KEOP-7.9.0/12-2014-0030 Regionális Vízmuvek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztések projekt elokészítése KEOP-7.9.0/12-2014-0001 Szennyvíziszap hasznosítása az öt Regionális Vízmuben fejlesztési projekt elokészítése

 Nyomtatóbarát verzió  
Kötelezettségek szolgáltatási szerződés

Ebben a rovatban a felhasználó és a DRV Zrt. között létrejött szolgáltatási szerződésről, a Szolgáltató és a Felhasználó jogairól és kötelezettségeiről olvashat.


A szolgáltatási szerződés megkötését kormányrendelet írja elő. Ez a szerződés jogilag is egyenrangú partneri viszonyt teremt a Felhasználó és a szolgáltató között.

A szerződésben egyértelműen rögzítésre kerülnek azok a kötelezettségek, amelyek a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t terhelik mind az alapszolgáltatás, mind a kiegészítő szolgáltatások ellátásakor. Ezek egyúttal a Felhasználó legfontosabb jogait is jelentik.

Például:

A szolgáltató kötelezettsége - a fogyasztó joga

A szolgáltató köteles az ivóvízellátást és csatornaszolgáltatást folyamatosan biztosítani. / A Felhasználó jogosult a szolgáltatásokat folyamatosan igénybe venni.

A szolgáltató köteles megfelelő minőségű és mennyiségű szolgáltatást biztosítani. / A Felhasználó jogosult a megfelelő minőségű és mennyiségű szolgáltatás igénybe vételére.


A szolgáltatási szerződés természetesen tartalmazza azokat a feltételeket is, amelyeket a Felhasználónak kell teljesítenie annak érdekében, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatásait folyamatosan, és az Üzletszabályzatban rögzítettek szerint igénybe vehesse.

 

A Felhasználó LEGFONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEI:

 

 

 Vízmérő, akna fagy elleni védelme

 

 

 

 

 

 

 

 • A vízmérő-leolvasás akadályoztatása esetén a mérőállás határidőre történő bediktálása, a számla kiegyenlítése a fizetési határidőre, számlázási adatok és számlatartalom ellenőrzése

   

   

  • A Felhasználó személyében, adataiban bekövetkező változások 30 napon belül történő bejelentése
   

   

  Amit NE tegyen:

  • TILOS a házi fúrtkút összekötése az ivóvíz hálózattal, csapadékvíz szennyvízcsatornába vezetése

  Miután a szerződés konkrétan megjelöli a feladatokat és a kötelezettségeket, így ezek teljesítése is számonkérhetővé, ellenőrizhetővé válik.

  A 2009. évi LXXVI törvény alapján a szolgáltatási szerződés megkötése előtt Társaságunknak tájékoztatási kötelezettsége van a törvény 34. § (1) bekezdése alapján. A törvényi szabályozásnak megfelelő tájékoztatónkat itt tekintheti meg.

  A szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatban részletes információ, illetve minta Üzletszabályzatunkban.

  Hasznos linkek:

  Vízmondó: A szolgáltató kötelezettségei és a Felhasználó alapvető jogai

  Vízmondó: A Felhasználó legfontosabb kötelezettségei

  Vízmondó: Felhasználói együttműködés, hogy minden rendben folyjon!

  Töltse le a Felhasználó legfontosabb kötelezettségeiről készített kiadványunkat PDF formátumban!

  Töltse le az illegális csatornahasználat következményeiről készített kiadványunkat PDF formátumban!

  Ide kattintva megtekintheti az illegális közműhasználatról és következményeiről készített Vízmondó című kiadványunkat!

  Honlapunkra tájékoztatás céljából felcsatoltuk a szolgáltatási szerződéseink mintáját is. Tulajdonosváltozás bejelentésére ezek nem alkalmazhatóak! A tulajdonosváltozás bejelentésével kapcsolatos információkat a linkre kattintva találja.

   
 • Készítette: Wildom.