KEOP-7.9.0/12-2014-0030 Regionális Vízmuvek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztések projekt elokészítése KEOP-7.9.0/12-2014-0001 Szennyvíziszap hasznosítása az öt Regionális Vízmuben fejlesztési projekt elokészítése

 Nyomtatóbarát verzió  
Számlázás

Ebben a rovatban a számlázási rendről olvashat, megtekintheti számlamagyarázatainkat, információt talál a fizetési módokról, valamint a részletfizetési lehetőségről. Amennyiben a késedelmes fizetésről, felszólításokról és az egyéb szankciókról keres információkat, akkor válassza a felső vízszintes menüsorban szereplő másik linket.  Számlázási rend*

 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés szolgáltatásának ellenértékét a következő számlázási rendben számolja el:

Lakossági állandó Felhasználóinknak vízmérő-leolvasás alapján hathavonta készítünk elszámoló számlát. A vízmérő leolvasások közötti öt hónapra részszámlát bocsátunk ki. Egy levélborítékban, az elszámoló számla mellé egy, majd kettő-kettő részszámlát kapnak kézhez. Az elszámoló számlával az aktuális elszámolási időszakot követő, első (1/5.) részszámlát postázzuk. A fél éves ciklus második hónapján kerül kézbesítésre a második (2/5.) és a harmadik (3/5.) részszámla. A periódus negyedik hónapjában a negyedik (4/5.) és az ötödik (5/5.) részszámlákat juttatjuk el Önhöz. Az alábbi ábrán illusztráljuk a számlák kiküldésének ütemét:
 

 

A számlák első oldalán, a kék színű mezőben talál információt arra, hogy az egy borítékban kézbesített számlák mely hónapra vonatkoznak, illetve azok fizetési határidejét is itt olvashatja.

 

Kérjük szíves közreműködésüket a számlák sorrendben történő rendezésére és a fizetési határidők betartására. A részszámlákban szereplő mennyiséget a féléves elszámoló számlák kibocsátását követően automatikusan pontosítjuk az előző egy év átlag fogyasztásának megfelelően. Amennyiben fogyasztói szokásaiban változás következik be, Ön is kérheti ennek módosítását az elszámoló számláink kézhezvételétől számított 15 napon belül, a soron következő részszámlától kezdődően.

A részletes vízmérő leolvasási rendet a településlistában is megtalálja, ha beírja a fogyasztási helyéhez tartozó település nevét.

lakossági állandó fogyasztó

 

A részszámlában szereplő fogyasztást (m3) honlapunk segítségével is módosíthatja.

 

Lakossági idény Felhasználóknak negyedévente küldünk elszámoló számlát. A lakossági idényFelhasználóknak módjuk van évközi vízmérőállás közlésére, mely fogyasztás a soron következő negyedéves elszámoló számlában kerül kiszámlázásra.

Lakossági idényfogyasztó

A szezont (05.01. - 09.30.) megelőző időszakban kibocsátott első elszámoló számla jellemzően csak a rendelkezésre állási alapdíjakat tartalmazza.  A szezon időszaka alatt kibocsátott második elszámoló számlában szerepeltetjük az előző év átlagfogyasztása alapján számított időarányos mennyiséget vagy a Felhasználó által diktált évközi mérőállást. A harmadik elszámoló számla a társaságunk által júliusban/augusztusban/szeptemberben leolvasott mérőállás alapján készül. Kérjük lakossági idényFelhasználóinkat, hogy a szezont követően, október 15-ig, önleolvasás alapján a megküldött levelezőlapon vagy a DRV INFO Vonalon diktálják be a júliusi/augusztusi/szeptemberi leolvasásunk utáni fogyasztást magában foglaló szezonzáró (09.30.) mérőállást! Az utolsó elszámoló számlában az önleolvasás alapján diktált szezonzáró mérőállásnak megfelelően számlázzuk a fogyasztást. Amennyiben idényFelhasználónk nem jelent be szezonzáró mérőállást a fenti határidőig és a tavalyi összes éves fogyasztása magasabb, mint a DRV Zrt. munkatársa által leolvasott (július/augusztus/szeptember) mérőállásig tárgyévben már számlázott fogyasztás, úgy az utolsó elszámoló számlában szerepeltetjük a különbözetet a szeptember 30-ig terjedő időszakra. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a bejelentett szezonzáró (09.30) mérőálláshoz képest idényFelhasználónknak további fogyasztása is van, akkor december 15-ig van lehetőség az év végi záró mérőállás megadására, hogy a számlázást tárgyévi díjon végezhessük el a soron következő elszámoló számlában. Az idény Felhasználó által bejelentett mérőállást az adott év december 31-ei záró mérőállásának tekintjük.

A vízmérő állását honlapunk segítségével elektronikusan is megadhatja a vízmérőállás bejelentése űrlap kitöltésével és elküldésével.

Közületi állandó Felhasználóink vízmérő-leolvasás alapján havonta kapnak számlát.

Közületi idényFelhasználóinknál az idényen kívüli időszakban a havi számlák  jellemzően csak a rendelkezésre állási alapdíjakat tartalmazzák. A közületi idényFelhasználóknak módjuk van a szezonon kívüli időszakban mérőállás közlésére, mely fogyasztás a havi számlákban kerül elszámolásra, kiszámlázásra. A közületi idényFelhasználók részére az idény alatt (május 1. - szeptember 30.) havonta készül vízmérő leolvasáson alapuló elszámoló számla.

 

mérőleolvasás

* A számlázási rend részben leírtaktól eltérően, a Tolna megyei Pincehely és Belecska településeken mind a lakossági, mind a közületi Felhasználóink kéthavonta kapnak számlát, vízmérő-leolvasás alapján.

Kérjük Felhasználóinkat, hogy a vízmérő-leolvasás akadályoztatása esetén, az elszámoláshoz szükséges mérőállást jelentsék be ügyfélszolgálatunknak!

Mérőállás bejelentése

Amennyiben nem áll rendelkezésünkre a társaságunk által olvasott vagy a Felhasználó által diktált mérőállás, akkor a számlázandó fogyasztást becsléssel állapítjuk meg. Felhasználói igény esetén ügyfélszolgálatunk a becsléssel megállapított, elszámoló számlában szereplő fogyasztás számítási módjáról egyedi tájékoztatást ad.

Számlázás társasházaknál

Töltse le a vízmérő-leolvasás, számlázással kapcsolatban készített kiadványunkat PDF formátumban!

Vízmondó - Vízmérő-leolvasás, számlázás

Mit tehet Felhasználónk annak érdekében, hogy a szolgáltatás ellenértékének elszámolása és számlázása mindkét fél számára megfelelően, kölcsönös egyetértésben történjen?

Számlamagyarázat

A számlában szereplő fogyasztás elszámolása mellett, ellenőrizze a fogyasztási hely besorolására vonatkozó információkat, valamint a név- és címadatokat is!

Az alábbi linkekre kattintva, külön ablakban két magyarázattal ellátott számlatípust tölthet le:

Az egy- illetve kéttényezős díjrendszerről információt itt talál.

Fizetési módok

Felhasználóink az alábbi módon egyenlíthetik ki a szolgáltatásaink ellenértékét:

Ezúton kérjük a csekkes fizetési móddal (készpénzfizetési átutalás) rendelkező Felhasználóinkat, hogy kövessék fokozott figyelemmel a számláikban feltüntetett fizetési határidőket, és a lejárat előtt legalább két nappal korábban fizessék be csekkjeiket a postán. 2010. május 1-jétől a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján, a fizetési megbízás azon a napon teljesül, amikor a pénz a szolgáltató számláján megjelenik. A posta részére a jogszabály ugyanis maximum 2 napot engedélyez a befizetett összeg címzetthez történő átutalására.

Legkényelmesebben úgy fizethetnek Felhasználóink, ha csoportos beszedési megbízást adnak a folyószámlájukat vezető pénzintézetnek, hogy az rendezze a díj kifizetését.

Ha Ön csoportos beszedési megbízást szeretne adni számlavezető pénzintézeténél, kérjük jelezze a DRV Zrt. kódját: A 11226002 T210. A csoportos beszedési megbízáson a "Szerződő fél azonosítója a kedvezményezettnél" rovatban a számláján szereplő felhasználó azonosító szám utolsó 9 számjegyét kell megadnia (első számjegyet kell elhagyni).

A csoportos beszedésre vonatkozó megbízását társaságunk ügyfélszolgálatának is leadhatja: Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére

Internet kapcsolattal és megfelelő banki szerződéssel rendelkező Felhasználóink számítógép segítségével maguk is átutalhatják a vízdíjszámla összegét Társaságunknak.

Részletfizetési lehetőség

Ha valamilyen okból a Felhasználónak a korábbi időszakokhoz képest magasabb végösszegű számla kerül kiküldésre, akkor a tartozás rendezése érdekében a Felhasználó írásban részletfizetési kérelemmel fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz (DRV Zrt. Ügyfélszolgálat 8601 Siófok, Pf. 888.). Amennyiben bármely részlet határidőre történő befizetése elmarad, a tartozás azonnal egy összegben ismét esedékessé válik a szankciókkal (késedelmi kamat) együtt, illetve a Felhasználó újabb részletfizetési kérelme elutasításra kerül. A részletek fizetése mellett a mindenkor esedékes számlákat is ki kell egyenlíteni.

Nem adható részletfizetési kedvezmény annak a Felhasználónak,A rovat további cikkei:Készítette: Wildom.