KEOP-7.9.0/12-2014-0030 Regionális Vízmuvek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztések projekt elokészítése KEOP-7.9.0/12-2014-0001 Szennyvíziszap hasznosítása az öt Regionális Vízmuben fejlesztési projekt elokészítése

 Nyomtatóbarát verzió  
Települési folyékony hulladék

Társaságunk vállalja a településeken csatornabekötéssel nem rendelkező fogyasztóktól az ingatlanon keletkezett folyékony hulladék begyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását.


A DRV Zrt. működési területén számtalan sérülékeny ivóvízbázis található, melyet a jelentősen szennyezett talajvíz veszélyeztethet. A környezet állapotának romlása pedig végső soron az ott élő emberek egészségét is károsíthatja. Ennek tudatosítása az illetékes szervek, önkormányzatok, képviselők aktív szerepvállalása mellett a szolgáltatók feladata is.

 Vonatkozó jogszabályok

A településeken keletkező folyékony hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása az ivóvíz-szolgáltatáshoz, szennyvízelvezetéshez hasonlóan kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. A szolgáltatás jogi környezetét az alábbi főbb jogszabályok alkotják:

  1. 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
  2.  2012. évi CLVXXXXV. törvény a hulladékokról
  3.  1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról
  4.  2003. évi LXXXIX. Törvény a környezetterhelési díjról
  5.  224/2004.  (VII.22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésekről
  6. 213/2001.(XI.14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
  7. 64/2008.(III.28) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
  8.  270/2003. (XII.24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés árhárításának szabályairól
  9. 16/2002.(IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

 

Kínált szolgáltatásaink:

Jelenleg 20 szennyvíztelepünkön közel 100 település folyékony hulladékát kezeli Társaságunk (mint ártalmatlanító és/vagy mint gyűjtő).

Kiknek tudjuk biztosítani a szolgáltatást?

Milyen feltételekkel tudjuk biztosítani?

Szállítási és ártalmatlanítási szolgáltatást igénylő ügyfeleinknek: lakossági és közületi ügyfeleink esetében a szolgáltatás igénybe vételének feltétele közszolgáltatási szerződés fennállása az önkormányzattal, melynek közigazgatási területén a települési folyékony hulladék elszállításával érintett ingatlan található.

Szállítási igény esetén a következő településeken:

Ádánd, Balatonberény, Balatonendréd, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Balatonszabadi, Balatonszárszó, Balatonszemes, Bálványos, Belecska, Buzsák, Fonyód, Gyugy. Hács, Igar, Kereki, Keszőhidegkút, Kisberény, Kisszékely, Kőröshegy, Kötcse, Lengyeltóti, Nagyberény, Nagycsepely, Nagyszékely, Nyim, Ozora, Öreglak, Pincehely, Pusztaszemes, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Szántód, Szólád, Teleki, Tolnanémedi, Zamárdi

Az alábbi elérhetőségeken tudják Társaságunktól a szolgáltatást megrendelni, illetve időpontot egyeztetni:


Kapcsolattartó

Sárdi-Tóth Marianna

Doba Nikolett

Telefon

06-84/501-130

06-84/ 501-131

Fax

06-84/501-263

E-mail

toth.marianna@drv.hu

doba.nikolett@drv.hu

Levelezési cím

8601 Siófok, Pf.: 59.


Egyéb településeken érdeklődjenek a lehetőségekről a helyi önkormányzatnál, mint a közszolgáltatás megszervezéséért felelős közigazgatási szervnélÖnkormányzati és üzleti ügyfeleinknek:

Szabad ártalmatlanítási kapacitással és megfelelő előkezelővel rendelkező szennyvíztelepeink környékén lehetőség van 20-03-04 EWC kódú települési folyékony hulladék elhelyezésére, melyeknél Társsaságunk garantálja a szakszerű kezelést, ártalmatlanítást. Egyéb, a fenti EWC kódtól eltérő minőségű folyékony hulladék elhelyezése csak speciális esetekben, korlátozottan lehetséges.

A szolgáltatás biztosításának feltétele a begyűjtési és szállítási tevékenységet végző vállalkozók és gazdasági társaságok tekintetében vállalkozási szerződés kötése az igényelt szolgáltatásra. Önkormányzatok esetében közszolgáltatási szerződés kötése szükséges. Kapcsolattartónk ilyen megkeresések esetén tájékoztatást nyújt a szolgáltatási területünkön található szabad ártalmatlanítási kapacitással rendelkező szennyvíztisztító telepekről, valamint a begyűjtési – szállítási lehetőségekről, Bármilyen folyékony hulladékkal kapcsolatos kérdése esetén keresse munkatársunkat az alábbi elérhetőségek bármelyikén.

Kapcsolattartó

Pribelszki Erzsébet

Telefon

06-84/ 501-203

Fax

06-84/501-266

E-mail

pribelszki.erzsebet@drv.hu

Levelezési cím

8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
Készítette: Wildom.