KEOP-7.9.0/12-2014-0030 Regionális Vízmuvek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztések projekt elokészítése KEOP-7.9.0/12-2014-0001 Szennyvíziszap hasznosítása az öt Regionális Vízmuben fejlesztési projekt elokészítése

 Nyomtatóbarát verzió  
Kivizsgálási Csoport

Ebben a rovatban az Ügyfélszolgálati Osztály Kivizsgálási Csoportjának munkáját mutatjuk be.


A Kivizsgálási Csoport feladata a Felhasználói ügyintézéshez szükséges helyszíni kivizsgálások lefolytatása, valamint szolgáltatásaink illegális igénybevételének tervszerű felderítése.

A helyszíni kivizsgálás, illetve az illegális közműhasználat felderítésének lépéseit az alábbi kép szemlélteti. (A képre kattintva külön ablakban nagyobb méretben is megtekintheti az illusztrációt.)

A képre kattintva nagyobb méretben is megtekintheti!

Milyen ügyek esetében lehet szükség helyszíni kivizsgálás lefolytatására?

Többek között az alábbi Felhasználói megkeresések érdemi ügyintézéséhez keresik fel kivizsgálóink a fogyasztási helyet, például:

Hogyan egyeztethet időpontot helyszíni kivizsgálásra?

Az időpont-egyeztetéshez tárcsázza munkaidőben (7.30-15-30) a DRV INFO Vonalat 06 40 240 240 és válassza a 7-es menüpontot. Munkatársunk egyezteti Önnel a kivizsgálás időpontját.

Ki és milyen feltételekkel vehet részt a helyszíni kivizsgáláson?

Az egyeztetett időpontban végrehajtott helyszíni kivizsgáláson a szolgáltatási szerződésben megadott Felhasználó vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező megbízottja vehet részt, akinek a kivizsgálási jegyzőkönyvet alá kell írnia.

Mi történik, ha az előzetesen egyeztetett időpontban a Felhasználó vagy meghatalmazottja nem tartózkodik a fogyasztási helyen?

A Felhasználó a helyszíni kivizsgálás előzetesen egyeztetett időpontját a kivizsgálást megelőző munkanapon módosíthatja, mondhatja le. Amennyiben a Felhasználó az egyeztetett időpontban nem teszi lehetővé a helyszíni kivizsgálás lefolytatását a fogyasztási helyen személyesen, vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező megbízott útján, a DRV jogosult az árnyilvántartásában meghatározott mértékű kiszállási díj Felhasználónak történő kiszámlázására.

Milyen információkat rögzít a kivizsgáló a helyszíni kivizsgálási jegyzőkönyvön?

A teljesség igénye nélkül milyen szabálytalanságokat (illegális közműhasználat) derít fel a kivizsgálási csoport?

Illegális ivóvíz- és csatornabekötések feltárása

Az ingatlan ivóvíz- és/vagy szennyvíz bekötésének a DRV nyilvántartásában szerepelnie kell, az igénybevett szolgáltatás ellenértékét a Felhasználónak ki kell fizetnie. 

Csapadékvíz illegális bevezetése a csatornahálózatba

 

A DRV által üzemeltetett szennyvízelvezető rendszerbe csapadékvíz bevezetése tilos, mivel az megnöveli a tisztítandó szennyvízmennyiséget, ami többletköltséget okoz, illetve esetenként szennyvízkiöntéshez vezethet.

Manipulált mérők felkutatása, plombák, jogi zárak sérülései

A vízmérő és a leszerelését megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és védelméért a Felhasználó felelős. A megrongálódott vagy elveszett vízmérő cseréjének, pótlásának költségeit a Felhasználó köteles a DRV-nek megtéríteni.

Lakossági Felhasználónként bejelentett, de közületi tevékenységet folytató fogyasztási helyek feltérképezése

Lakossági fogyasztási helyen folytatott közületi tevékenység esetében a felhasznált vízmennyiséget elkülönített mérővel mérni kell, különben a teljes fogyasztás közületi díjon kerül számlázásra.

Fúrt kút összekötése a közműhálózattal, az így vételezett víz bevezetése a csatorna hálózatba

A közműhálózatba bekapcsolt fogyasztási hely házi ivóvízhálózatát egyedi vízbeszerzéshez (pl. fúrt kút) kapcsolt vezetékkel összekötni szigorúan tilos. Mindez súlyos egészségügyi következményekkel járhat!

A szennyvízelvezető hálózatba bebocsátott vízmennyiséget – alternatív vízbeszerzés esetén is – mérni kell, az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét meg kell téríteni a DRV számára.

További ellenőrzések:


Ide kattintva megtekintheti a helyszíni kivizsgálások és felderítések folyamatáról készített Vízmondó című kiadványunkat!

Ide kattintva megtekintheti az illegális közműhasználatról és következményeiről készített Vízmondó című kiadványunkat!A rovat további cikkei:Készítette: Wildom.