Nyomtatóbarát verzió  
Aktuális tájékoztatóink

Ebben a rovatban aktuális tájékoztatóinkat olvashatja. Amennyiben korábbi tájékoztatónkat keresi, akkor kattintson a felső, vízszintes menüsorban található "Archív tájékoztatóink" linkre.


Tanúsítványt kapott a DRV Zrt. számlázási rendszere

Közlemény jogszabályi változások átvezetéséről

 A DRV Zrt. – közös képviselői kezdeményezésre – Társasházi Fórumot szervezett

A DRV Zrt.  Társasházi Fórumot tart Siófokon

OTP Bank csoportos beszedési megbizások

Kedvezményes mellékmérő plombálási akció a DRV Zrt.-nél 2014. július 31-ig!

Fogyasztóvédelmi referensek

A jogszabályi előírásokat követve módosította számlaképét a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Hirdetmény

Új számlakép bevezetése

Házi szennyvízátemelők üzemeltetése

  


 

Tanúsítványt kapott a DRV Zrt. számlázási rendszere

2011. évi CCIX. törvény módosítása előírja a  viziközműszolgáltatók számára, hogy számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek zártságát, és megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását. A számlázási rendszernek meg kell felelnie az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek. Ennek érdekében a víziközmű-szolgáltatónak adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel biztosítani kell az általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését. A DRV Zrt. számlázási rendszere megfelel a törvényi előírásoknak, így 2014 decemberében részére a tanúsítvány kiállításra került.

Tanúsítvány

 


 

 Közlemény jogszabályi változások átvezetéséről

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal SFO_2014/854-2(2014) ügyiratszámú tájékoztatása alapján nem szükséges a hatályos Üzletszabályzat módosításának elvégzése és ismételt Hivatali jóváhagyatása olyan esetekben, amikor nem érdemi módosítás, jogszabályban foglalt kötelező rendelkezés, így különösen fogalom, megnevezés illetve határidő módosulása miatt indokolt, például az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével a közüzemi szerződés megnevezés helyett a közszolgáltatási szerződés megnevezés lépett, illetve a késedelmi kamat jogszabály hivatkozása megváltozott. Ilyen esetekben elegendő, ha a víziközmű-szolgáltató a honlapján elhelyezett közleményben hívja fel a felhasználók figyelmét arra, hogy az üzletszabályzat – vagy annak mellékleteinek – vonatkozó rendelkezései miként változtak meg.

A DRV Zrt. ezúton tájékoztatja Felhasználóit, hogy a hatályos Üzletszabályzatában 2., 3. és 4. számú mellékletként szereplő formanyomtatványok (közüzemi szerződések) megszemélyesített példányain 2014. szeptember 29-étől kezdődően átvezette:

 


  

A DRV Zrt. – közös képviselői kezdeményezésre – Társasházi Fórumot szervezett

A DRV Zrt. 2014. augusztus 27-én – közös képviselői kezdeményezésre – Társasházi Fórumot szervezett 104 fő (siófoki, tabi, balatonföldvári, zamárdi és szántódi)  társasházi közös képviselő személyre szóló meghívásával. A Fórum elsődleges célja az volt, hogy a társaság ügyfélszolgálatának vezetői a közös képviselők számára személyes konzultációra biztosítsanak lehetőséget, illetve bemutassák az elmúlt másfél év jogszabályi változásait feltételezve, hogy az aktuális témák is ezekre fognak fókuszálni.

A Társasházi Fórumon 33 fő meghívott és további 8 fő közös képviselő által delegált személy vett részt. E mellett a sajtó, valamint a kezdeményező közös képviselő által meghívott politikusok és vízmérőgyártó képviselői is jelen voltak.

A DRV Zrt. tájékoztatója után, a Fórum második részében elhangzottakat három csoportba lehet sorolni:

1.      társasházi javaslatok a DRV működésével kapcsolatban,

2.      egyéni, konkrét, illetve nem pontosított vélemények a DRV működésével kapcsolatban, valamint

3.      a főmérő-mellékmérő elszámolás, és a mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező, azonban nem, vagy rendszertelenül fizető Felhasználókkal kapcsolatos észrevételek.

ad. 1. A DRV Zrt. működésével kapcsolatban egy konkrét társasházi javaslat érkezett. Ez a társaság által korábban végzett mellékvízmérő-cserék ismételt, a plombálással együttesen végrehajtott megoldását javasolja visszavezetni. A Fórumon a DRV képviselője ígéretet tett a javasolt gyakorlat ismételt bevezetésének felülvizsgálatára.

ad. 2. Több hozzászólás egyedi, konkrét ügy elmondását, illetve az akkor történt ügykezelés minősítését tartalmazta. Tekintettel arra, hogy a Fórum célja a közös problémákkal kapcsolatos egyeztetés volt, és a konkrét ügy megítéléséhez, kezeléséhez sem álltak rendelkezésre információk, ezért a társaság képviselői kérték az érintett közös képviselőket, hogy az egyedi észrevételeiket az ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül jelezzék, amelyek alapján a szükséges kivizsgálás megtörténhet.

A Fórum legtöbb idejét a bekötési mérő és mellékmérők elszámolásának kérdésére fordította. A közös képviselők elmondták problémáikat ezzel kapcsolatban, azonban a felvetett megoldásokat a jelenlegi jogszabályi előírások nem teszik lehetővé, vagy a kifogásolt szolgáltatói gyakorlatot jogszabályi előírások rögzítik. A Fórumon ebben a témában konkrét javaslat nem fogalmazódott meg, egyfajta közös képviselői háttérmunkára született felhívás a jelenlévők között.

A DRV képviselői biztosították a közös képviselőket, hogy amennyiben háttérmunkát kezdenek a jogszabályok módosításával kapcsolatban, a változtatások előkészítésében a DRV Zrt. szakmai együttműködést biztosít.

A DRV Zrt. számára is elsődleges fontosságú, hogy a bekötési mérő és mellékmérők elszámolása ügyében olyan megoldást lehessen alkalmazni, mely a a társasházak és a szolgáltató számára is a gyakorlatban egyértelműen betartható és kezelhető.

A DRV Zrt. álláspontja szerint a Társasházi Fórumon nem kerültek felszínre olyan kérdések, illetve olyan mértékű aktivitása sem volt a résztvevőknek, ami a Fórum további megszervezését indokolja más területeken. Természetesen felmerülő igény esetén társaságunk a jövőben sem zárkózik el hasonló tájékoztató rendezvények megrendezésétől.

 

 


 A DRV Zrt. – közös képviselői kezdeményezésre – Társasházi Fórumot tart Siófokon

A DRV Zrt. – közös képviselői kezdeményezésre – Társasházi Fórumot tart a Siófok, Tanácsház u. 7. szám alatti központi épületének földszinti nagytermében, 2014. 08. 27-én. A Fórum meghívotti köre Siófok, Balatonföldvár, Szántód, Zamárdi, Tab települések 10-nél nagyobb lakásszámú társasházakat kezelő közös képviselőire korlátozódik.

A Társasházi Fórum a szakmai együttműködés jegyében kerül megrendezésre, melynek első részében a DRV Zrt. tájékoztatást ad az elmúlt másfél év víziközmű-szolgáltatást érintő jogszabályi változásairól, kiemelve a leolvasás, elszámolás, számlázás témaköreit, valamint a társasházakkal kapcsolatos ügykezelés tapasztalatairól.

A Fórum második részében a fentiekkel kapcsolatos kérdések, problémák megbeszélésére kerül sor.

Az eredményekről és tapasztalatokról társaságunk a teljes szolgáltatási területén érintett összes közös képviselőt tájékoztatja, illetve dönt arról, hogy miként lehetséges és célszerű a Társasházi Fórum megszervezése, hogy azon minden társasházi közös képviselő részt vehessen.

 


 

OTP bank csoportos beszedési megbizások

Tájékoztatjuk azon Felhasználóinkat, akik az OTP Banknál vezetett folyószámlájukról csoportos beszedési megbízással egyenlítik ki viziközmű számláikat, hogy az OTP Banknál fellépő rendszer hiba miatt a 2014. április hónapra vonatkozóan kibocsátott 2014.05.23-ai fizetési határidejű számlák beszedése nem teljesült. A hiba javítását követően Társaságunk a ki nem egyenlített számlák értékére ismételten benyújtja a csoportos beszedést. A számlák késedelmes kiegyenlítése miatt a DRV Zrt. késedelmi kamatot nem számol fel, valamint fizetési emlékeztetőt sem bocsát ki.

2014. május 28-án Társaságunk a ki nem egyenlített számlák értékére 2014.06.05. fizetési határidővel ismételten benyújtotta a csoportos beszedést. Társaságunk minden érintett Felhasználóját levélben értesítettük a kialakult helyzetről. Azon Felhasználóink részére akiknek Társaságunk rendelkezett e-mail címmel egy elektronikus levelet küldtünk 2014. 05. 29-én, az e-mail címmel nem rendelkező felhasználókat pedig 2014.05.30-án postázott levélben tájékoztattuk.

 


 Kedvezményes mellékmérő plombálási akció a DRV Zrt.-nél 2014. július 31-ig!

Mellékmérő plombálási (nyilvántartásba vételi) díjak:

Megrendelt munka/ár

Normál ár
(bruttó)

Akciós ár
(bruttó)

Egyedi mellékmérő plombálás

3.620 Ft

1 810 Ft

Csoportos mellékmérő plombálás *

2 451 Ft

1 225 Ft

Amennyiben lecserélt mellékvízmérőjének nyilvántartásba vételét (plombálását) egyedileg, akciós áron kívánja elvégeztetni, kérjük, intézkedjen mielőbb a mérő cseréjéről! Ezt követően a helyi tarifával hívható DRV INFO Vonal (06 40 240 240) 7-es menüpontjának választásával egyeztessen időpontot munkatársunkkal!

A kedvezményes mellékmérő plombálás igénybevételének feltételei a következők:

A csoportos mellékmérő plombálásra vonatkozó kedvezményt abban az esetben tudjuk biztosítani, amennyiben legalább 10 db, ugyanazon társasházi főmérő után beszerelt, azonos címen nyilvántartott (utca, házszám) mellékmérő plombálását egy napra rendelik meg Társaságunktól.

A csoportos mellékmérő plombálást a linken megnyitható táblázat értelemszerű kitöltésével rendelheti meg. Igényét leadhatja személyesen az Önhöz legközelebbi ügyfélfogadó irodánkban, vagy elküldheti Ügyfélszolgálatunknak a következő címek egyikére:

DRV Zrt. Ügyfélszolgálat

8601 Siófok Pf. 888.

e-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu

fax: 06-84/501-299

A megrendelő beérkezését követően munkatársunk a megadott telefonszámon visszahívja, és véglegesíti a csoportos plombálás időpontját a megjelölt megbízottal, közös képviselővel.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a felszerelt mellékvízmérők a mérésügyről szóló törvény szerint a hitelesítés évét követő 8. év december 31-ig alkalmasak joghatással történő mérésre. A mérő hitelességének lejárta tehát független a vízmérő beszerelésének napjától. A hitelesítés évét a mérőn található, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) minősítésével ellátott ólomzáron, hologramos matricán vagy bélyegzőn ellenőrizheti.

Tájékoztatjuk, hogy lejárt hitelességű mérőre a Szolgáltató nem bocsáthat ki számlát. Amennyiben valamely Felhasználónk a 2014-ben lejáró mellékvízmérő(k) cseréjéről 2014.12.31-ig nem gondoskodik, a DRV Zrt. a hatályos jogszabályoknak megfelelően a mellékszolgáltatási szerződést FELMONDJA. Ebben az esetben felhasználása csak a bekötési főmérőn fog jelentkezni, és a társasháznak megküldött számla megosztásáról a lakóknak/felhasználóknak egymás között kell megegyezniük.

Bízunk abban, hogy akciónkkal hozzájárulhatunk anyagi terheinek enyhítéséhez, és Önnek is kedvezményes áron végezhetjük el a plombálást.

Tisztelettel:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

 

 


 

Fogyasztóvédelmi referensek

A DRV Zrt. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény előírásainak megfelelően fogyasztóvédelmi referens feladatok elvégzésre adott ki megbízást:

Tóth Zsófia, kiemelt ügyfél menedzser

Ilyés Erzsébet, személyes ügyfélfogadó ügyintéző és

Szegletné, Dr. Nagy Éva, ügyfélszolgálati főmunkatárs részére.

A fogyasztóvédelmi referensek elérhetősége a megszokott ügyfélszolgálati kommunikációs csatornákon keresztül lehetséges.

 


 

A jogszabályi előírásokat követve módosította számlaképét a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Siófok, 2014. március 3.- Januártól az újonnan életbe lépett törvényrendelet szerint új számlaképpel küldi felhasználóinak számlaleveleit a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. A változás célja, hogy megkönnyítse a számlák közötti eligazodást a lakosság számára. Az új számlaképpel a márciusban postázott levelekben találkozik a Felhasználó először.

A 2013. évi CLXXXVIII. törvény szerint januártól minden közüzemi szolgáltatónak egységes számlakép alkalmazásával kell tájékoztatnia felhasználóit fizetési kötelezettségeikről. A közüzemi számlák értelmezését könnyítendő, a különböző szolgáltatások számláinak felépítése azonos, csak színükben térnek el egymástól. A víziközmű társaságok - így DRV Zrt. is - a jövőben a számla első oldalán kék színű mezőket alkalmaz. A számlaképeken továbbra is szerepel a kiemelt rezsitájékoztató mező, amelyben megjelenik a rezsicsökkentés által megtakarított összeg, így segítve a felhasználók tájékozódást. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. fontosnak tartja, hogy felhasználóit megfelelően tájékoztassa, ezért az első számlákhoz magyarázó kiadványt is mellékelt az új számlaképekkel kapcsolatosan. Az új számlaképpel a márciusban postázott levelekben találkozik a Felhasználó először.

A megszokott számlázási ütemtől eltérő számlázást a Társaságnál folyó informatikai fejlesztések elhúzódása okozta.

Felhasználóinktól ezúton is elnézést kérünk, és köszönjük türelmüket! 

  


Hirdetmény

A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u.7. ) Közgyűlése, az 1/2013. (XII.19.) számú határozatában döntött a társaság alaptőkéjének felemeléséről. A közgyűlési határozat alapján a társaság alaptőkéje 4.440.000.000 Ft-ról, azaz négymilliárd-négyszáznegyvenmillió forintról, 4.540.000.000 Ft-ra, azaz négymilliárd-ötszáznegyvenmillió forintra változik.

 


Új számlakép bevezetése


A lakossági Felhasználóink számára 2014. január 1-jétől új, egységes közmű-szolgáltatói számlakép kerül bevezetésre a 2013. évi CLXXXVIII. törvény alapján.

Az új számlakép jogszabályi előírásoknak megfelelő kidolgozása folyamatban van, ezért a január hónapban esedékes rész- és elszámoló számlák későbbi időpontban kerülnek kiküldésre.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

További kérdés esetén munkatársaink készséggel állnak Felhasználóink rendelkezésére az alábbi elérhetőségek egyikén:

Info vonal: 06-40-240-240

Posacím: DRV Zrt. Ügyfélszolgálat 8601 Siófo,k Pf. 888.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@drv.hu.

Weboldal: www.drv.hu

 


 

Házi szennyvízátemelők üzemeltetése


Tisztelt Felhasználónk!

Amennyiben az Ön felhasználási helyén a szennyvíz közcsatornába történő bevezetése házi szennyvíz beemelő szivattyú alkalmazásával került kialakításra, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatást!

Amennyiben az Ön felhasználási helyén a szennyvíz közcsatornába történő bevezetése házi szennyvíz beemelő szivattyú alkalmazásával került kialakításra, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatást!

A 458/2013. (XII. 2.) Kormány rendelettel módosított, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Kormány rendelet alapján a szennyvízelvezető törzshálózathoz csatlakoztatott házi szennyvízátemelők üzemeltetését jövőben a víziközmű szolgáltatónak kell végezni, melynek feltétele, hogy a felek átadás-átvételi eljárást folytassanak le legkésőbb 2014. február 28-ig.

A víziközmű-szolgáltatónak 2013. december 31-ig fel kell hívni az érintett felhasználók figyelmét arra, hogy igénybejelentéssel és időpont egyeztetéssel éljen a 2014. február 28-ig lefolytatandó átadás-átvételi eljárásra vonatkozóan.

Fent hivatkozott jogszabály alapján, amennyiben a rendeletben biztosított kedvezményekkel élni kíván, Önnek be kell jelentenie társaságunk felé a szennyvíz beemelőjére (házi kisátemelőjére) vonatkozó átadási igényét írásban, vagy telefonon, hogy annak átvétele legkésőbb 2014. február 28-ig megtörténhessen.

Kérjük, hívja a 06-40-240-240 számon Ügyfélszolgálatunkat, és a 7 menüpontot választva egyeztessen egy Önnek is megfelelő időpontot.

Kérjük szíves együttműködését a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki állapot kialakításában, hogy szolgáltatásunkat a jövőben is zavarmentesen, megelégedésére vehesse igénybe.

Siófok, 2013. december 17.

Tisztelettel:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Az alábbi elérhetőségek egyikén állunk szíves rendelkezésére:

postacím: DRV Zrt. ügyfélszolgálat, 8601 Siófok, Pf.: 888

e-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu

infovonal: 0640/240-240

 

 

 
A rovat további cikkei:Készítette: Wildom.