Nyomtatóbarát verzió  
Általános műszaki és gazdasági adatok

Az alábbi táblázatban Társaságunk 2014. évi legfontosabb műszaki és gazdasági adatait olvashatják.


 

2014

Közműves ivóvízellátásban részesülő állandó lakosság száma (ezer fő)

810

Csatornaszolgáltatásban részesülő állandó lakosság száma (ezer fő)

550

Az ellátott terület összes lakossága (ezer fő)    

814

Ivóvízellátásban részesülő települések száma

382

Szennyvízszolgáltatásban részesülő települések száma

187

Ivóvízbekötések száma a DRV Zrt. működési területén           

328 830

Csatornabekötések száma a DRV Zrt. működési területén                                

227 434

Napi ivóvíztermelő kapacitás (ezer m3/nap)

440 670

Ivóvíztermelő vízbázisok száma

292 

Vízvezeték hálózat hossza (km)

6 391

Ivóvíztárolóink össztérfogata (ezer m3):

274 500 

Termelt ivóvíz (ezer m3 / nap)

40 784

Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3)

186

Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3)

5 013

Végső felhasználók számára értékesített ivóvíz (ezer m3)

23 045

Napi szennyvíztisztító kapacitás (ezer m3/nap)

148 880 

Csatornahálózat hossza (km)

3 999

Szennyvízátemelők száma:

936 

Szennyvíztisztító-telepek száma:

58 

Kiszámlázott szennyvíz (ezer m3)

15 446

Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3)

35 355 

Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3)         

35 355 

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)

1 975

Egy főre jutó vállalati átlagkereset (Ft/fő/hó) (várható)

243.803.-

A Magyar Közlöny 2009. augusztus 22-i számában megjelent a Kormány 175/2009. (VIII. 29.) számú rendelete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről. A rendelet hatálya kiterjed a DRV Zrt.-re mint a Magyar Állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságra is. A rendelet végrehajtásaként a DRV Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé:

Vezetői adatok 2015.03.03.

Archívum:

Vezetői adatok 2015.02.24.

Vezetői adatok 2015.01.09.

Vezetői adatok 2014. 03. 21.

 Vezetői adatok 2013.04.09.

 Vezetői adatok 2012. 08.10.

Vezetői adatok 2012 .05.18

Vezetői adatok 2012 .01. 06

Vezetői adatok 2011. 10. 14.

Vezetői adatok 2011. 06. 14.

Vezetői adatok 2011. 01. 19.

Vezetői adatok 2013.03.14.

Vezetői adatok 2014.02.18.

Vezetői adatok 2013.01.28

 A 2009. évi CXXII. törvény, azaz a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény végrehajtásaként a DRV Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé: Közzétételi összesítő 2010. 03.01.
Készítette: Wildom.