KEOP-7.9.0/12-2014-0030 Regionális Vízmuvek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztések projekt elokészítése KEOP-7.9.0/12-2014-0001 Szennyvíziszap hasznosítása az öt Regionális Vízmuben fejlesztési projekt elokészítése

 Nyomtatóbarát verzió  
Mérlegadat archívum

Ebben a rovatban a korábbi évek mérlegadatait találja.


 

2013. évi mérlegadatok

2012. évi mérlegadatok

2010. évi mérlegadatok           2011. évi mérlegadatok

2009. évi mérlegadatok          2008. évi mérlegadatok

2006. évi mérlegadatok           2007. évi mérlegadatok

2004. évi mérlegadatok            2005. évi mérlegadatok

2003. évi mérlegadatok          2002. évi mérlegadatok

2001. évi mérlegadatok           2000. évi mérlegadatok

1999. évi mérlegadatok           1998. évi mérlegadatok

1997. évi mérlegadatok           1996. évi mérlegadatok

1995. évi mérlegadatok           1994. évi mérlegadatok


2013. évi mérlegadatok
 
 

Eszközök (aktívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2012. év

2013. év 

A)

Befektetett eszközök

69 327 133

68 870 199

 

 

I. Immateriális javak

801 605

748 749

 

II. Tárgyi eszközök

68 364 887

68 062 800

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

160 641

58 650

B)

FORGÓESZKÖZÖK

7 749 847

9 142 406

 

I. Készletek

3 817 242

4 330 495

 

II. Követelések

3 193 904

3 888 905

 

III. Értékpapírok

266 880

272 100

 

IV. Pénzeszközök

471 821

650 906

C)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

108 075

159 251

 

Összesen:

 77 185 055

78 171 856

       
       

Források (passzívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2012. év

2013. év

D)

SAJÁT TŐKE

7 440 731

4 974 867

 

I. Jegyzett tőke

4 440 000

4 440 000

 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

0

 

III. Tőketartalék

2 355 587

2 355 587

 

IV. Eredménytartalék

 

961 550

688 016

 

V. Lekötött tartalék

173 903

277 816

 

VI. Értékelési tartalék

0

0

 

VII. Mérleg szerinti eredmény

-590 309

-2 786 552

E)

CÉLTARTALÉK

 763 820

610 853

F)

KÖTELEZETTSÉGEK

64 912 395

69 047 574

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

61 321 294

64 765 261

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

 3 591 101

4 282 313

G)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

4 068 109

5 538 562

 

Összesen:

77 185 055

78 171 856

 

 


2012. évi mérlegadatok

 

 

Eszközök (aktívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2011. év

2012. év

A)

Befektetett eszközök

72 145 957

69 327 133

 

I. Immateriális javak

 744 957

801 605

 

II. Tárgyi eszközök

71 229 158

68 364 887

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

171 842

160 641

B)

FORGÓESZKÖZÖK

5 632 592

7 749 847

 

I. Készletek

638 920

3 817 242

 

II. Követelések

2 792 295

3 193 904

 

III. Értékpapírok

 259 097

266 880

 

IV. Pénzeszközök

 1 942 280

471 821

C)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

118 966

108 075

 

Összesen:

 77 897 515

77 185 055

       
       

Források (passzívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2011. év

2012. év

D)

SAJÁT TŐKE

8 031 040

7 440 731

 

I. Jegyzett tőke

4 440 000

4 440 000

 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

0

 

III. Tőketartalék

2 355 587

2 355 587

 

IV. Eredménytartalék

839 544

961 550

 

V. Lekötött tartalék

267 486

273 903

 

VI. Értékelési tartalék

0

0

 

VII. Mérleg szerinti eredmény

128 423

-590 309

E)

CÉLTARTALÉK

 695 444

763 820

F)

KÖTELEZETTSÉGEK

 65 098 984

64 912 395

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

61 461 636

61 321 294

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

 3 637 348

3 591 101

G)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

4 072 047

4 068 109

 

Összesen:

77 897 515 

77 185 055


  

 

 2011. évi mérlegadatok

 

  1. Eszközök (aktívák)

(adatok E Ft-ban)

 

2010. év

2011. év

A)

Befektetett eszközök

73 104 744

72 145 957

 

I. Immateriális javak

793 311

 744 957

 

II. Tárgyi eszközök

 72 101 595

71 229 158

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

 209 838

171 842

B)

FORGÓESZKÖZÖK

4 264 715

5 632 592

 

I. Készletek

 326 278

638 920

 

II. Követelések

 2 437 901

2 792 295

 

III. Értékpapírok

 244 327

 259 097

 

IV. Pénzeszközök

  1 256 209

 1 942 280

C)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

 138 277

118 966

 

Összesen:

77 507 736

 77 897 515

 

Források (passzívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2010. év

2011. év

D)

SAJÁT TŐKE

7 902 618

8 031 040

 

I. Jegyzett tőke

4 440 000

4 440 000

 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

0

 

III. Tőketartalék

2 355 587 

2 355 587

 

IV. Eredménytartalék

468 892

839 544

 

V. Lekötött tartalék

254 446

267 486

 

VI. Értékelési tartalék

0

0

 

VII. Mérleg szerinti eredmény

383 693

128 423

E)

CÉLTARTALÉK

490 290

 695 444

F)

KÖTELEZETTSÉGEK

64 914 728

 65 098 984

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

62 160 809

61 461 636

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

 2 753 919

 3 637 348

G)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

 4 200 100

4 072 047

 

Összesen:

77 507 736 

77 897 515 


 

 2010. évi mérlegadatok

  

Eszközök (aktívák)

(adatok E Ft-ban)

 

2009. év

2010. év

A)

Befektetett eszközök

73 274 096

73 104 744

 

I. Immateriális javak

737 943

 793 311

 

II. Tárgyi eszközök

 72 315 047

 72 101 595

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

 221 106

209 838

B)

FORGÓESZKÖZÖK

3 792 160

4 264 715

 

I. Készletek

 270 418

326 278

 

II. Követelések

 2 339 433

2 437 901

 

III. Értékpapírok

 236 847

 244 327

 

IV. Pénzeszközök

 945 462

 1 256 209

C)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

156 859

 138 277

 

Összesen:

77 223 115

 77 507 736

 

 

Források (passzívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2009. év

2010. év

D)

SAJÁT TŐKE

7 369 819

7 902 618

 

I. Jegyzett tőke

4 440 000

4 440 000

 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

0

 

III. Tőketartalék

2 355 587 

2 355 587

 

IV. Eredménytartalék

155 595

468 892

 

V. Lekötött tartalék

325 505

254 446

 

VI. Értékelési tartalék

0

0

 

VII. Mérleg szerinti eredmény

149  106

383 693

E)

CÉLTARTALÉK

69 758

 490 290

F)

KÖTELEZETTSÉGEK

65 677 484

 64 914 728

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

62 270 021

 62 160 809

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

 3 407 463

 2 753 919

G)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

 3 956 948

4 200 100

 

Összesen:

77 223 115 

77 507 736 

 

 


2009. évi mérlegadatok

 

 

 

 

Eszközök (aktívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2008. év

2009. év

A)

Befektetett eszközök

72 970 846

73 274 096

 

I. Immateriális javak

608 244

 737 943

 

II. Tárgyi eszközök

72 150 036

 72 315 047

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

212 566

 221 106

B)

FORGÓESZKÖZÖK

3 804 927

 3 792 160

 

I. Készletek

285 316

 270 418

 

II. Követelések

 2 243 009

 2 339 433

 

III. Értékpapírok

221 637

 236 847

 

IV. Pénzeszközök

1 054 965

 945 462

C)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

 105 702

 156 859

 

Összesen:

76 881 475

 77 223 115

Források (passzívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2008. év

2009. év

D)

SAJÁT TŐKE

7 186 459

7 369 819

 

I. Jegyzett tőke

4 440 000

4 440 000

 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

0

 

III. Tőketartalék

2 355 587 

2 355 587

 

IV. Eredménytartalék

155 595

325 505

 

V. Lekötött tartalék

235 278

248 727

 

VI. Értékelési tartalék

0

0

 

VII. Mérleg szerinti eredmény

183 359

149  106

E)

CÉLTARTALÉK

50 936

 69 758

F)

KÖTELEZETTSÉGEK

65 198 263

 65 677 484

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

62 373 145

 62 270 021

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

2 825 118

 3 407 463

G)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

4 262 457 

 3 956 948

 

Összesen:

76 881 475 

77 223 115 

 

2008. évi mérlegadatok

Eszközök (aktívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2007. év

2008. év

A)

Befektetett eszközök

72 864 823 

72 970 846

 

I. Immateriális javak

536 801

608 244

 

II. Tárgyi eszközök

72 156 418 

72 150 036

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

171 604

212 566

B)

FORGÓESZKÖZÖK

3 491 946

3 804 927

 

I. Készletek

254 953

285 316

 

II. Követelések

2 074 570

 2 243 009

 

III. Értékpapírok

 193 707

 221 637

 

IV. Pénzeszközök

968 716 

 1 054 965

C)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

292 291

 105 702

 

Összesen:

76 649 060 

 76 881 475

Források (passzívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2007. év

2008. év

D)

SAJÁT TŐKE

7 186 459

7 369 819

 

I. Jegyzett tőke

4 440 000

4 440 000

 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

0

 

III. Tőketartalék

2 355 587 

2 355 587 

 

IV. Eredménytartalék

51 544

155 595

 

V. Lekötött tartalék

209 688

235 278

 

VI. Értékelési tartalék

0

0

 

VII. Mérleg szerinti eredmény

129 640

 183 359

E)

CÉLTARTALÉK

133 156

 50 936

F)

KÖTELEZETTSÉGEK

65 383 278

 65 198 263

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

61 950 995

 62 373 145

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

3 432 283

 2 825 118

G)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

3 946 167 

 4 262 457

 

Összesen:

76 649 060 

 76 881 475

 


 


2007. évi mérlegadatok

Eszközök (aktívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2006. év

2007. év

A)

Befektetett eszközök

72 583 336 

72 864 823 

 

I. Immateriális javak

366 893  

536 801

 

II. Tárgyi eszközök

72 037 009  

72 156 418 

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

179 434  

171 604

B)

FORGÓESZKÖZÖK

2 674 178 

3 491 946

 

I. Készletek

252 788 

254 953

 

II. Követelések

1 774 000 

2 074 570

 

III. Értékpapírok

158 267 

 193 707

 

IV. Pénzeszközök

489 123 

968 716 

C)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

266 923

292 291

 

Összesen:

75 524 437

76 649 060 

 

Források (passzívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2006. év

2007. év

D)

SAJÁT TŐKE

7 055 555 

7 186 459

 

I. Jegyzett tőke

4 440 000

4 440 000

 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

0

 

III. Tőketartalék

2 355 587 

2 355 587 

 

IV. Eredménytartalék

24 293 

51 544

 

V. Lekötött tartalék

190 081 

209 688

 

VI. Értékelési tartalék

0

0

 

VII. Mérleg szerinti eredmény

45 594 

129 640

E)

CÉLTARTALÉK

48 322 

133 156

F)

KÖTELEZETTSÉGEK

64 617 819 

65 383 278

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

62 025 144 

61 950 995

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

2 592 675

3 432 283

G)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

3 802 741

3 946 167 

 

Összesen:

75 524 437

76 649 060 

 


 

2006. évi mérlegadatok

Eszközök (aktívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2005. év

2006. év

A)

Befektetett eszközök

66 566 973 

72 583 336 

 

I. Immateriális javak

318 339 

366 893 

 

II. Tárgyi eszközök

66 078 753 

72 037 009 

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

169 881 

179 434 

B)

FORGÓESZKÖZÖK

2 807 314

2 674 178 

 

I. Készletek

329 592

252 788 

 

II. Követelések

1 720 249 

1 774 000 

 

III. Értékpapírok

73 387 

158 267 

 

IV. Pénzeszközök

684 086

489 123 

C)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

208 994 

266 923

 

Összesen:

69 583 281

75 524 437

Források (passzívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2005. év

2006. év

D)

SAJÁT TŐKE

7 012 960

7 055 555

 

I. Jegyzett tőke

4 440 000

4 440 000

 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

0

 

III. Tőketartalék

2 355 587

2 355 587

 

IV. Eredménytartalék

71 169

24 293

 

V. Lekötött tartalék

123 479

190 081

 

VI. Értékelési tartalék

0

0

 

VII. Mérleg szerinti eredmény

22 725

45 594

E)

CÉLTARTALÉK

90 000

48 322

F)

KÖTELEZETTSÉGEK

60 534 061

64 617 819

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

58 092 143

62 025 144

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

2 441 918

2 592 675

G)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 946 260

3 802 741

 

Összesen:

69 583 281

75 524 4372005. évi mérlegadatok

Eszközök (aktívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2004. év

2005. év

A)

Befektetett eszközök

64 339 816

66 566 973

 

I. Immateriális javak

403 314

318 339

 

II. Tárgyi eszközök

63 765 652

66 078 753

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

170 850

169 881

B)

FORGÓESZKÖZÖK

2 534 472

2 807 314

 

I. Készletek

404 328

329 592

 

II. Követelések

1 769 631

1 720 249

 

III. Értékpapírok

237 516

73 387

 

IV. Pénzeszközök

122 997

684 086

C)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

145 220

208 994

 

Összesen:

67 019 508

69 583 281

Források (passzívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2004. év

2005. év

D)

SAJÁT TŐKE

6 988 108

7 012 960

 

I. Jegyzett tőke

4 440 000

4 440 000

 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

0

 

III. Tőketartalék

2 355 587

2 355 587

 

IV. Eredménytartalék

108 184

71 169

 

V. Lekötött tartalék

84 165

123 479

 

VI. Értékelési tartalék

0

0

 

VII. Mérleg szerinti eredmény

172

22 725

E)

CÉLTARTALÉK

43 600

90 000

F)

KÖTELEZETTSÉGEK

58 409 950

60 534 061

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

56 452 656

58 092 143

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1 957 294

2 441 918

G)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 577 850

1 946 260

 

Összesen:

67 019 508

69 583 281

 


 2004. évi mérlegadatok

Eszközök (aktívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2003. év

2004. év

A)

Befektetett eszközök

64 071 256

64 339 816

 

I. Immateriális javak

518 916

403 314

 

II. Tárgyi eszközök

63 461 236

63 765 652

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

91 104

170 850

B)

FORGÓESZKÖZÖK

2 612 676

2 534 472

 

I. Készletek

356 334

404 328

 

II. Követelések

1 955 742

1 769 631

 

III. Értékpapírok

72 088

237 516

 

IV. Pénzeszközök

228 512

122 997

C)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

94 892

145 220

 

Összesen:

66 778 824

67 019 508

 

Források (passzívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2003. év

2004. év

D)

SAJÁT TŐKE

6 993 667

6 988 108

 

I. Jegyzett tőke

4 440 000

4 440 000

 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

0

 

III. Tőketartalék

2 355 587

2 355 587

 

IV. Eredménytartalék

86 956

108 184

 

V. Lekötött tartalék

71 538

84 165

 

VI. Értékelési tartalék

0

0

 

VII. Mérleg szerinti eredmény

39 586

172

E)

CÉLTARTALÉK

25 000

43 600

F)

KÖTELEZETTSÉGEK

58 412 753

58 409 950

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

56 492 660

56 452 656

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1 920 093

1 957 294

G)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 347 404

1 577 850

 

Összesen:

66 778 824

67 019 508

 


  2003. évi mérlegadatok

Eszközök (aktívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2002. év

2003. év

A)

Befektetett eszközök

64 182 910 

64 071 256

 

I. Immateriális javak

593 805 

518 916 

 

II. Tárgyi eszközök

63 504 875

63 461 236 

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

84 230 

91 104 

B)

FORGÓESZKÖZÖK

 2 452 418

2 612 676 

 

I. Készletek

338 645

356 334 

 

II. Követelések

 1 567 173

1 955 742 

 

III. Értékpapírok

168 841 

72 088 

 

IV. Pénzeszközök

77 759 

228 512 

C)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

194 565

94 892 

 

Összesen:

66 529 893

66 778 824 

Források (passzívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2002. év

2003. év

D)

SAJÁT TŐKE

6 954 081 

6 993 667 

 

I. Jegyzett tőke

4 440 000 

4 440 000 

 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

 

III. Tőketartalék

 2 355 587

2 355 587 

 

IV. Eredménytartalék

22 301 

86 956 

 

V. Lekötött tartalék

99 516 

71 538 

 

VI. Értékelési tartalék

0

 

VII. Mérleg szerinti eredmény

36 677 

39 586 

E)

CÉLTARTALÉK

20 000 

25 000 

F)

KÖTELEZETTSÉGEK

58 621 286 

58 412 753 

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

56 829 549

56 492 660 

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1 791 737 

1 920 093 

G)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

934 526 

1 347 404 

 

Összesen:

66 529 893 

66 778 824 


2002. évi mérlegadatok

Eszközök (aktívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2001. év

2002. év

A)

Befektetett eszközök

63 065 115 

 64 182 910

 

I. Immateriális javak

429 744 

593 805 

 

II. Tárgyi eszközök

 62 564 705

63 504 875 

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

70 666 

84 230 

B)

FORGÓESZKÖZÖK

2 550 935 

2 152 418 

 

I. Készletek

384 443 

338 645 

 

II. Követelések

1 807 943 

1 567 173 

 

III. Értékpapírok

193 711 

168 841 

 

IV. Pénzeszközök

164 838 

77 759 

C)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

 176 371

194 565 

 

Összesen:

 65 792 421

66 529 893 

Források (passzívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2001. év

2002. év

D)

SAJÁT TŐKE

6 917 404

6 954 081 

 

I. Jegyzett tőke

4 440 000 

4 440 000  

 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

 

III. Tőketartalék

2 355 587 

2 355 587 

 

IV. Eredménytartalék

33 345 

22 301 

 

V. Lekötött tartalék

 61 421

99 516 

 

VI. Értékelési tartalék

 

VII. Mérleg szerinti eredmény

27 051 

36 677 

E)

CÉLTARTALÉK

10 000 

20 000 

F)

KÖTELEZETTSÉGEK

58 115 322 

58 621 286 

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 56 543 231

 56 909 549

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1 572 091 

1 711 737 

G)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

749 695 

934 526

 

Összesen:

65 792 421 

66 529 893  

 


2001. évi mérlegadatok

Eszközök (aktívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2000. év

2001. év

A)

Befektetett eszközök

61 600 366 

 63 065 115

 

I. Immateriális javak

205 809 

429 744 

 

II. Tárgyi eszközök

 61 299 628

62 564 705 

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

94 929 

70 666 

B)

FORGÓESZKÖZÖK

2 406 587 

2 550 935 

 

I. Készletek

 351 541

384 443 

 

II. Követelések

1 590 333 

1 807 943 

 

III. Értékpapírok

315 464 

193 711 

 

IV. Pénzeszközök

149 249 

 164 838

C)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

 49 703

176 371 

 

Összesen:

 64 056 656

65 792 421 

Források (passzívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2000. év

2001. év

D)

SAJÁT TŐKE

6 890 352 

6 917 404 

 

I. Jegyzett tőke

4 440 000 

4 440 000  

 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

 

III. Tőketartalék

2 355 587 

2 355 587 

 

IV. Eredménytartalék

20 392 

33 345 

 

V. Értékelési tartalék

 

VI. Mérleg szerinti eredmény

 23 945

27 051 

E)

CÉLTARTALÉK

0

10 000

F)

KÖTELEZETTSÉGEK

56 636 617  

58 115 322  

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 55 624 940

56 543 231 

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1 011 677 

1 572 091 

G)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

529 687 

749 695 

 

Összesen:

64 056 656 

65 792 421 

 


2000. évi mérlegadatok

Eszközök (aktívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

1999. év

2000. év

A)

Befektetett eszközök

60 930 183 

 61 600 366

 

I. Immateriális javak

118 843 

205 809 

 

II. Tárgyi eszközök

60 715 100 

61 299 628 

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

96 240 

94 929 

B)

FORGÓESZKÖZÖK

2 582 532 

2 406 587 

 

I. Készletek

355 195 

351 541 

 

II. Követelések

1 657 033 

1 590 333 

 

III. Értékpapírok

362 916 

315 464 

 

IV. Pénzeszközök

207 388 

149 249 

C)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

 25 457

49 703 

 

Összesen:

 63 538 172

64 056 656 

Források (passzívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

1999. év

2000. év

D)

SAJÁT TŐKE

6 822 408 

6 890 352 

 

I. Jegyzett tőke

4 000 000 

4 000 000  

 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

 0

 

III. Tőketartalék

2 751 587 

2 751 587  

 

IV. Eredménytartalék

55 857 

20 392 

 

V. Értékelési tartalék

 

VI. Mérleg szerinti eredmény

15 064 

23 945 

E)

CÉLTARTALÉK

265 000 

F)

KÖTELEZETTSÉGEK

56 152 844 

56 636 617 

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

55 104 116 

55 624 940 

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1 048 728 

1 011 677 

G)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

297 920 

529 687 

 

Összesen:

63 538 172 

64 056 656 

 


1999. évi mérlegadatok

Eszközök (aktívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

1998. év

1999. év

A)

Befektetett eszközök

60 976 917 

 60 930 183

 

I. Immateriális javak

83 401 

 118 843

 

II. Tárgyi eszközök

 60 811 365

60 715 100 

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

82 151 

96 240 

B)

FORGÓESZKÖZÖK

 2 259 149

2 582 532 

 

I. Készletek

 361 738

355 195 

 

II. Követelések

1 538 698 

1 657 033 

 

III. Értékpapírok

 149 983

362 916 

 

IV. Pénzeszközök

208 730 

207 388 

C)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

 46 276

25 457 

 

Összesen:

 63 282 342

 65 538 172

Források (passzívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

1998. év

1999. év

D)

SAJÁT TŐKE

6 807 344 

 6 822 408

 

I. Jegyzett tőke

 4 000 000

 4 000 000 

 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

 0

 

III. Tőketartalék

2 751 587 

2 751 587 

 

IV. Eredménytartalék

41 035 

55 757 

 

V. Értékelési tartalék

 0

 

VI. Mérleg szerinti eredmény

14 722 

15 064 

E)

CÉLTARTALÉK

 171 000

265 000 

F)

KÖTELEZETTSÉGEK

56 079 

56 152 844 

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 55 104 923

55 104 116 

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

974 479 

1 048 728 

G)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

224 596 

297 920 

 

Összesen:

63 282 342 

63 538 172 

 


1998. évi mérlegadatok

Eszközök (aktívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

1997. év

1998. év

A)

Befektetett eszközök

5 681 625 

 60 976 917

 

I. Immateriális javak

50 993 

83 401 

 

II. Tárgyi eszközök

 5 511 944

60 811 365 

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

118 688 

82 151 

B)

FORGÓESZKÖZÖK

 1 916 267

2 259 149 

 

I. Készletek

 342 416

361 738 

 

II. Követelések

1 242 347 

1 538 698 

 

III. Értékpapírok

 

IV. Pénzeszközök

331 504 

208 730 

C)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

 48 626

46 276 

 

Összesen:

 7 646 518

63 282 342 

Források (passzívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

1997. év

1998. év

D)

SAJÁT TŐKE

6 792 634 

6 807 344 

 

I. Jegyzett tőke

4 000 000 

4 000 000  

 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

 0

 

III. Tőketartalék

2 751 588 

2 751 587 

 

IV. Eredménytartalék

 30 078

41 035 

 

V. Értékelési tartalék

 0

 

VI. Mérleg szerinti eredmény

10 968 

14 722 

E)

CÉLTARTALÉK

152 142 

171 000 

F)

KÖTELEZETTSÉGEK

544 186 

56 079 402

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 0

56 104 923

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

544 186 

974 479 

G)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

157 566 

224 596 

 

Összesen:

7 646 518 

63 282 342 

 


1997. évi mérlegadatok

Eszközök (aktívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

1996. év

1997. év

A)

Befektetett eszközök

17 955 866 

 5 681 625

 

I. Immateriális javak

31 618 

50 993 

 

II. Tárgyi eszközök

 17 790 521

5 511 944 

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133 727 

118 688 

B)

FORGÓESZKÖZÖK

1 879 405 

 1 916 267

 

I. Készletek

354 543 

342 416 

 

II. Követelések

 1 189 556

1 242 347 

 

III. Értékpapírok

 

IV. Pénzeszközök

335 306 

331 504 

C)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

 54 032

48 626 

 

Összesen:

 19 889 303

7 646 518 

Források (passzívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

1996. év

1997. év

D)

SAJÁT TŐKE

19 207 370 

6 792 634 

 

I. Jegyzett tőke

4 000 000 

4 000 000  

 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

 

III. Tőketartalék

15 175 646 

2 751 588 

 

IV. Eredménytartalék

25 474 

 30 078

 

V. Értékelési tartalék

 

VI. Mérleg szerinti eredmény

6 250 

10 968 

E)

CÉLTARTALÉK

221 000 

152 142 

F)

KÖTELEZETTSÉGEK

417 040 

544 186 

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

4 314 

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

412 726 

544 186 

G)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

43 893 

157 566 

 

Összesen:

19 889 303 

7 646 518 

 


1996. évi mérlegadatok

Eszközök (aktívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

1995. év

1996. év

A)

Befektetett eszközök

17 461 784 

17 955 866 

 

I. Immateriális javak

25 785 

31 618 

 

II. Tárgyi eszközök

17 332 766 

17 790 521 

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

103 233 

133 727 

B)

FORGÓESZKÖZÖK

1 765 961 

1 879 405 

 

I. Készletek

381 642 

354 543 

 

II. Követelések

1 161 572 

 1 189 556

 

III. Értékpapírok

 

IV. Pénzeszközök

 222 747

335 306 

C)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

 31 007

54 032 

 

Összesen:

 19 258 752

19 889 303 

Források (passzívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

1995. év

1996. év

D)

SAJÁT TŐKE

18 777 494 

19 207 370 

 

I. Jegyzett tőke

3 400 000 

 4 000 000  

 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

 

III. Tőketartalék

15 344 352 

15 175 646 

 

IV. Eredménytartalék

22 619

25 474 

 

V. Értékelési tartalék

 

VI. Mérleg szerinti eredmény

10 523 

6 250 

E)

CÉLTARTALÉK

140 000 

221 000 

F)

KÖTELEZETTSÉGEK

317 467 

417 040 

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

11 882 

 4 314

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

305 585 

412 726 

G)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

23 791 

43 893 

 

Összesen:

19 258 752 

19 889 303 

 


 1995. évi mérlegadatok

Eszközök (aktívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

1994. év

1995. év

A)

Befektetett eszközök

17 485 969 

17 461 784 

 

I. Immateriális javak

25 403 

25 785 

 

II. Tárgyi eszközök

17 377 950 

17 332 766 

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

82 616 

103 233 

B)

FORGÓESZKÖZÖK

1 639 827 

1 765 961 

 

I. Készletek

412 053 

381 642 

 

II. Követelések

1 073 767 

1 161 572 

 

III. Értékpapírok

 

IV. Pénzeszközök

 154 007

222 747 

C)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

6 951 

31 007 

 

Összesen:

19 132 747 

19 258 752 

Források (passzívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

1994. év

1995. év

D)

SAJÁT TŐKE

18 691 863 

18 777 494 

 

I. Jegyzett tőke

3 400 000 

3 400 000  

 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

 

III. Tőketartalék

15 262 111 

15 344 352 

 

IV. Eredménytartalék

22 989 

22 619 

 

V. Értékelési tartalék

 

VI. Mérleg szerinti eredmény

6 763 

10 523 

E)

CÉLTARTALÉK

 97 000

140 000 

F)

KÖTELEZETTSÉGEK

319 731 

317 467 

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

8 200 

11 882 

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

311 531 

305 585 

G)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

24 153 

23 791 

 

Összesen:

19 132 747 

19 258 752 

 


 1994. évi mérlegadatok

Eszközök (aktívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

1993. év

1994. év

A)

Befektetett eszközök

17 804 293 

17 485 969 

 

I. Immateriális javak

23 772 

25 403 

 

II. Tárgyi eszközök

17 701 341 

17 377 950 

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

79 180 

 82 616

B)

FORGÓESZKÖZÖK

 1 577 686

1 639 827 

 

I. Készletek

433 339 

412 053 

 

II. Követelések

 1 008 294

1 073 767 

 

III. Értékpapírok

 

IV. Pénzeszközök

136 053 

154 007 

C)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

3 482 

6 951 

 

Összesen:

19 385 461 

19 132 747 

Források (passzívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

1993. év

1994. év

D)

SAJÁT TŐKE

18 903 995 

18 691 863 

 

I. Jegyzett tőke

 3 400 000

3 400 000

 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

 

III. Tőketartalék

15 479 152 

15 262 111 

 

IV. Eredménytartalék

- 1 262 

 22 989

 

V. Értékelési tartalék

 

VI. Mérleg szerinti eredmény

26 105 

6 763 

E)

CÉLTARTALÉK

115 000 

97 000 

F)

KÖTELEZETTSÉGEK

349 411 

319 731 

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 8 200

8 200 

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

 341 211

 311 531

G)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

17 055 

24 153 

 

Összesen:

19 385 461 

19 132 747 

 

Források (passzívák)

(adatok E Ft-ban)

(adatok E Ft-ban)

2010. év

2011. év

D)

SAJÁT TŐKE

7 902 618

8 031 040

 

I. Jegyzett tőke

4 440 000

4 440 000

 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

0

0

 

III. Tőketartalék

2 355 587 

2 355 587

 

IV. Eredménytartalék

468 892

839 544

 

V. Lekötött tartalék

254 446

267 486

 

VI. Értékelési tartalék

0

0

 

VII. Mérleg szerinti eredmény

383 693

128 423

E)

CÉLTARTALÉK

490 290

 695 444

F)

KÖTELEZETTSÉGEK

64 914 728

 65 098 984

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

62 160 809

61 461 636

 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

 2 753 919

 3 637 348

G)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

 4 200 100

4 072 047

 

Összesen:

77 507 736 

77 897 515 

 

Készítette: Wildom.