KEOP-7.9.0/12-2014-0030 Regionális Vízmuvek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztések projekt elokészítése KEOP-7.9.0/12-2014-0001 Szennyvíziszap hasznosítása az öt Regionális Vízmuben fejlesztési projekt elokészítése

 Nyomtatóbarát verzió  
Bekötés létesítése, megszüntetése

Ebben a rovatban a közműnyilatkozat megrendeléssel, az új ivóvíz és szennyvízbekötés létesítésével, a mellékvízmérő felszerelésével, a locsolási célú mellékvízmérő létesítésével, valamint a szolgáltatás szüneteltetésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos tudnivalókról olvashat. Amennyiben a tulajdonosváltozással, átírással kapcsolatban keres információkat, akkor válassza a felső vízszintes menüsorban szereplő másik linket.Közműnyilatkozat megrendelése

Közműnyilatkozatra a következő ügyekben lehet szüksége:

Letölthető, ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 


Új ivóvízbekötés létesítése, bekötés áthelyezése 


A műszaki előírások előzetes személyes egyeztetése után tervet kell készíttetnie szaktervezői jogosultsággal rendelkező mérnökkel, amit ezután engedélyeztetésre kell benyújtania Társaságunkhoz. Amennyiben a terv engedélyezésre került, be kell fizetnie a DRV által a bekötés díjára vonatkozóan kalkulált összeget, majd el kell végeztetnie a bekötéshez szükséges földmunkákat és ki kell alakíttatnia a vízmérőaknát. Ha mindezek megtörténtek, egyeztesse le a bekötés időpontját a DRV INFO Vonalon. Ezt követően munkatársaink kiszállnak a helyszínre és elvégzik a bekötés kiépítését. A részletes ügymenetről az alábbiakban olvashat.

Letölthető, ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Az ügyintézés menete:

 1. Előzetes tervegyeztetés (közműgegyeztetés)
 2. Tervengedélyezés
 3. Ivóvízbekötés előkészítése
 4. Bekötés díjának befizetése, időpont-egyeztetés
 5. Bekötés kiépítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mellékvízmérővel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A mellékvízmérő a bekötési vízmérővel rendelkező ingatlan (pl. társasház) elkülönített (egyedi) vízhasználatának mérésére és elszámolására szolgál.

A mellékvízmérő a szolgáltatási ponton túl, a házi ivóvízhálózaton kerül felszerelésre, és a Felhasználó tulajdonát képezi. Ezért valamennyi, a mellékvízmérővel kapcsolatosan felmerülő költség (pl. hitelesítés, csere, meghibásodás, stb.) a Felhasználót terheli.

 A mellékvízmérő tulajdonosával az elkülönített vízhasználatra a Szolgáltató mellékszolgáltatási szerződést köt. A mellékszolgáltatási szerződés megkötésének feltétele, hogy az ingatlan bekötési vízmérőjére vonatkozó szolgáltatási szerződés meg legyen kötve, és a mellékvízmérőknek a házi vízvezeték hálózatba történő beépítéséhez a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó (pl. közös képviselő) előzetes hozzájárulását adja.

A mellékvízmérőre vonatkozó vízdíjszámla kiállításának feltétele a mellékvízmérő hitelessége, melyet a Felhasználónak kell biztosítani. Amennyiben a Felhasználó a mellékvízmérő hitelességét nem biztosítja, úgy a Szolgáltató a mellékvízmérőre vonatkozó szerződést 15 napos határidővel felmondhatja. A bekötési vízmérő hitelességének biztosítása a Szolgáltató feladata.

Teljes körű mellékmérősítés esetén is a bekötési mérőn (főmérőn) mért vízmennyiség ellenértékére jogosult a szolgáltató.

Mellékmérő felszerelési igény esetén szaktervezői jogosultsággal rendelkező mérnökkel meg kell terveztetnie belső ivóvízhálózatán elhelyezni kívánt mérő helyét, típusát, átmérőjét, amit Társaságunkkal engedélyeztetnie kell. Az engedélyezett tervnek megfelelően fel kell szereltetnie a mellékvízmérőt, amit egy előre leegyeztetett időpontban munkatársaink átvesznek és leplombálnak. A részletes ügymenetről az alábbiakban olvashat.

Letölthető, ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Az ügyintézés menete:

 1. Tervengedélyezés
 2. Időpont-egyeztetés, a mellékmérő átvétele

 


Új szennyvízbekötés létesítése

Amit a szennyvízbekötésről tudni kell

A közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést a hatályos jogszabályok szabályozzák részletesen. Ennek értelmében minden ingatlanhoz külön szennyvíz bekötővezetéket kell létesíteni. Ettől eltérni csak indokolt műszaki okból lehetséges. Szomszéd telken keresztül a bekötés csak egyéb, műszakilag és gazdaságilag elfogadható megoldási lehetőség hiányában, szolgalmi jog bejegyzést követően végezhető el. A helyi önkormányzat jegyzője a szomszédos telek tulajdonosát - egyéb megoldási lehetőség hiányában - a szennyvízcsatorna elhelyezésének tűrésére kötelezheti.

Elválasztó rendszerű szennyvízcsatornába csapadékvizet vagy altalaj szivárogtatóval (dréncsövezés) összegyűjtött vizet bevezetni nem szabad. Szennyvíz bekötővezetéket zárt szennyvíztárolón vagy szikkasztón keresztül sem az egyesített, sem pedig az elválasztó rendszerű szennyvíz közcsatornába bevezetni nem szabad. A bekötő szennyvízcsatorna méretét a Szolgáltató határozza meg.

A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlan tulajdonos feladata. A házi szenny­vízvezeték és tisztítóidom összekötése, azaz a közcsatornára rákötés csak az üzemeltető DRV Zrt. jelenlétében történhet.

A házi szennyvízhálózatnak vízzárónak kell lenni.

A vezeték 90 °-os vagy kisebb szögű töréspontjaiba tisztítóidomot vagy fordító aknát célszerű elhelyezni, a házi alapcsatorna tisztíthatósága érdekében.

Függőleges irány törés esetén 2 x 45 °-os iránytörés megengedett, a 90 °-os buktatást el kell kerülni.

Az építésügyi előírásokat, melyek az épület állékonyságát, a szomszédos telekhatártól való távolságot meg­ határozzák, be kell tartani.

Csatorna és egyéb közmű egymástól mért vízszintes védőtávolságait be kell tartani, melyek a következők:

A közcsatornába csak olyan összetételű és minőségű szennyvizet szabad bevezetni, amelynek tisztítására a szennyvíztisztító telep tisztítóberendezése alkalmas, tilos olyan szennyvíz bevezetése, amely a dolgozók egészségét veszélyezteti, illetve a szennyvízcsatorna állagára, a berendezések működésére káros hatású. A tulajdonos köteles megakadályozni a felszíni csapadék és talajvíz közcsatornába jutását, a házi csatornát állandóan üzemképes állapotban fenntartani, az ellenőrzést lehetővé tenni és elősegíteni.

Amennyiben ingatlanának bekötővezetéke nem a szennyvízelvezető törzshálózattal együtt épült ki, szaktervezői jogosultsággal rendelkező mérnökkel tervet kell készíttetnie a bekötésről, melynek műszaki megvalósíthatóságáról előzetes egyeztetést kell lefolytatnia a területileg illetékes Üzemeltetési Üzemvezetőségen, majd a tervet engedélyeztetésre be kell nyújtania Ügyfélszolgálatunkra. Ezt követően el kell készíttetnie a bekötéshez szükséges földmunkákat. Ezután történhet meg a törzshálózatra való közműrákötés, melyet csak szakkivitelező végezhet el Társaságunk szakfelügyelete mellett.

Letölthető, ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Az ügyintézés menete:

 1. Előzetes tervegyeztetés (közműegyeztetés)
 2. Tervengedélyezés
 3. Szennyvízbekötés/szakfelügyelet megrendelése, időpont-egyeztetés
 4. Szennyvízbekötés kiépítése/szakfelügyelet biztosítása
 5. Szennyvízbekötés üzembe helyezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letölthető, ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Az ügyintésés menete:

 1. Tervengedélyezés
 2. Időpont-egyeztetés, locsolómérő átvétele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebben a rovatban a meglévő vízbekötés vagy szennyvízbekötés szüneteltetésének vagy megszüntetésének ügyintézéséről tájékoztatjuk. A szolgáltatás megszüntetése az ingatlan leválasztását jelenti a törzshálózatról a bekötővezeték közterületi szakaszán. A szüneteltetés a bekötővezeték vízmérőaknában való ledugózása. Szüneteltetés legfeljebb 6 hónapos időszakra igényelhető.

Letölthető, ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Az ügyintézés menete:

 1. Megrendelés
 2. Időpont-egyeztetés
 3. Szolgáltatás szüneteltetése, megszüntetése

 

Szolgáltatás szüneteltetése, megszüntetése


 

Locsolási célú mellékvízmérő létesítése

Szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel készített tervet kell benyújtania Ügyfélszolgálatunkra, majd az engedélyezett tervnek megfelelően ki kell alakíttatni a locsolóvíz-mérőhelyet. Ezt követően időpont egyeztetés után munkatársaink kimennek a helyszínre, és leplombálják a locsolóvízmérőt.


 

Mellékmérő felszerelése
A rovat alrovatai:Készítette: Wildom.