KEOP-7.9.0/12-2014-0030 Regionális Vízmuvek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztések projekt elokészítése KEOP-7.9.0/12-2014-0001 Szennyvíziszap hasznosítása az öt Regionális Vízmuben fejlesztési projekt elokészítése

 Nyomtatóbarát verzió  
Számlázás

Ebben a rovatban a számlázási rendről olvashat, megtekintheti számlamagyarázatainkat, információt talál a fizetési módokról, valamint a részletfizetési lehetőségről. Amennyiben a késedelmes fizetésről, felszólításokról és az egyéb szankciókról keres információkat, akkor válassza a felső vízszintes menüsorban szereplő másik linket.  Számlázási rend*

 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés szolgáltatásának ellenértékét a következő számlázási rendben számolja el:

Lakossági állandó Felhasználóinknak vízmérő-leolvasás alapján hathavonta készítünk elszámoló számlát. A köztes hónapokban részszámlát bocsátunk ki. Az elszámoló számlát követő hónapban a soron következő első és második részszámlát küldjük ki egy borítékban, míg az elszámolást követő harmadik hónapban a harmadik, negyedik és ötödik részszámlákat postázzuk együtt. A részszámláink fejlécében olvasható, hogy az öt darab részszámlából pontosan hányadik és melyik hónapra vonatkozik az adott számla. A számlák (és a csekkek is) ennek megfelelően tartalmazzák az aktuális hónap befizetési határidejét is. Társaságunk valamennyi lakossági Felhasználó esetében minden elszámoló számla kibocsátását követően pontosítja a havi rész-számla mennyiségeket az előző év fogyasztásának megfelelően. Természetesen Felhasználóink is megadhatják, módosíthatják a rész-számlákban szereplő állandó mennyiséget, az elszámoló számla kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Ennek a számlázási rendszernek (1 elszámoló számla+2 részszámla+3 részszámla) a bevezetésére azért került sor, hogy állandó lakossági Felhasználóink vízdíjfizetési terheit egyenletesebbé tegyük.

lakossági állandó fogyasztó

A részletes vízmérő leolvasási rendet a településlistában is megtalálja, ha beírja a fogyasztási helyéhez tartozó település nevét.

A részszámlában szereplő fogyasztást (m3) honlapunk segítségével is módosíthatja.

 

Lakossági idényFelhasználóknak negyedévente küldünk elszámoló számlát. A lakossági idényFelhasználóknak módjuk van évközi vízmérőállás közlésére, mely fogyasztás a soron következő negyedéves elszámoló számlában kerül kiszámlázásra.

Lakossági idényfogyasztó

A szezont (05.01. - 09.30.) megelőző időszakban kibocsátott első elszámoló számla jellemzően csak a rendelkezésre állási alapdíjakat tartalmazza.  A szezon időszaka alatt kibocsátott második elszámoló számlában szerepeltetjük az előző év átlagfogyasztása alapján számított időarányos mennyiséget vagy a Felhasználó által diktált évközi mérőállást. A harmadik elszámoló számla a társaságunk által júliusban/augusztusban/szeptemberben leolvasott mérőállás alapján készül. Kérjük lakossági idényFelhasználóinkat, hogy a szezont követően, október 15-ig, önleolvasás alapján a megküldött levelezőlapon vagy a DRV INFO Vonalon diktálják be a júliusi/augusztusi/szeptemberi leolvasásunk utáni fogyasztást magában foglaló szezonzáró (09.30.) mérőállást! Az utolsó elszámoló számlában az önleolvasás alapján diktált szezonzáró mérőállásnak megfelelően számlázzuk a fogyasztást. Amennyiben idényFelhasználónk nem jelent be szezonzáró mérőállást a fenti határidőig és a tavalyi összes éves fogyasztása magasabb, mint a DRV Zrt. munkatársa által leolvasott (július/augusztus/szeptember) mérőállásig tárgyévben már számlázott fogyasztás, úgy az utolsó elszámoló számlában szerepeltetjük a különbözetet a szeptember 30-ig terjedő időszakra. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a bejelentett szezonzáró (09.30) mérőálláshoz képest idényFelhasználónknak további fogyasztása is van, akkor december 15-ig van lehetőség az év végi záró mérőállás megadására, hogy a számlázást tárgyévi díjon végezhessük el a soron következő elszámoló számlában. Az idényFelhasználó által bejelentett mérőállást az adott év december 31-ei záró mérőállásának tekintjük.

A vízmérő állását honlapunk segítségével elektronikusan is megadhatja a vízmérőállás bejelentése űrlap kitöltésével és elküldésével.

Közületi állandó Felhasználóink vízmérő-leolvasás alapján havonta kapnak számlát.

Közületi idényFelhasználóinknál az idényen kívüli időszakban a havi számlák  jellemzően csak a rendelkezésre állási alapdíjakat tartalmazzák. A közületi idényFelhasználóknak módjuk van a szezonon kívüli időszakban mérőállás közlésére, mely fogyasztás a havi számlákban kerül elszámolásra, kiszámlázásra. A közületi idényFelhasználók részére az idény alatt (május 1. - szeptember 30.) havonta készül vízmérő leolvasáson alapuló elszámoló számla.

 

mérőleolvasás

* A számlázási rend részben leírtaktól eltérően, a Tolna megyei Pincehely és Belecska településeken mind a lakossági, mind a közületi Felhasználóink kéthavonta kapnak számlát, vízmérő-leolvasás alapján.

Kérjük Felhasználóinkat, hogy a vízmérő-leolvasás akadályoztatása esetén, az elszámoláshoz szükséges mérőállást jelentsék be ügyfélszolgálatunknak!

Mérőállás bejelentése

Amennyiben nem áll rendelkezésünkre a társaságunk által olvasott vagy a Felhasználó által diktált mérőállás, akkor a számlázandó fogyasztást becsléssel állapítjuk meg. Felhasználói igény esetén ügyfélszolgálatunk a becsléssel megállapított, elszámoló számlában szereplő fogyasztás számítási módjáról egyedi tájékoztatást ad.

Számlázás társasházaknál

Töltse le a vízmérő-leolvasás, számlázással kapcsolatban készített kiadványunkat PDF formátumban!

Vízmondó - Vízmérő-leolvasás, számlázás

Mit tehet Felhasználónk annak érdekében, hogy a szolgáltatás ellenértékének elszámolása és számlázása mindkét fél számára megfelelően, kölcsönös egyetértésben történjen?

Számlamagyarázat

A számlában szereplő fogyasztás elszámolása mellett, ellenőrizze a fogyasztási hely besorolására vonatkozó információkat, valamint a név- és címadatokat is!

Az alábbi linkekre kattintva, külön ablakban két magyarázattal ellátott számlatípust tölthet le:

Az egy- illetve kéttényezős díjrendszerről információt itt talál.

Fizetési módok

Felhasználóink az alábbi módon egyenlíthetik ki a szolgáltatásaink ellenértékét:

Ezúton kérjük a csekkes fizetési móddal (készpénzfizetési átutalás) rendelkező Felhasználóinkat, hogy kövessék fokozott figyelemmel a számláikban feltüntetett fizetési határidőket, és a lejárat előtt legalább két nappal korábban fizessék be csekkjeiket a postán. 2010. május 1-jétől a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján, a fizetési megbízás azon a napon teljesül, amikor a pénz a szolgáltató számláján megjelenik. A posta részére a jogszabály ugyanis maximum 2 napot engedélyez a befizetett összeg címzetthez történő átutalására.

Legkényelmesebben úgy fizethetnek Felhasználóink, ha csoportos beszedési megbízást adnak a folyószámlájukat vezető pénzintézetnek, hogy az rendezze a díj kifizetését.

Ha Ön csoportos beszedési megbízást szeretne adni számlavezető pénzintézeténél, kérjük jelezze a DRV Zrt. kódját: A 11226002 T210. A csoportos beszedési megbízáson a "Szerződő fél azonosítója a kedvezményezettnél" rovatban a számláján szereplő felhasználó azonosító szám utolsó 9 számjegyét kell megadnia (első számjegyet kell elhagyni).

A csoportos beszedésre vonatkozó megbízását társaságunk ügyfélszolgálatának is leadhatja: Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére

Internet kapcsolattal és megfelelő banki szerződéssel rendelkező Felhasználóink számítógép segítségével maguk is átutalhatják a vízdíjszámla összegét Társaságunknak.

Részletfizetési lehetőség

Ha valamilyen okból a Felhasználónak a korábbi időszakokhoz képest magasabb végösszegű számla kerül kiküldésre, akkor a tartozás rendezése érdekében a Felhasználó írásban részletfizetési kérelemmel fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz (DRV Zrt. Ügyfélszolgálat 8601 Siófok, Pf. 888.). Amennyiben bármely részlet határidőre történő befizetése elmarad, a tartozás azonnal egy összegben ismét esedékessé válik a szankciókkal (késedelmi kamat) együtt, illetve a Felhasználó újabb részletfizetési kérelme elutasításra kerül. A részletek fizetése mellett a mindenkor esedékes számlákat is ki kell egyenlíteni.

Nem adható részletfizetési kedvezmény annak a Felhasználónak,A rovat további cikkei:Készítette: Wildom.