Nyomtatóbarát verzió  
Kötelezettségek szolgáltatási szerződés

Ebben a rovatban a fogyasztó és a DRV Zrt. között létrejött szolgáltatási szerződésről, a Szolgáltató és a Fogyasztó jogairól és kötelezettségeiről olvashat.


A szolgáltatási szerződés megkötését kormányrendelet írja elő. Ez a szerződés jogilag is egyenrangú partneri viszonyt teremt a fogyasztó és a szolgáltató között.

A szerződésben egyértelműen rögzítésre kerülnek azok a kötelezettségek, amelyek a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t terhelik mind az alapszolgáltatás, mind a kiegészítő szolgáltatások ellátásakor. Ezek egyúttal a Fogyasztó legfontosabb jogait is jelentik.

Például:

A szolgáltató kötelezettsége - a fogyasztó joga

A szolgáltató köteles az ivóvízellátást és csatornaszolgáltatást folyamatosan biztosítani. / A fogyasztó jogosult a szolgáltatásokat folyamatosan igénybe venni.

A szolgáltató köteles megfelelő minőségű és mennyiségű szolgáltatást biztosítani. / A fogyasztó jogosult a megfelelő minőségű és mennyiségű szolgáltatás igénybe vételére.


A szolgáltatási szerződés természetesen tartalmazza azokat a feltételeket is, amelyeket a fogyasztónak kell teljesítenie annak érdekében, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatásait folyamatosan, és az Üzletszabályzatban rögzítettek szerint igénybe vehesse.


A FOGYASZTÓ LEGFONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEI:

 

 Vízmérő, akna fagy elleni védelme

 

 

 

 • A vízmérő-leolvasás akadályoztatása esetén a mérőállás határidőre történő bediktálása, a számla kiegyenlítése a fizetési határidőre, számlázási adatok és számlatartalom ellenőrzése

   

  • A fogyasztó személyében, adataiban bekövetkező változások 30 napon belül történő bejelentése
   


  Amit NE tegyen:

  • TILOS a házi fúrtkút összekötése az ivóvíz hálózattal, csapadékvíz szennyvízcsatornába vezetése

  Miután a szerződés konkrétan megjelöli a feladatokat és a kötelezettségeket, így ezek teljesítése is számonkérhetővé, ellenőrizhetővé válik.

  A 2009. évi LXXVI törvény alapján a szolgáltatási szerződés megkötése előtt Társaságunknak tájékoztatási kötelezettsége van a törvény 34. § (1) bekezdése alapján. A törvényi szabályozásnak megfelelő tájékoztatónkat itt tekintheti meg.

  A szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatban részletes információt talál az Üzletszabályzatunkban.

  Hasznos linkek:

  Vízmondó: A szolgáltató kötelezettségei és a fogyasztó alapvető jogai

  Vízmondó: A Fogyasztó legfontosabb kötelezettségei

  Vízmondó: Fogyasztói együttműködés, hogy minden rendben folyjon!

  Töltse le a Fogyasztó legfontosabb kötelezettségeiről készített kiadványunkat PDF formátumban!

  Töltse le az illegális csatornahasználat következményeiről készített kiadványunkat PDF formátumban!

  Ide kattintva megtekintheti az illegális közműhasználatról és következményeiről készített Vízmondó című kiadványunkat!

  Honlapunkra tájékoztatás céljából felcsatoltuk a szolgáltatási szerződéseink mintáját is. Tulajdonosváltozás bejelentésére ezek nem alkalmazhatóak! A tulajdonosváltozás bejelentésével kapcsolatos információkat a linkre kattintva találja.
 • Készítette: Wildom.