Nyomtatóbarát verzió  
Aktuális tájékoztatóink

Ebben a rovatban aktuális tájékoztatóinkat olvashatja. Amennyiben korábbi tájékoztatónkat keresi, akkor kattintson a felső, vízszintes menüsorban található "Archív tájékoztatóink" linkre.


Fogyasztóvédelmi referensek

A jogszabályi előírásokat követve módosította számlaképét a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Hirdetmény

Új számlakép bevezetése

Házi szennyvízátemelők üzemeltetése

Ünnepi nyitva tartás az ügyfélfogadó irodákban

Kadarkút település szennyvízközmű beruházás

Kaposmérő település szennyvízközmű beruházás

Megváltozik a résszámlák postázásának a rendje

Rezsicsökkentés

A DRV Zrt. számlavezető pénzintézete és bankszámla-száma megváltozott

A nyári hőségben sincs vízhiány a DRV szolgáltatási területén

Fagy elleni védekezés, víztelenítés

Számlahírlevél: Szorosabb együttműködés a víziközmű törvény alapján

Kedvezményes csatornarákötési akció

Kedvezményes mellékmérő plombálási akció a DRV Zrt.-nél

Ügyfélszolgálati Irodák nyitvatartása munkanapok változása miatt

Felhívás mérőállás bejelentésére százalékos locsolási kedvezményhez

Védekezzünk a csalók, trükkös lopások ellen!

Mérőcsere ideiglenes felfüggesztése a hideg időjárás miatt

A 2012. évi első számla mellé csatolt hírlevél, fogyasztói tájékoztató

Módosított fizetési határidő a később kiállított számlák kapcsán

ÁFA változás 2012. január 1-jétől

Váltson e-számlára és nyerjen egy laptopot!

Környezetvédelem tudatos fogyasztói magatartással - E-számla

Fejlesztések, eredmények az ügyfélkiszolgálásban

Megújult az ügyintézés menüpont

Idényfogyasztók vízmérő-leolvasása, számlázása

Új tágas, ügyfélbarát ügyfélszolgálati iroda Siófokon

 


Fogyasztóvédelmi referensek

A DRV Zrt. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény előírásainak megfelelően fogyasztóvédelmi referens feladatok elvégzésre adott ki megbízást:

Tóth Zsófia, kiemelt ügyfél menedzser

Ilyés Erzsébet, személyes ügyfélfogadó ügyintéző és

Szegletné, Dr. Nagy Éva, ügyfélszolgálati főmunkatárs részére.

A fogyasztóvédelmi referensek elérhetősége a megszokott ügyfélszolgálati kommunikációs csatornákon keresztül lehetséges.
A jogszabályi előírásokat követve módosította számlaképét a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Siófok, 2014. március 3.- Januártól az újonnan életbe lépett törvényrendelet szerint új számlaképpel küldi felhasználóinak számlaleveleit a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. A változás célja, hogy megkönnyítse a számlák közötti eligazodást a lakosság számára. Az új számlaképpel a márciusban postázott levelekben találkozik a Felhasználó először.

A 2013. évi CLXXXVIII. törvény szerint januártól minden közüzemi szolgáltatónak egységes számlakép alkalmazásával kell tájékoztatnia felhasználóit fizetési kötelezettségeikről. A közüzemi számlák értelmezését könnyítendő, a különböző szolgáltatások számláinak felépítése azonos, csak színükben térnek el egymástól. A víziközmű társaságok - így DRV Zrt. is - a jövőben a számla első oldalán kék színű mezőket alkalmaz. A számlaképeken továbbra is szerepel a kiemelt rezsitájékoztató mező, amelyben megjelenik a rezsicsökkentés által megtakarított összeg, így segítve a felhasználók tájékozódást. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. fontosnak tartja, hogy felhasználóit megfelelően tájékoztassa, ezért az első számlákhoz magyarázó kiadványt is mellékelt az új számlaképekkel kapcsolatosan. Az új számlaképpel a márciusban postázott levelekben találkozik a Felhasználó először.

A megszokott számlázási ütemtől eltérő számlázást a Társaságnál folyó informatikai fejlesztések elhúzódása okozta.

Felhasználóinktól ezúton is elnézést kérünk, és köszönjük türelmüket! 


Hirdetmény

A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u.7. ) Közgyűlése, az 1/2013. (XII.19.) számú határozatában döntött a társaság alaptőkéjének felemeléséről. A közgyűlési határozat alapján a társaság alaptőkéje 4.440.000.000 Ft-ról, azaz négymilliárd-négyszáznegyvenmillió forintról, 4.540.000.000 Ft-ra, azaz négymilliárd-ötszáznegyvenmillió forintra változik.Új számlakép bevezetése


A lakossági Felhasználóink számára 2014. január 1-jétől új, egységes közmű-szolgáltatói számlakép kerül bevezetésre a 2013. évi CLXXXVIII. törvény alapján.

Az új számlakép jogszabályi előírásoknak megfelelő kidolgozása folyamatban van, ezért a január hónapban esedékes rész- és elszámoló számlák későbbi időpontban kerülnek kiküldésre.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

További kérdés esetén munkatársaink készséggel állnak Felhasználóink rendelkezésére az alábbi elérhetőségek egyikén:

Info vonal: 06-40-240-240

Posacím: DRV Zrt. Ügyfélszolgálat 8601 Siófo,k Pf. 888.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@drv.hu.

Weboldal: www.drv.hu
Házi szennyvízátemelők üzemeltetése


Tisztelt Felhasználónk!

Amennyiben az Ön felhasználási helyén a szennyvíz közcsatornába történő bevezetése házi szennyvíz beemelő szivattyú alkalmazásával került kialakításra, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatást!

Amennyiben az Ön felhasználási helyén a szennyvíz közcsatornába történő bevezetése házi szennyvíz beemelő szivattyú alkalmazásával került kialakításra, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatást!

A 458/2013. (XII. 2.) Kormány rendelettel módosított, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Kormány rendelet alapján a szennyvízelvezető törzshálózathoz csatlakoztatott házi szennyvízátemelők üzemeltetését jövőben a víziközmű szolgáltatónak kell végezni, melynek feltétele, hogy a felek átadás-átvételi eljárást folytassanak le legkésőbb 2014. február 28-ig.

A víziközmű-szolgáltatónak 2013. december 31-ig fel kell hívni az érintett felhasználók figyelmét arra, hogy igénybejelentéssel és időpont egyeztetéssel éljen a 2014. február 28-ig lefolytatandó átadás-átvételi eljárásra vonatkozóan.

Fent hivatkozott jogszabály alapján, amennyiben a rendeletben biztosított kedvezményekkel élni kíván, Önnek be kell jelentenie társaságunk felé a szennyvíz beemelőjére (házi kisátemelőjére) vonatkozó átadási igényét írásban, vagy telefonon, hogy annak átvétele legkésőbb 2014. február 28-ig megtörténhessen.

Kérjük, hívja a 06-40-240-240 számon Ügyfélszolgálatunkat, és a 7 menüpontot választva egyeztessen egy Önnek is megfelelő időpontot.

Kérjük szíves együttműködését a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki állapot kialakításában, hogy szolgáltatásunkat a jövőben is zavarmentesen, megelégedésére vehesse igénybe.

Siófok, 2013. december 17.

Tisztelettel:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Az alábbi elérhetőségek egyikén állunk szíves rendelkezésére:

postacím: DRV Zrt. ügyfélszolgálat, 8601 Siófok, Pf.: 888

e-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu

infovonal: 0640/240-240


Az ügyfélszolgálat ünnepi nyitva tartása

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy az ünnepi nyitva tartás keretében 2013. december 24-től december 31-ig ügyfélszolgálati ügyintézőink - beleértve személyes ügyfélszolgálati irodáinkat és információs pontjainkat, valamint a DRV INFO Vonalat - nem elérhetőek.

A DRV INFO Vonalon (06 40 240 240) a műszaki hibabejelentés az 1-es, a mérőállás bejelentés a 2-es, és a folyószámla egyenleg lekérés a 3-as menüpontban az ünnepek alatt is a nap 24 órájában működik.

Tájékoztatónkat az ünnepi nyitvatartás rendjéről az alábbi linken is meghallgathatják: munkaidőben, munkaidőn kívül.

2014. január 2-tól a hét minden munkanapján újra állunk Felhasználóink rendelkezésére.

Valamennyi ügyfelünknek és partnerünknek békés karácsonyt, és boldog új évet kívánunk a DRV Zrt. minden dolgozója nevében.


Kaposmérő település szennyvízközmű beruházás
Örömmel tájékoztatjuk, hogy Kaposmérő szennyvízhálózata és a szennyvíz tisztító telep kivitelezése műszakilag elkészült. A szennyvíztelep próbaüzeme 2013. október 10-től megkezdődik.

A szennyvíztársulati tagok ingatlanjainak rákötése a hálózatra ugyancsak 2013. október 10-től kezdődik meg. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a próbaüzem ideje alatt díjmentesen végzi a csatornabekötések átvételéhez szükséges kötelező szakfelügyeletet. Nem szükséges továbbá a tervek benyújtása sem.

Azon ingatlanok esetében, ahol a szennyvízelvezető törzshálózat kiépítése során megépültek a bekötővezetékek és a közmű-szolgáltatást lakossági fogyasztó veszi igénybe, elégséges a ’Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére’ nevű formanyomtatvány kitöltése, aláíratása a helyi önkormányzattal, és az Önkormányzatnak történő leadása. A kitöltött nyomtatványokat az Önkormányzat továbbítja a DRV Zrt. felé.

A fenti megrendeléssel párhuzamosan megépíthető a házi szennyvízvezeték a bekötővezetékig, azaz a megépült tisztítóidomig, vagy annak hiányában a tisztítóidommal (vagy fogyasztói ellenőrző aknával) bezárólag.

A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlan tulajdonos feladata. A házi szennyvízhálózatnak vízzárónak kell lenni. A vezeték 90 °-os vagy kisebb szögű töréspontjaiba tisztítóidomot vagy fordító aknát célszerű elhelyezni, a házi alapcsatorna tisztíthatósága érdekében. Függőleges irány törés esetén 2 x 45 °-os iránytörés megengedett, a 90 °-os buktatást el kell kerülni. Amennyiben a házi vezetékhálózatot nem KG-PVC, KGEM anyagból készül el, a DRV Zrt. szakemberének jelenlétében víztartási próbát szükséges a belső hálózatán elvégeztetnie.

A megépült házi szennyvízvezeték és az utcai törzshálózattal együtt létesült bekötővezeték összekötése, azaz a közcsatornára történő rákötés csak a DRV Zrt. szakfelügyelete mellett történhet meg.

A szolgáltató ellenőrzi az ingatlanon belüli hálózatot, majd a tulajdonos jelenlétében leolvassa a vízmérő állását, és ezt követően vehető igénybe a szolgáltatás.

Locsolási célú ivóvíz felhasználás:

Tájékoztatjuk, hogy a csatornaszolgáltatásba bekötött ingatlanok esetében a locsolásra felhasznált ivóvíz mennyisége leszámítható a csatornaszolgáltatási díjból, amennyiben locsolási célú mellékvízmérő kerül beépítésre.

Díjfizetési kötelezettség:

Szolgáltatási díjat a szennyvízcsatorna igénybevételéért a próbaüzem ideje alatt nem kell fizetni! A szennyvíz elvezetéssel kapcsolatos számlát DRV Zrt. csak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által határozatban elfogadott díj megléte esetén bocsát ki. A DRV Zrt. a szolgáltatási díjak engedélyezési kérelmét a műszaki-átadás átvételi eljárás és üzembe helyezést követően – előre láthatólag 2014. április 10. – terjesztheti fel a Hivatalnak.

Közüzemi szerződés:

Társaságunk a felhasználókkal a szennyvíz beruházás átvételét követően (2014. április 10.) Közüzemi szerződést köt.

Reméljük, hogy fenti tájékoztatásunk alapján a lehető legegyszerűbb módon biztosítjuk az ingatlanok csatorna bekötését.

Tisztelettel:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.Kadarkút település szennyvízközmű beruházás

Örömmel tájékoztatjuk, hogy Kadarkút szennyvízhálózata és a szennyvíz tisztító telep kivitelezése műszakilag elkészült. A szennyvíztelep próbaüzeme 2013. december 9-től megkezdődik.

A szennyvíztársulati tagok ingatlanjainak rákötése a hálózatra ugyancsak 2013. december 9-től kezdődik meg. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a próbaüzem ideje alatt díjmentesen végzi a csatornabekötések átvételéhez szükséges kötelező szakfelügyeletet. Nem szükséges továbbá a tervek benyújtása sem.

Azon ingatlanok esetében, ahol a szennyvízelvezető törzshálózat kiépítése során megépültek a bekötővezetékek és a közmű-szolgáltatást lakossági fogyasztó veszi igénybe, elégséges a ’Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére’ nevű formanyomtatvány kitöltése, aláíratása a helyi önkormányzattal, és az Önkormányzatnak történő leadása. A kitöltött nyomtatványokat az Önkormányzat továbbítja a DRV Zrt. felé.

A fenti megrendeléssel párhuzamosan megépíthető a házi szennyvízvezeték a bekötővezetékig, azaz a megépült tisztítóidomig, vagy annak hiányában a tisztítóidommal (vagy fogyasztói ellenőrző aknával) bezárólag.

A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlan tulajdonos feladata. A házi szennyvízhálózatnak vízzárónak kell lenni. A vezeték 90 °-os vagy kisebb szögű töréspontjaiba tisztítóidomot vagy fordító aknát célszerű elhelyezni, a házi alapcsatorna tisztíthatósága érdekében. Függőleges irány törés esetén 2 x 45 °-os iránytörés megengedett, a 90 °-os buktatást el kell kerülni. Amennyiben a házi vezetékhálózatot nem KG-PVC, KGEM anyagból készül el, a DRV Zrt. szakemberének jelenlétében víztartási próbát szükséges a belső hálózatán elvégeztetnie.

A megépült házi szennyvízvezeték és az utcai törzshálózattal együtt létesült bekötővezeték összekötése, azaz a közcsatornára történő rákötés csak a DRV Zrt. szakfelügyelete mellett történhet meg.

A szolgáltató ellenőrzi az ingatlanon belüli hálózatot, majd a tulajdonos jelenlétében leolvassa a vízmérő állását, és ezt követően vehető igénybe a szolgáltatás.

Locsolási célú ivóvíz felhasználás:

Tájékoztatjuk, hogy a csatornaszolgáltatásba bekötött ingatlanok esetében a locsolásra felhasznált ivóvíz mennyisége leszámítható a csatornaszolgáltatási díjból, amennyiben locsolási célú mellékvízmérő kerül beépítésre.

Díjfizetési kötelezettség:

Szolgáltatási díjat a szennyvízcsatorna igénybevételéért a próbaüzem ideje alatt nem kell fizetni! A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos számlát DRV Zrt. csak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által határozatban elfogadott díj megléte esetén bocsát ki. A DRV Zrt. a csatorna-szolgáltatási díjak engedélyezési kérelmét a műszaki-átadás átvételi eljárás és üzembe helyezést követően – előre láthatólag 2014. június 27. – terjesztheti fel a Hivatalnak.

Közüzemi szerződés:

Társaságunk a felhasználókkal a szennyvíz beruházás átvételét követően (2014. június 27.) Közüzemi szerződést köt.

Reméljük, hogy fenti tájékoztatásunk alapján a lehető legegyszerűbb módon biztosítjuk az ingatlanok csatorna bekötését.

Tisztelettel:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.2013. december 31-ig megváltozott a részszámlák kiküldésének rendje


2014. január 1-jétől új számlaformátum kerül bevezetésre a közműszolgáltató cégeknél. E miatt a 2013. szeptembertől alkalmazott új részszámla kiküldési rendben csak 2013. december hónapig szóló részszámlák előre postázása valósul meg.
Az új számlaformátum bevezetése után társaságunk ismételten visszatér az egy-egy levélborítékban 2 illetve 3 részszámla kiküldési rendre.

Állandó lakossági felhasználóink esetében a vízmérők leolvasására és az elszámolásra félévente kerül sor. A vízmérő leolvasások közötti hónapokra öt db megegyező mennyiséget tartalmazó havi részszámlát bocsát ki Társaságunk.
A részszámlák megszokott havi postázása/kiküldése a DRV Zrt. számlázási rendjében megváltozott, és 2013 szeptemberétől állandó lakossági Felhasználóink egy-egy levélborítékban 2 illetve 3 részszámlát kapnak kézhez.

Az elszámoló számlát követő hónapban a soron következő első és második részszámlák kerülnek kiküldésre egy borítékban, míg az elszámolást követő harmadik hónapban a harmadik, negyedik és ötödik részszámlákat postázzuk együtt.
A részszámláink fejlécében olvasható, hogy az öt darab részszámlából pontosan hányadik és melyik hónapra vonatkozik az adott számla. A számlák (és a csekkek is) ennek megfelelően tartalmazzák az aktuális hónap befizetési határidejét is. Kérjük szíves közreműködésüket a számlák sorrendben történő rendezésére és számlákon szereplő fizetési határidők betartására.
Az alábbi táblázatban összefoglalóan bemutatjuk, hogy a Tisztelt Felhasználóink a leolvasás-elszámolás hó-napjától függően az elkövetkező hónapokban mely részszámlákat mikor kapják meg.


leolvasás és elszámolás hónapjai

Postázásra kerülő részszámlák darabszáma

2013. szeptember

2013. október

2013. november

2013. december

2014. január

január-július 1 darab részszámla
(2/5-szeptember)
3 darab részszámla
(3/5-október,4/5- november, 5/5-december)
0 darab részszámla 0 darab részszámla új formátumú elszámoló számla
február-augusztus 2 darab részszámla
(1/5-szeptember, 2/5-október)
0 darab részszámla 2 darab részszámla
(3/5-november, 4/5-december)
0 darab részszámla 1 darab új formátumú részszámla
(5/5-január)
március-szeptember elszámoló számla 2 darab részszámla
(1/5-október, 2/5-november)
0 darab részszámla 1 darab részszámla
(3/5-december)
2 darab új formátumú részszámla
(4/5-január, 5/5-február)
április-október 1 darab részszámla
(5/5-szeptember)
elszámoló számla 2 darab részszámla
(1/5-november, 2/5-december)
0 darab részszámla 3 darab új formátumú részszámla
(3/5-január, 4/5-február, 5/5-március)
május-november 2 darab részszámla
(4/5-szeptember, 5/5-október)
0 darab részszámla elszámoló számla 1 darab részszámla
(1/5-december)
1 darab új formátumú részszámla
(2/5-január)
június-december 3 darab részszámla
(3/5-szeptember, 4/5-október, 5/5-november)
0 darab részszámla 0 darab részszámla elszámoló számla 2 darab új formátumú részszámla
(1/5-január, 2/5-február)


A részszámlákban szereplő mennyiséget a féléves elszámoló számlák elkészülte után, automatikusan pontosítjuk az előző 1 év fogyasztásának megfelelően, illetve Felhasználóink is kérhetik ennek módosítását.

Tekintettel a több részszámla egy borítékban kiküldésére kérjük Tisztelt Felhasználóinkat – mely együttműködésre minden elszámoló számlában is felhívjuk szíves figyelmüket – , hogy lehetőség szerint az elszámoló számla kézhezvételétől számított 15 napon belül módosítsák igény esetén a részszámla mennyiségüket.

Együttműködését előre is köszönjük!
Rezsicsökkentés


Lakossági felhasználók rezsicsökkentése

Tájékoztatjuk, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. – eleget téve a rezsicsökkentésről szóló 2013. évi LIV törvény előírásainak – 2013. július 1-től kezdődően biztosítja a lakossági Felhasználók számara a víz- és csatornaszolgáltatási díjak 10%-os csökkentését.

2013. július 1-től kezdődő időszakra vonatkozó számláink már a csökkentett szolgáltatási díjakkal készülnek.

Tájékoztatjuk, hogy a rezsicsökkentést a szolgáltatási egységdíjak 10 %-os csökkentésével biztosítjuk. A 2013. július 1-je előtt, és után kibocsátott számlákban található nettó egységárak összehasonlításakor is látható és ellenőrizhető a díjcsökkentés.

Tisztelt Felhasználóink egyértelmű tájékoztatása érdekében minden egyes, 2013. július 1-je utáni időszakra kibocsátott számlán, színes háttérrel kiemelt mezőben adatokat közlünk arról, hogy az adott számlázási időszakban mennyi lenne a rezsicsökkentés nélkül fizetendő összeg, mennyi a díjcsökkentés után fizetendő összeg és ebből mekkora megtakarítás származik. Továbbá tájékoztatjuk arról is, hogy 2013. július 1-től kezdődően kibocsátott számlákban összesen mennyi megtakarítás halmozódik.

Elszámolás esetén a rezsicsökkentés előtti és utáni időszakra két külön számlát készítettünk annak érdekében, hogy a 2013. július 1-től kezdődő időszak számlázási adatai egyértelműen elkülöníthetőek legyenek. Kérjük, hogy az egyidejüleg megküldött elszámoló számlákhoz tartozó mindkét, azonos fizetési határidejű csekkeket szíveskedjenek a fizetési határidőn belül rendezni.

Együttműködését ezúton is köszönjük!A DRV Zrt. számlavezető pénzintézete és bankszámla-száma megváltozott

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. számlavezető pénzintézete, egyben bankszámla-száma is megváltozott.

Kérjük nyilvántartásukat ennek megfelelően módosítani, valamint a megküldött számlák értékének kiegyenlítését a továbbiakban a megadott bankszámlaszámra szíveskedjenek teljesíteni:

Pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszámunk: 10403909-39008637-00000000

Amennyiben Ön csoportos beszedési megbízással egyenlíti ki számláit, nincs semmilyen teendője, ha átutalással fizeti számláit, kérjük a pénzügyi teljesítéseihez a fenti bankszámlaszámot szíveskedjen használni. Az OTP Banknál vezetett számlaszámunkra érkező befizetések az átállás ideje alatt feldolgozásra kerülnek.

A számlánkkal, szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén keresse Ügyfélszolgálatunkat az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: DRV INFO Vonal 06 40 240 240 – helyi hívás díjával hívható telefonos ügyfélkiszolgáló rendszer. Ügyintézőink munkanapokon 7.30 – 15.30 között érhetőek el, csütörtökön 20.00 óráig, automata információs szolgáltatásunk 0-24 óra között bármikor igénybe vehető.

Levélcímünk: DRV Zrt. Ügyfélszolgálat 8601 Siófok, Pf. 888.

Elektronikus levélcímünk: ugyfelszolgalat@drv.hu

Honlapunk: www.drv.hu

Együttműködését ezúton is köszönjük!LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Siófok, 2013.07.30.- A nyári hőségben sincs vízhiány a DRV szolgáltatási területén - a szolgáltató a Balaton-parti településeken is biztosítja a zavartalan vízellátást
Az elmúlt időszakban néhány Balaton-parti fogyasztótól érkezett bejelentés, a mintegy 700 ezer fogyasztó ellátásáról gondoskodó Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-hez, miszerint a társasházak lakásaiban időszakos víznyomásbeli problémákat tapasztalnak.


A DRV Zrt. ezúton tájékoztatja a Balaton-part lakóit, hogy a lakossági bejelentéseket kivizsgálta, és megállapította, hogy a Társaság vízvezetékein megfelelő a víznyomás, a kellemetlenséget az említett esetekben a társasházak belső vezetékeinek hibája okozza, ami nem megfelelő tervezésből, vagy az évek során elmaradt karbantartásból ered. Ez a csúcsfogyasztás idején átmenetileg időszakos vízhiányt okozhat, mivel a belső hálózat nem tudja biztosítani a teljes lakóközösség egyidejű vízellátását.
„Van rá példa, hogy egy-egy épület vízhálózatának tervezésekor nem vették figyelembe a szezonális vízfogyasztási eltéréseket. A Balaton-part pedig kiemelt ilyen szempontból, hiszen nyáron jóval többen és több vizet használnak”- mondta Csertán Gábor, a DRV Zrt. üzemeltetési főmérnöke. „A DRV minden, a Társaság hatókörébe tartozó munkálatot elvégzett, hogy zavartalan legyen a vízellátás” – tette hozzá.
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szakemberei már a tavaszi hónapokban elkezdték azokat a karbantartási munkálatokat, amelyek nélkülözhetetlen elemei a nyári többletfogyasztás biztosításának. Ennek megfelelően a Társaság teljes működési területén megtörtént a víztornyok, glóbuszok, víztárolók éves karbantartása, tisztítása, fertőtlenítése, valamint a tűzcsapok ellenőrzésére.
A DRV Zrt. az illetékességébe tartózó saját hálózatain mindenkor gondoskodik a zavartalan vízellátásról.Fagy elleni védekezés, víztelenítés


A szolgáltatást szabályozó hatályos jogszabályok alapján a Fogyasztó köteles a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről gondoskodni. A megrongálódott vízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, továbbá hitelesítésének költségeit köteles a Szolgáltatónak megtéríteni.


A mérőelfagyás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy a Fogyasztó gondoskodjon az alábbiakról:


1. A vízmérőakna belső felületét megfelelő szigeteléssel javasoljuk ellátni. A szigetelés az akna mennyezetére és az oldalfalakra is javasolt. A szigetelőanyag tekintetében fontos, hogy nedvesség hatására ne veszítsen szigetelőképességéből, alkalmazható pl.: hungarocell.


2. Az aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását ellenőrizni kell. Nem lehetnek hézagok, ahol a hideg levegő az aknába áramolhat. A lebúvónyílást záró aknafedlapot szintén hőszigetelő anyaggal javasoljuk ellátni, annak résmentesen záródnia kell.

A hőszigetelés mértéke mindenkor függ a külső hőmérséklet alakulásától.

A vízelfolyás megelőzése érdekében javasolt teendő, illetve a téli időszakban nem használt ingatlanok esetében javasolt víztelenítési eljárás:


1. Az esetleges vízelfolyások megelőzése érdekében javasoljuk, hogy a vízmérő előtti, közterület felé eső csapot a téli használaton kívüli időszakra ideiglenesen zárja el! Amennyiben az elzáró csap nem működik, kérjük, jelezze ezt társaságunknak a számlán szereplő hibabejelentő számon!


2. Nyissa ki és hagyja nyitva a kertben, épületekben található csapokat és engedje le a berendezésekből (bojler, WC tartály, stb.) a vizet.


3. Fordítsa megfelelő állásba a vízmérő utáni víztelenítő csapot, és engedje le a házi vezetékhálózatból a maradék vizet!

4. Ellenőrizze, hogy az elzáró csapok jól zárnak-e. A vízmérőn lévő számlálókerekek nem mozoghatnak. Az ellenőrzéssel a víztelenítést befejezte.

Töltse le a fagy elleni védekezésről készített kiadványunkat!


Számlahírlevél: Szorosabb együttműködés a víziközmű törvény alapján

Tisztelt Fogyasztónk!

Az Országgyűlés által 2011. év végén elfogadott víziközmű törvény (2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról) számos tekintetben módosította a Fogyasztó és a Szolgáltató kapcsolatát, jogviszonyát. Hírlevelünkben a legfontosabb, 2012. július 1-jétől hatályos változásokra hívjuk fel figyelmét.

Üzletszabályzat, közüzemi szerződéses jogviszony

A víziközmű törvény 2012.07.01-jétől valamennyi Szolgáltató számára előírja az Üzletszabályzat (Általános Szerződéses Feltételek) kidolgozását és közzétételét, mely részletesen szabályozza a Fogyasztó és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit. A DRV Zrt. már a törvényi rendelkezést megelőzően kidolgozta Üzletszabályzatát, mely megtekinthető honlapunkon, ügyfélfogadó irodáinkban.

Együttműködési kötelezettség vízmérő-leolvasásban és mérőcserében

A hiteles vízmérőn mért fogyasztás ellenértékének elszámolása a Fogyasztó és a Szolgáltató közös érdeke. Fogyasztóink együttműködési kötelezettségét most már a törvény is előírja. A fogyasztói közreműködés hiányában – írásos felszólításokat követően – a Szolgáltató akár a közüzemi szerződést is felmondhatja.

Kérjük Ön is tegye lehetővé az időszakos vízmérő-leolvasást és a vízmérő négyévente esedékes hitelesítési cseréjét! A soron következő leolvasás tervezett időszakát feltüntetjük a számláinkon, illetve utca szintű bontásban honlapunkon is megtalálhatóak az információk. A mérőcsere tervezett időpontjáról külön értesítő levelet küld a DRV Zrt. és lehetőséget biztosít az időpont-egyeztetésre is.

Kiépült közműrendszerre történő rákötési kötelezettség – Kedvezményes csatornarákötési akció

Az ivóvíz- és/vagy csatornabekötéssel nem rendelkező ingatlan tulajdonosa egy éven belül – 2013. július 1-jéig – köteles az ingatlant beköttetni, amennyiben a víziközmű-rendszer az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült, és rendelkezésre áll. A rákötési kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a település jegyzője hivatalból kötelezi az ingatlan tulajdonosát a beköttetésre.

A környezetterhelési díjról szóló törvény értelmében annak a Fogyasztónak, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, talajterhelési díjat kell fizetnie. Ennek mértéke 2012. február 1-jétől a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3-re nő, amely díjat a területi szorzók tovább növelhetik, akár 3600 Ft/m3–re is. A 2012-re vonatkozó megemelt talajterhelési díj jelentősen meghaladhatja a települési közüzemi csatornadíjak mértékét.

Annak érdekében, hogy a csatorna rákötésekhez kapcsolódó anyagi terheket enyhítsük, a DRV Zrt. 2012. április 1. és 2012. szeptember 30. között kedvezményes csatornarákötési akciót hirdetett. Ennek értelmében az újonnan létesült bekötések átvételét - bruttó 13.970,- Ft helyett - ingyenesen elvégzi Társaságunk. A rákötési akcióról részletes tájékoztatás található ügyfélfogadó irodáinkban, és honlapunkon is.

Víziközmű Hatóság és szolgáltatói akkreditáció

2013 közepétől már csak az újonnan felálló Hatóság által engedélyezett szolgáltatók végezhetnek víziközmű üzemeltetést. A DRV Zrt. üdvözli a szigorú műszaki, gazdasági és szakmai előírásokat, amelyek garanciát jelentenek az ügyfélérdekeket szem előtt tartó hatékony üzemeltetésre.

Siófok, 2012. május 30.

Tisztelettel: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.


Kedvezményes csatornarákötési akció!


A DRV Zrt. 2012. április 1. és 2012. december 31. között kedvezményes csatornarákötési akciót hirdet az általa üzemeltetett településeken.


A jogszabályi változások alapján a kiépült víziközmű-hálózatokra való rácsatlakozás az érintett fogyasztók számára 2012. július 1-jétől törvényileg kötelezővé válik. Emellett a környezetterhelési díjról szóló törvény értelmében azon fogyasztónak, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, jelenleg is talajterhelési díjat kell fizetnie, amelynek mértéke 2012. február 1-jétől a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3-re nő. A díjat a területi szorzók tovább növelhetik, akár háromszoros mértékűre is. 2012-re vonatkozóan már a megemelt talajterhelési díjat kell az érintett fogyasztóknak megfizetni, amely jelentősen meghaladhatja a települési közüzemi csatornadíjak mértékét.


A csatornarákötések kiépítésének költségei sok esetben megterhelő kiadást jelenthetnek a háztartások számára. A felmerülő anyagi terhek enyhítése érdekében a DRV Zrt. az önkormányzatokkal közösen igyekszik támogatást nyújtani az érintett fogyasztóknak.

Ennek jegyében a Társaság 2012. április 1. és 2012. december 31. között csatornarákötési akciót hirdetett, amelynek keretében működési területén a csatornázott településeken az újonnan létesült bekötések átvételét - bruttó 13.970,- Ft helyett - ingyenesen elvégzi.

A rákötési akcióról részletes tájékoztatás található ügyfélfogadó irodáinkban, és honlapunkon (www.drv.hu) is. Részletek...

Új szennyvízbekötés létesítésével kapcsolatos részletes tájékoztatóKedvezményes mellékmérő plombálási akció a DRV Zrt.-nél 2012. december 31-ig!

Mellékmérő plombálási (nyilvántartásba vételi) díjak:

Megrendelt munka/ár

Normál ár
(bruttó)

Akciós ár
(bruttó)

Egyedi mellékmérő plombálás

3 556 Ft

2 845 Ft

Csoportos mellékmérő plombálás *

2 413 Ft

1 930 Ft

Amennyiben lecserélt mellékvízmérőjének nyilvántartásba vételét (plombálását) egyedileg, akciós áron kívánja elvégeztetni, kérjük, intézkedjen mielőbb a mérő cseréjéről! Ezt követően a helyi tarifával hívható DRV INFO Vonal (06 40 240 240) 7-es menüpontjának választásával egyeztessen időpontot munkatársunkkal!

A csoportos mellékmérő plombálásra vonatkozó kedvezményt abban az esetben tudjuk biztosítani, amennyiben legalább 10 db, ugyanazon társasházi főmérő után beszerelt, azonos címen nyilvántartott (utca, házszám) mellékmérő plombálását egy napra rendelik meg Társaságunktól.

A csoportos mellékmérő plombálást a linken megnyitható táblázat értelemszerű kitöltésével rendelheti meg. Igényét leadhatja személyesen az Önhöz legközelebbi ügyfélfogadó irodánkban, vagy elküldheti Ügyfélszolgálatunknak a következő címek egyikére:

DRV Zrt. Ügyfélszolgálat

8601 Siófok Pf. 888

e-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu

fax: 84/501-299

A megrendelő beérkezését követően munkatársunk a megadott telefonszámon visszahívja, és véglegesíti a csoportos plombálás időpontját a megjelölt megbízottal, közös képviselővel.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a felszerelt mellékvízmérők a mérésügyről szóló törvény szerint a hitelesítés évét követő 8. év december 31-ig alkalmasak joghatással történő mérésre. A mérő hitelességének lejárta tehát független a vízmérő beszerelésének napjától. A hitelesítés évét a mérőn található, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) minősítésével ellátott ólomzáron, hologramos matricán vagy bélyegzőn ellenőrizheti.

Tájékoztatjuk, hogy lejárt hitelességű mérőre a Szolgáltató nem bocsáthat ki számlát. Amennyiben valamely Fogyasztónk a 2012-ben lejáró mellékvízmérő(k) cseréjéről 2012.12.31-ig nem gondoskodik, a DRV Zrt. a hatályos jogszabályoknak megfelelően a mellékszolgáltatási szerződést FELMONDJA. Ebben az esetben fogyasztása csak a bekötési főmérőn fog jelentkezni, és a társasháznak megküldött számla megosztásáról a lakóknak/fogyasztóknak egymás között kell megegyezniük.

Bízunk abban, hogy akciónkkal hozzájárulhatunk anyagi terheinek enyhítéséhez, és Önnek is kedvezményes áron végezhetjük el a plombálást.

Tisztelettel:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.


DRV INFO Vonal - karbantartási munka


Tájékoztatjuk Fogyasztóinkat és Üzleti Partnereinket, hogy a telefonos és az adatátviteli hálózat karbantartási munkái miatt a DRV INFO vonal 2012. május 4. péntek 16.00 órától 2012. május 7. hétfő 6.00 óráig nem elérhető. A jelzett időszakban nem működnek az önkiszolgáló menüpontok, illetve nem hallgathatóak meg az általános tájékoztatóink sem.
2012. május 7-én 7.30-tól munkatársaink ismét fogadják a hívásokat és a DRV INFO Vonal valamennyi funkcióval biztosítja az ügyfélkiszolgálást.


Megértésüket köszönjük!Ügyfélszolgálati Irodák nyitvatartása munkanapok változása miatt


Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy a DRV Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban és információs pontjain 2012. április 21-én (szombaton), hétfői ügyfélfogadási rend szerint várjuk a Fogyasztókat a Kincsesbányai Információs Pont kivételével. Valamint tájékoztatjuk Önöket, hogy a Velencei Információs Pontunkon 2012.04.23-án az ügyfélfogadás szünetel, illetve Balatonfüredi Ügyfélszolgálati Irodánk 2012.05.03-án a megszokott rendtől eltérően 18:00-ig tart nyitva.


Sásdi információs pont 2012. április 24-én zárva tart.


A DRV INFO Vonalon munkatársaink a szokott rendnek megfelelően fogadják Fogyasztóink megkereséseit. Központi hibabejelentő szolgálatunk folyamatosan, a nap 24 órájában elérhető a 06 40 240 240-es telefonszám 1-es menüpontján.

Megértésüket köszönjük!Felhívás mérőállás bejelentésére százalékos locsolási kedvezményhez

A 2012 évre vonatkozó százalékos locsolási kedvezmény pontos elszámolása érdekében, az alábbiakra hívja fel az érintett Fogyasztói figyelmét Társaságunk.

A százalékos locsolási kedvezmény a bekötési vízmérő alapján mért lakossági fogyasztásból a csatornahasználati, illetve vízterhelési díj elszámolásánál adott időszakban figyelembe vehető százalékos mennyiségi engedmény.

Az állami tulajdonú víziközművel rendelkező települések (elsősorban Balaton, Velencei-tó körül) esetében a kedvezmény mértéke 10%, melyet lakossági fogyasztóink vehetik igénybe, minden év május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszak elszámolásában az előírt feltételek teljesülése esetén.

Az önkormányzati tulajdonú víziközmű esetén a kedvezmény mértékét, illetve a kedvezményes időszakot a képviselőtestület díjmegállapító rendelete tartalmazza.

A kedvezményes időszakkal, illetve a kedvezmény mértékével kapcsolatban bővebb információt talál a fogyasztási hely településének megadásával honlapunkon, illetve kérheti ügyfélszolgálatunk segítségét is.

Annak érdekében, hogy a kedvezmény a locsolási időszakra vonatkozó tényleges fogyasztásra érvényesüljön, kérjük, hogy az április 30-án leolvasott mérőállást legkésőbb május 10-ig bejelenteni szíveskedjen. A mérőállás bejelentésének hiányában a kedvezményt az éves fogyasztás locsolási időszakra eső hányadára számítja ki Társaságunk.

Kérjük, vízmérőállását az alábbi csatornák valamelyikén bejelenteni szíveskedjen:

Együttműködését ezúton is köszönjük!

A százalékos locsolási kedvezményről bővebb információt a linkre kattintva talál.

Siófok, 2012. április 16.

Tisztelettel: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.Védekezzünk a csalók, trükkös lopások ellen!

Ismét megszaporodtak a DRV Zrt. jó hírét is sértő trükkös csalások, lopások a működési területünkön! Az alábbiakban szeretnénk felhívni Fogyasztóink figyelmét, hogy mire ügyeljenek!

Mielőtt idegent engedünk be a lakásunkba, kertünkbe, érdemes a következőket végiggondolni, ellenőrizni:

  1. Tudunk az érkezéséről? A szolgáltatók (víz, gáz, villany, stb...) szakemberei főleg akkor jönnek, ha mi hívtuk őket, vagy ha értesítést küldtek az érkezésükről!
  2. Van nála igazolvány? Ne higgyünk feltétlen az egyenruhának látszó öltözetnek, kérjünk igazolványt, ellenőrizzük azt!
  3. Fontos: a szolgáltatók szakemberei a helyszínen nem kérnek készpénzt a munkájukért!

Éljünk az egészséges bizalmatlanság elvével, vigyázzunk önmagunkra és értékeinkre!

Szükség esetén hívjuk ki a rendőrséget a 107-es vagy 112-es számon!

A DRV Zrt. munkatársai a vízmérő leolvasásakor, valamint a vízmérők cseréjekor:

Fentiekkel kapcsolatos kérdés esetén, forduljon bizalommal munkatársainkhoz a DRV INFO Vonal 06 40 240 240 tárcsázásával!Mérőcsere ideiglenes felfüggesztése a hideg időjárás miatt

A tartósan rendkívül hideg időjárás miatt Társaságunk a tervezett mérőcserék elvégzését a 2012.02.06. és 2012.03.05. közötti időszakra ideiglenesen felfüggeszti. Ennek oka, hogy a rendkívüli hidegben beszerelt vízmérők elfagyhatnak, illetve a mérőhely szerelvényei szerelés közben megsérülhetnek, ami további károkat okozhat mind az Ön, mind Társaságunk számára.

A mérőcsere kiértesítő postázásakor Társaságunk nem rendelkezhetett azzal az információval, hogy az időjárási körülmények munkánk elvégzését akadályozni fogják. A DRV Zrt. ügyfélszolgálata megkezdte az érintett fogyasztók telefonos kiértesítését. A rendelkezésre álló idő rövidsége miatt, írásos kiértesítés küldésére sajnos nincsen módunk. A mérőcserét végző munkatársaink a fogyasztási helyeket az előre tervezett napon minden esetben felkeresik, és a fogyasztókat a helyszínen is tájékoztatják a rendkívüli helyzetről szóban vagy írásos tájékoztatót hátrahagyva. A mérőcserék új időpontjáról fogyasztóinkat ügyfélszolgálatunk írásban újra értesíti.

Az okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük! Megértésüket ezúton is köszönjük!
A 2012. évi első számla mellé csatolt hírlevél, fogyasztói tájékoztató

A 2012. évi első számla mellé, minden lakossági és közületi Fogyasztónak a fogyasztási hely településére szabott hírlevelet borítékolunk. Hírlevelünkben a 2012. évi szolgáltatási díjakkal, a lakossági állami díjtámogatással, az általános forgalmi adó változásával, a vízterhelési díjjal, az e-számla szolgáltatással, a leolvasási és számlázási renddel, a késedelmes fizetés következményeivel, valamint ügyfélszolgálati elérhetőségeinkkel kapcsolatban tájékoztatjuk Fogyasztóinkat.

Honlapunkra feltöltésre kerültek a számlák mellé csatolt települési hírlevelek. Az adott településre vonatkozó részletes tájékoztatót megtekintheti a település szerinti információk között, a fogyasztási hely településének megadásával, a település oldalának díjak fülén.

A hírlevélben szereplő témák:

2012. évi szolgáltatási díjak

2011. évi CCIX. számú - víziközmű-szolgáltatásról szóló - törvényben meghatározottak alapján megállapításra kerültek a 2012.01.01-jétől hatályos 2012. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak.

Az adott településre vonatkozó szolgáltatási díj mértékét megtekintheti a települési hírlevélben, illetve a település szerinti információk között, a fogyasztási hely településének megadásával, a település oldalának díjak fülén.

Lakossági állami díjtámogatási rendszer

A lakossági díjtámogatásban érintett településeken a víz- és csatornaszolgáltatásért felszámítható lakossági vízfogyasztási és/vagy csatornahasználati díjat csökkenti az állami díjtámogatás, melynek 2012. évi mértéke egyelőre nem ismert. Az erről szóló döntést csak később hozza meg az érintett minisztériumok képviselőiből felállított Tárcaközi Bizottság az önkormányzatok által benyújtott igények alapján.

A számlákat Fogyasztóink érdekeit szem előtt tartva átmenetileg ezért nem a víziközmű törvényben meghatározott legmagasabb díjon, hanem a tervezett díjtámogatással csökkentett előzetes díjon állítjuk ki.

Mindezt azért tesszük, hogy az év későbbi részében megismert és megkapott díjtámogatás összegét ne kelljen időlegesen Fogyasztóinkra hárítani. Amennyiben a díjtámogatás mértéke nem a tervezettnek megfelelően alakul, a vízfogyasztási és/vagy csatornahasználati díj ennek függvényében módosulhat.

Az állami támogatás elosztását követően díjkülönbözeti számlát bocsátunk majd ki a véglegesített lakossági vízfogyasztási és csatornahasználati díj ismeretében.

Általános forgalmi adó (ÁFA) változás – 27% ÁFA 2012.01.01-jétől

2012. január 1-jétől a víziközmű szolgáltatások után felszámítandó Általános Forgalmi Adó (ÁFA) mértéke 25%-ról 27%-ra változik. Azon Fogyasztóink esetében, akiknél nem rendelkezünk a 2011. december 31-ei bejelentett mérőállással, számlázási programunk becsléssel állapítja meg a fordulónapi értéket, melyet a soron következő elszámoló számlánk fog tartalmazni. A 2011.12.31-ig terjedő időszakra számított fogyasztás után 25% ÁFA kerül felszámításra. A bejelentett/megállapított mérőállás feletti - 2012. január 1-jétől a leolvasásig terjedő időszakra eső - fogyasztás után 27% ÁFA-t számlázunk.

A 2012.01.01-jét követően kibocsátott részszámlák 27% ÁFA felszámításával készülnek.

Csatornás településeken vízterhelési díj (VTD)

A számlában szereplő vízterhelési díj nem a szolgáltatási díj része. A csatornaszolgáltatásba vont településeken a 2003. évi LXXXIX. törvény alapján továbbra is a DRV Zrt. szedi be a fogyasztóktól és fizeti be az állami költségvetésbe a számlában külön tételként megjelenő köbméterarányos vízterhelési díjat.

A hivatkozott törvény értelmében annak a fogyasztónak, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, talajterhelési díjat kell fizetnie. Ennek beszedéséről az illetékes önkormányzat gondoskodik.

Az adott településre vonatkozó vízterhelési díj mértékét megtekintheti a település szerinti információk között, a fogyasztási hely településének megadásával, a település oldalának díjak fülén.

E-számla szolgáltatás – Kényelmes és környezettudatos választás!

Váltson e-számlára és fogadja vízdíjszámláit elektronikusan! Az ügyfélbarát szolgáltatás legfontosabb előnye, hogy számláit bármikor és bárhonnan kényelmesen meg tudja tekinteni az internet segítségével. A számlák gyorsan és egyszerűen visszakereshetőek. Nem kell sorban állni a postán, a befizetések egyszerűen teljesíthetőek határidőre. A kevesebb papírfelhasználás révén, Ön is hozzájárulhat környezetünk védelméhez. Bővebb tájékoztatást honlapunkon talál.

Leolvasási és számlázási rend lakossági fogyasztók esetében

Az állandó lakossági fogyasztók esetében a vízmérő(k) leolvasására és az elszámolásra félévente (hathavonta) kerül sor. A vízmérő-leolvasások közötti hónapokban, öt alkalommal havi részszámlákat bocsát ki a DRV Zrt. fix (mindig egyforma) mennyiségről.

Társaságunk minden lakossági fogyasztó esetében a 2012. évi elszámoló számlák kibocsátását követően pontosítja a havi részszámla mennyiségeket az előző év (12 hó) fogyasztásának megfelelően. Természetesen Fogyasztóink is megadhatják, módosíthatják évközben a rész-számlákban szereplő állandó mennyiséget.

Lakossági idényfogyasztóinknak háromhavonta küldünk elszámoló számlát. A DRV Zrt. a vízmérőket évente egyszer (augusztus/szeptember) olvassa le. Idényfogyasztóink önleolvasás alapján kérhetik a negyedéves számlákban az elfogyasztott vízmennyiség és igénybevett csatornaszolgáltatás kiszámlázását.

Leolvasási és számlázási rend közületi fogyasztók esetében

Közületi állandó Fogyasztóink vízmérő-leolvasás alapján havonta kapnak elszámoló számlát.

Közületi idényfogyasztóinknak május és szeptember közötti időszakban vízmérő-leolvasás alapján szintén havonta kapnak elszámoló számlát. A szezon kívüli időszakban, ha nincs tényleges fogyasztás, csak a szolgáltatások rendelkezésre állási díjait számlázza ki Társaságunk.

Amennyiben közületi idényfogyasztóink tulajdonában / üzemeltetésében levő fogyasztási helyen, a szezonon kívüli időszakban is jelentősebb mennyiségű vizet fogyasztanak el, lehetőségük van a besorolásuk módosítására a fizetési terhek egyenletesebbé tétele érdekében.

Közületi fogyasztóink ügyfélszolgálatunknál kezdeményezhetik fogyasztási helyük állandó/idényes besorolásának módosítását. Így a vízmérő leolvasás és a fogyasztás elszámolása a vízfelhasználás valós időpontjához köthető. A DRV Zrt. és a Fogyasztó közös érdeke, hogy a ténylegesen szolgáltatott vízmennyiség ellenértéke szerepeljen a számlán, a valós felhasználási időszakban.

A késedelmes fizetés következményei

A késedelmes fizetéssel kapcsolatos eljárásrend és az alkalmazott szankciók az Üzletszabályzatunk Általános Szerződéses Feltételeiben (ÁSZF) vannak rögzítve. A számlák fizetési határidőn túli kiegyenlítése esetén késedelmi kamatot számítunk fel. A felszólítási eljárásrend keretében először „Fizetési Emlékeztetőt”, majd tértivevényes „Fizetési Felszólítót” postázunk az érintett Fogyasztónak. A díjfizetési kötelezettség további elmaradása esetén tértivevényes „Korlátozási Értesítőt” küldünk. Eredménytelen felszólítást követően az ivóvíz-szolgáltatást az aknában vagy közterületen korlátozzuk. A korlátozás után / nem korlátozható fogyasztási helyek esetében a tartozás behajtásához követeléskezelő céget is igénybe veszünk. Eredménytelen behajtást követően az ügyet jogi útra tereljük. A Szolgáltató jogosult minden, az adóssal szembeni megalapozottnak bizonyuló követelésének érvényesítésével kapcsolatban nála felmerült költségét, eljárási díjat, illetéket és kárt az adóssal szemben érvényesíteni.

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink

Telefonos ügyintézés

Telefonkészüléke nyomógombjai segítségével az alábbi menüpontok közül választhat:

  1. Hibabejelentés (0-24)
  2. Mérőállás bediktálás (0-24)
  3. Folyószámla egyenleg lekérdezése (0-24)
  4. Általános tájékoztatás (0-24)
  5. Számlával és folyószámlával kapcsolatos ügyintézés (7.30-15-30)*
  6. Műszaki jellegű ügyintézés (7.30-15-30)*
  7. Időpont-egyeztetések (7.30-15-30)*

* = csütörtöki munkanapokon ügyintézőink 7.30-20.00 óra között fogadják fogyasztóink hívását.

Az ügyfélszolgálat postacíme és elektronikus elérhetőségei

Ügyfélszolgálatunk levelezési címe a DRV Zrt. teljes működési területén:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Ügyfélszolgálat 8601 Siófok Pf. 888.

Elektronikus levélcímünk: ugyfelszolgalat@drv.hu. Elektronikus ügyintézés: www.drv.hu

Személyes ügyfélfogadás a DRV Zrt. működési területén

Ügyfélszolgálati Iroda

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Balatonfüred

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-20.00

8.00-12.00

Keszthely

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-20.00

8.00-12.00

Siófok

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-20.00

8.00-12.00

Információs Pont

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Barcs

---

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-15.00

---

Fonyód

8.00-15.00

---

8.00-15.00

---

8.00-13.00

Hévíz

---

---

8.00-15.00

---

---

Kaposvár

8.00-15.00

---

8.00-15.00

---

---

Kincsesbánya

9.00-14.00

---

---

---

---

Lengyeltóti

---

9.00-15.00

---

---

---

Marcali

8.00-15.00

---

8.00-15.00

---

---

Dunaszekcső

---

---

---

8.00-15.00

---

Nagyatád

8.00-15.00

---

8.00-15.00

---

8.00-13.00

Pécs-Üszögpuszta

---

8.00-15.00

8.00-15.00

---

---

Sásd


9.00-14.00


9.00-14.00

---

Tab

---

---

8.00-15.00

---

---

Tapolca

8.00-15.00

---

8.00-15.00

---

8.00-13.00

Velence

8.00-15.00

---

8.00-15.00

---

8.00-13.00

Velencén és Fonyódon a nyári hónapokban (június, július, augusztus) kedden és csütörtökön is fogadjuk a fogyasztókat 8.00 – 15.00 óra között.

Amennyiben kérdése, észrevétele van, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz!

Szíves figyelmébe ajánljuk honlapunkat, ahol részletes, településre szabott aktuális információkat talál szolgáltatásainkkal és az általános tudnivalókkal kapcsolatban, valamint a leggyakoribb ügytípusok ügyintézésének menetéről.

Siófok, 2012. január Tisztelettel: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Módosított fizetési határidő a később kiállított számlák kapcsán

Ezúton tájékoztatjuk Fogyasztóinkat, hogy a 2012. januári számlák kibocsátása 2012. január hónap második felében kezdődik meg. Ennek oka, hogy a hatályos törvényi rendelkezések és díjrendeletek feldolgozása, valamint a 2012. évi díjak felvitele a számlázási rendszerbe még folyamatban van. Az eredeti számlázási időponthoz képest később kibocsátott számlák esetében a fizetési határidőket értelemszerűen módosítjuk.

Köszönjük szíves megértésüket és türelmüket!
ÁFA változás 2012. január 1-jétől


2012. január 1-jétől a víziközmű szolgáltatások után felszámítandó Általános Forgalmi Adó (ÁFA) mértéke 25%-ról 27%-ra változik.

A pontos elszámolás érdekében, lehetőséget biztosítunk Fogyasztóinknak a 2011. december 31-ei mérőállás ügyfélszolgálatunknak történő bejelentésére. A számlán szereplő partnerazonosító szám és a vízmérő gyári számának megadásával 2012.01.10-ig jelezheti a mérőállást ügyfélszolgálatunknak az alábbi módok egyikén:

A rövid határidőre való tekintettel kérjük, hogy a mérőállást ne levélben, hanem a fent megadott módok egyikén adja meg ügyfélszolgálatunknak. A határidőn túl beérkező mérőállásokat a soron következő elszámoló számlában nem áll módunkban szerepeltetni.

Azoknak a Fogyasztóinknak a soron következő elszámoló számlájában, akiknél nem rendelkezünk a 2011. december 31-ei bejelentett mérőállással, számlázási programunk becsléssel állapítja meg a fordulónapi értéket, melyet a soron következő elszámoló számlánk fog tartalmazni. A 2011.12.31-ig terjedő időszakra számított fogyasztás után 25% ÁFA kerül felszámításra. A bejelentett/megállapított mérőállás feletti - 2012. január 1-jétől a leolvasásig terjedő időszakra eső - fogyasztás után 27% ÁFA-t számlázunk.

Az ivóvíz- és csatornamennyiségekkel megegyező módon történik a csatornaszolgáltatásba vont területeken a vízterhelési díj után felszámított ÁFA elszámolása is.

A vízdíjszámláinkban kiszámlázott és Fogyasztóink által befizetett Általános Forgalmi Adó az állami költségvetésbe kerül befizetésre.

Az ÁFA változás elszámolásával kapcsolatos esetleges kérdése esetén ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére a fenti elérhetőségeken.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Váltson e-számlára és nyerjen egy laptopot!

A DRV Zrt. 2011. szeptember 1. és 2011. december 31. között nyereményakciót hirdet az e-számla szolgáltatásra regisztráló Fogyasztói körében. A szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben elektronikus számlára váltók közül havonta 1 Fogyasztó egy laptopot nyer.

A közjegyző jelenlétében tartott sorsolásra 2012. január 12-én kerül sor.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a DRV Zrt. munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A részletes játékszabályzat a linkre kattintva tekinthető meg.


Környezetvédelem tudatos fogyasztói magatartással - E-számla

Mit tehet Ön a környezetünk megóvása érdekében?

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységeivel az ország egyik legjelentősebb környezetvédelmi szolgáltatója. Élővizeink minőségének megóvását kiemelten kezeli Társaságunk, hiszen Magyarország két legfontosabb idegenforgalmi üdülőkörzetében – a Balatonnál, illetve a Velencei-tónál – a DRV Zrt. a víziközmű-szolgáltató.

Társaságunk most újabb komoly lépést tett a fenntartható környezeti fejlődés biztosítása érdekében és 2011. szeptember 1-jével bevezette a papírmentes elektronikus számla (e-számla) szolgáltatást.

Újabb környezetpolitikai célkitűzésünk elérését csak közösen vihetjük sikerre:

Döntsön Ön is környezettudatosan! Fogadja vízdíjszámláit elektronikusan!

Miért érdemes a papíralapú számlákat elektronikusra cserélni?

A legfontosabb érv az elektronikus számla mellett, hogy a DRV Zrt. e-számla szolgáltatásának igénybevételével, a kevesebb papírfelhasználás révén, Fogyasztóink hozzájárulhatnak környezetünk megóvásához!

Hogyan vehető igénybe a környezetbarát szolgáltatás?

Fogyasztói kérést (elfogadott regisztráció) követően a számlát nem nyomtatjuk ki papírra, hanem elektronikusan küldjük meg a választott számlabemutató partnernek, az ún. E-számla szolgáltatónak. Az elektronikus számlákat digitális aláírással és időbélyegzéssel látjuk el, ezek igazolják a hatályos jogszabályoknak megfelelően, hogy a számla adott időpontban az adott tartalommal került kiállításra.

Társaságunk két együttműködő e-számla partnert is választott: a Díjnet Zrt.-t (www.dijnet.hu), illetve a Távszámlát (www.tavszamla.hu). A DRV e-számla szolgáltatásának igénybevételéhez fenti szolgáltatók valamelyikénél kell - néhány perc alatt - regisztrálni személyes alapadatok megadásával. Ezt követően a számlakibocsátók közül kiválasztható a DRV Zrt. Ügyfélszolgálatunk visszaigazolása után a soron következő számláját már az e-számla bemutató cég honlapján tekintheti meg. Mindkét partnerünk a számlaérkezésről e-mailben tájékoztatja az ügyfeleket. A regisztrációról bővebb információt honlapunkon talál.

Váltson e-számlára és nyerjen egy laptopot!

A DRV Zrt. 2011. szeptember 1. és 2011. december 31. között nyereményakciót hirdet az e-számla szolgáltatásra regisztráló Fogyasztói körében. A szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben elektronikus számlára váltók közül havonta egy Fogyasztó egy laptopot nyer. A közjegyző jelenlétében tartott sorsolásra 2012. január 12-én kerül sor.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a DRV Zrt. munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.Fejlesztések, eredmények az ügyfélkiszolgálásban

Tisztelt Fogyasztónk!

2011-ben számos fejlesztést hajtottunk végre az ügyfélkiszolgálásban annak érdekében, hogy tovább javítsuk szolgáltatásunk minőségét, gyorsaságát, ügyfélszolgálatunk elérhetőségét. Hírlevelünkben a legjelentősebb eredményeinkről tájékoztatjuk.

1. Kiemelkedő minőségű és gyorsaságú telefonos ügyfélkiszolgálás

0,5 %-ra csökkentettük a nem fogadott hívások arányát. Ez azokat az eseteket jelenti, amikor a hívó fél ügyintézőt kér, de vélhetően a várakozás miatt a kapcsolás előtt megszakítja a hívását. A DRV Zrt. által elért arány nem csupán a szakmában, de a teljes szolgáltatói szektorban kiemelkedő eredmény.

15 másodpercen belül fogadtuk az ügyintézőt igénylő hívások 91 %-át a kívánt menüpont kiválasztását követően.

Visszahívás funkciót vezettünk be elsőként a hazai víziközmű szolgáltatók közül. 2011 májusa óta működik szolgáltatásunk. Amennyiben az egy időpontban beérkező hívások magas száma ezt szükségessé teszi, rendszerünk felkínálja Fogyasztóinknak a „visszahívás kérése” szolgáltatást, és igény esetén Ügyfélszolgálatunk saját költségére visszahívja a megadott telefonszámot.

2. Gyorsabb válasz az írásos megkeresésekre

A műszaki jellegű írásos megkeresések esetében 2011. első félévében a korábbi 14 naptári napról 8 naptári napra, míg a számlázással kapcsolatos írásos ügyek esetében 15 naptári napról 12 naptári napra sikerült lecsökkentetnünk az átlagos válaszadási időt.

3. Ügyfélbarát változások a személyes ügyfélkiszolgálásban

Felülvizsgáltuk a személyes ügyfélkiszolgálás helyszíneit és körülményeit, és több intézkedést hajtottunk végre az idei év első félévében a fogyasztói igényeknek való megfelelés érdekében. Új információs pontokat nyitottunk, illetve egyes irodáinkat a jelenleginél könnyebben megközelíthető, frekventáltabb helyre költöztettük. Legforgalmasabb irodánkban megnövelt ügyintézői létszámmal várjuk Fogyasztóinkat az év valamennyi munkanapján.

Ügyfélirányító rendszert vezettünk be a három, legjelentősebb ügyfélforgalmat bonyolító ügyfélszolgálati irodánkban, amelynek segítségével Fogyasztóink sorszám alapján intézhetik ügyeiket. A rendszer által biztosított adatokat elemezve további fejlesztések határozhatóak meg a személyes ügyfélkiszolgálás minőségének javítása érdekében.

4. Ügyfél-tájékoztatás javítása

Megújítottuk Általános Fogyasztói Tájékoztató Füzetünket, melyben bemutatjuk Ügyfeleinknek a DRV Zrt. alaptevékenységeit. Olvasóink többek között a Fogyasztó és a Szolgáltató jogairól, valamint kötelezettségeiről, a DRV Zrt. leolvasási és számlázási rendjéről, a díjakról, a késedelmes fizetés következményeiről, és a bekötések létesítéséről vagy megszüntetéséről is tájékozódhatnak. A kiadvány honlapunkról is letölthető.

Még egyszerűbb, átláthatóbb tájékoztatás honlapunkon az ügyintézés menetéről. Teljes megújuláson esett át a honlap Ügyintézés menüpontja, melyben részletes tájékoztatást adunk arról, hogy a különböző ügyekben mit és hogyan kell intéznie a Fogyasztónak, illetve a Szolgáltatónak. Az egymást követő lépéseket és a javasolt ügyintézési csatornákat is bemutató leírásokat folyamatosan bővítjük a leggyakoribb ügytípusokkal.

Megújított formátumú és tartalmú számlák kiállításával számoljuk el szolgáltatásaink ellenértékét 2011. januártól. A honlapunkon végzett felmérés eredményei alapján örömmel tapasztaltuk, hogy a tavaly ősszel szakmai körökben már díjat nyert, új számlaképünk Fogyasztóink 85%-a szerint átláthatóbb, érthetőbb, valamint jobb, mint a korábbiakban alkalmazott formátum.

Bízunk abban, hogy a bevezetett fejlesztéseink Fogyasztóink elégedettségét szolgálják, mely Társaságunk kiemelt célkitűzése.

Siófok, 2011. augusztus Tisztelettel: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Megújult az ügyintézés menüpont

Még egyszerűbb, átláthatóbb tájékoztatás honlapunkon az ügyintézés menetéről! Teljes megújuláson esett át a honlap ügyintézés menüpontja, melyben részletes tájékoztatást adunk arról, hogy a különböző ügyekben mit és hogyan kell intéznie a Fogyasztónak, illetve a Szolgáltatónak. Az egymást követő lépéseket és a javasolt ügyintézési csatornákat is bemutató leírásokat folyamatosan bővítjük a leggyakoribb ügytípusokkal.
Idényfogyasztók vízmérő-leolvasása, számlázása

Felhívjuk a lakossági idényfogyasztóink figyelmét, hogy társaságunk megkezdte az évi egyszeri vízmérő-leolvasás végrehajtását az üdülőterületeken. A leolvasásban közreműködő munkatársaink hivatalos írásos megbízólevéllel rendelkeznek, és az ingatlanokat kizárólag a vízmérő-leolvasása céljából keresik fel. Legyen körültekintő, védekezzen a csalók ellen!

Kérjük, hogy tegye lehetővé munkatársaink számára a vízmérő leolvasását, hogy az augusztus/szeptember végi elszámoló számlában a tényleges fogyasztást tudjuk elszámolni. Akadályoztatás esetén a szezon alatti fogyasztást diktálja be ügyfélszolgálatunknak a honlapokon megadott módok egyikén.

Az alábbiakban a lakossági idényfogyasztói kör számlázásával kapcsolatban talál részletes tájékoztatást. A kölcsönös, mindkét fél számára előnyös ügyfélkapcsolat biztosítása érdekében, kérjük együttműködését, hogy a számlázáshoz szükséges mérőállások rendelkezésünkre álljanak.

Lakossági idényfogyasztóinknak negyedévente készítünk elszámoló számlát. Lehetőség van bármikor évközi vízmérőállás közlésére, mely fogyasztás a soron következő negyedéves elszámoló számlában kerül kiszámlázásra az alábbiak szerint:

1. elszámoló számla: Előző évi záró mérőállást, a szezonon kívüli bejelentett mérőállást és a rendelkezésre állási alapdíjakat tartalmazza.

2. elszámoló számla: a szezon időszaka alatt kibocsátott második elszámoló számlában szerepeltetjük az előző év átlagfogyasztása alapján számított időarányos mennyiséget, vagy a Fogyasztó által diktált évközi mérőállást.

3. elszámoló számla: a társaságunk által júliusban/augusztusban leolvasott mérőállás alapján készül.

4. elszámoló számla: Fogyasztó által bejelentett vagy becsült szezonzáró mérőállás alapján készül.

Közös érdekünk a szezonzáró mérőállás diktálása, ismerete!

Kérjük lakossági idényfogyasztóinkat, hogy a szezont követően, október 15-ig, önleolvasás alapján a megküldött levelezőlapon, a DRV INFO Vonalon vagy honlapunkon diktálják be a júliusi/augusztusi leolvasásunk utáni fogyasztást magában foglaló szezonzáró (09.30.) mérőállást! Az utolsó elszámoló számlában az önleolvasás alapján diktált szezonzáró mérőállásnak megfelelően számlázzuk a fogyasztást.

Amennyiben idényfogyasztónk nem jelent be szezonzáró mérőállást a fenti határidőig, és az év során nem sikerült munkatársunknak a vízmérőt leolvasnia, úgy az előző év fogyasztása alapján a számlában becsült fogyasztást számolunk, melyet az adott év utolsó elszámoló számlájában szerepeltetünk a szeptember 30-ig terjedő időszakra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a bejelentett szezonzáró (09.30) mérőálláshoz képest idényfogyasztónknak további fogyasztása is van, akkor december 15-ig van lehetőség az év végi záró mérőállás megadására is. Így a fogyasztás tárgyévi díjon számolható el a soron következő számlában.

Fentiekről az augusztus/szeptember végi számlához csatolt hírlevelünkben is tájékoztatjuk lakossági idényfogyasztóinkat. Egyúttal rendelkezésükre bocsátjuk a szezonvégi mérőállás bejelentéséhez felhasználható levelezőlapot.Új tágas, ügyfélbarát ügyfélszolgálati iroda Siófokon

Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy a siófoki ügyfélszolgálati irodánk elköltözött!

2011. június 3-án Winkler Tamás vezérigazgató és dr. Balázs Árpád Siófok város polgármestere avatta fel az új siófoki ügyfélszolgálati irodánkat, ahol jelentősen tágasabb ügyféltérben, megnövelt ügyintézői létszámmal várjuk Fogyasztóinkat az év valamennyi munkanapján.

A személyes ügyfélszolgálati iroda címe: Siófok, Fő utca 37/A.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő

8.00 - 15.00

Kedd

8.00 - 15.00

Szerda

8.00 - 15.00

Csütörtök

8.00 - 20.00

Péntek

8.00 - 12.00

További részletek...


LAKOSSÁGI TÁKÉKOZTATÁS
Siófok, 2013.07.30.
A nyári hőségben sincs vízhiány a DRV szolgáltatási területén
- a szolgáltató a Balaton-parti településeken is biztosítja a zavartalan vízellátást
Az elmúlt időszakban néhány Balaton-parti fogyasztótól érkezett bejelentés, a mintegy 700 ezer fogyasztó ellátásáról gondoskodó Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-hez, miszerint a társasházak lakásaiban időszakos víznyomásbeli problémákat tapasztalnak.
A DRV Zrt. ezúton tájékoztatja a Balaton-part lakóit, hogy a lakossági bejelentéseket kivizsgálta, és megállapította, hogy a Társaság vízvezetékein megfelelő a víznyomás, a kellemetlenséget az említett esetekben a társasházak belső vezetékeinek hibája okozza, ami nem megfelelő tervezésből, vagy az évek során elmaradt karbantartásból ered. Ez a csúcsfogyasztás idején átmenetileg időszakos vízhiányt okozhat, mivel a belső hálózat nem tudja biztosítani a teljes lakóközösség egyidejű vízellátását.
„Van rá példa, hogy egy-egy épület vízhálózatának tervezésekor nem vették figyelembe a szezonális vízfogyasztási eltéréseket. A Balaton-part pedig kiemelt ilyen szempontból, hiszen nyáron jóval többen és több vizet használnak”- mondta Csertán Gábor, a DRV Zrt. üzemeltetési főmérnöke. „A DRV minden, a Társaság hatókörébe tartozó munkálatot elvégzett, hogy zavartalan legyen a vízellátás” – tette hozzá.
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szakemberei már a tavaszi hónapokban elkezdték azokat a karbantartási munkálatokat, amelyek nélkülözhetetlen elemei a nyári többletfogyasztás biztosításának. Ennek megfelelően a Társaság teljes működési területén megtörtént a víztornyok, glóbuszok, víztárolók éves karbantartása, tisztítása, fertőtlenítése, valamint a tűzcsapok ellenőrzésére.
A DRV Zrt. az illetékességébe tartózó saját hálózatain mindenkor is gondoskodik a zavartalan vízellátásról.A rovat további cikkei:Készítette: Wildom.