Összesen:






 77 185 055






78 171 856














Források (passzívák)






(adatok E Ft-ban)






(adatok E Ft-ban)






2012. év






2013. év






D)






SAJÁT TŐKE






7 440 731






4 974 867






 






I. Jegyzett tőke






4 440 000






4 440 000






 






II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke






0






0






 






III. Tőketartalék






2 355 587






2 355 587






 






IV. Eredménytartalék






961 550





688 016






 






V. Lekötött tartalék






173 903






277 816






 






VI. Értékelési tartalék






0






0






 






VII. Mérleg szerinti eredmény






-590 309






-2 786 552






E)






CÉLTARTALÉK






 763 820






610 853






F)






KÖTELEZETTSÉGEK






64 912 395






69 047 574



 






I. Hosszú lejáratú kötelezettségek






61 321 294






64 765 261






 






II. Rövid lejáratú kötelezettségek






 3 591 101






4 282 313






G)






PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK






4 068 109






5 538 562






 






Összesen:






77 185 055






78 171 856












A rovat alrovatai:



Készítette: Wildom.